Cyfrowa pneumatyka - Festo Motion Terminal zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0

| Technika

Technologia piezo, zintegrowane czujniki skoku i ciśnienia oraz sterowanie za pomocą aplikacji programowej "motion apps" otwiera zupełnie nowe perspektywy dla producentów maszyn i urządzeń. Połączenie mechaniki, elektroniki i oprogramowania obecne w Festo Motion Terminal przekształca urządzenie pneumatyczne w prawdziwy element koncepcji Przemysłu 4.0, realizując w jednym urządzeniu funkcje ponad 50 pojedynczych komponentów oraz zapewniając elastyczność produkcji.

Cyfrowa pneumatyka - Festo Motion Terminal zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0

Modyfikacji funkcji pneumatycznych oraz przystosowania do nowych formatów dokonuje się za pomocą aplikacji, poprzez zmianę odpowiednich parametrów. Zintegrowane inteligentne czujniki na potrzeby realizacji zadań związanych ze sterowaniem, diagnostyką i uczeniem maszynowym wyeliminują potrzebę stosowania dodatkowych elementów.

APLIKACJE MOTION APPS

Fot. 1. Dzięki zastosowaniu Festo Motion Terminal VTEM różne poziomy ciśnienia mogą być używane do otwierania i zamykania zaworów procesowych; znacząco zmniejsza to zużycie sprężonego powietrza

Po uruchomieniu VTEM za pośrednictwem aplikacji tzw. motion apps możliwe jest uzyskanie dostępu do dziesięciu funkcji: od podstawowych modyfikacji funkcji zaworów rozdzielających po energooszczędne sterowanie ruchem oraz od charakterystyki proporcjonalnej po różne profile ruchu. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na wykorzystaniu tego samego zaworu do wszystkich operacji.

Dzięki możliwości szybkiej aktywacji nowych funkcji za pomocą aplikacji, projektanci maszyn mogą stworzyć podstawowy rodzaj maszyny, a następnie wybrać odpowiednie aplikacje, aby wyposażyć ją w różne funkcje i właściwości, zgodnie z wymaganiami klienta. Kolejne aplikacje znajdują się w fazie rozwoju.

Przypisywanie funkcji za pośrednictwem oprogramowania stanowi dodatkową korzyść w postaci ochrony przed nieuprawnioną ingerencją oraz zabezpieczenia wiedzy specjalistycznej know-how, ponieważ określenie funkcji realizowanych przez dane zawory nie jest możliwe z zewnątrz. Proponowane rozwiązanie uprości również obsługę techniczną maszyn i urządzeń, jako że długie listy części zamiennych i szybko zużywających się elementów odejdą w niepamięć.

RZECZYWISTA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Aplikacje motion apps oraz funkcja diagnostyki przecieku pozwalają zmniejszyć zużycie energii elektrycznej podczas pracy maszyn. Niemniej jednak energooszczędna technologia piezo odgrywa równie istotną rolę we wstępnym etapie zaworów proporcjonalnych.

Zużycie powietrza można elastycznie dostosować do określonych wymagań przy użyciu aplikacji "Ustawiany poziom ciśnienia" oraz "Napęd ECO". W przypadku ustawianego poziomu ciśnienia wybierana cyfrowo wartość ciśnienia może ograniczyć siłę pneumatyczną do poziomu wymaganego do danego zastosowania.

Napęd ECO ogranicza zużycie sprężonego powietrza do wymaganego poziomu minimalnego pod warunkiem, że w położeniu końcowym nie są potrzebne żadne siły dociskające lub przytrzymujące. Pozwala to na zaoszczędzenie do 70% energii w porównaniu z normalnym trybem pracy, w zależności od rodzaju zastosowania.

NIŻSZE KOSZTY I MNIEJSZY STOPIEŃ ZŁOŻONOŚCI

Festo Motion Terminal umożliwia zarówno realizację ruchów z dużą prędkością oraz siłą, jak i diagnostykę przecieku, przy kosztach znacznie niższych niż w przypadku rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Przykładowo, w porównaniu z rozwiązaniami elektrycznymi, wymagana jest mniejsza liczba sterowników, ponieważ przy zastosowaniu terminalu VTEM jeden sterownik może sterować aż ośmioma napędami. Zmniejszone zostało również zużycie energii, przy jednoczesnym ograniczeniu wymaganej przestrzeni montażowej aż o 65%.

Więcej informacji na temat tego produktu można znaleźć na stronie www.festo.com/motionterminal

Festo
www.festo.pl