Nowoczesna produkcja wsadowa w zakładach chemicznych Stepan

| Prezentacje firmowe Artykuły

Działająca w branży chemicznej firma Stepan jest największym na świecie producentem aromatycznych polioli poliestrowych. Jej zakłady produkcyjne znajdują się Ameryce Północnej, Chinach, Niemczech i w Polsce - w Brzegu Dolnym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, firma oferuje produkty najwyższej jakości, zapewniając tym samym łatwość ich przetwórstwa i doskonałe właściwości finalnych wyrobów. W ofercie przeznaczonej dla lokalnych i globalnych klientów znajdują się poliole poliestrowe do produkcji m.in. płyt warstwowych i izolacyjnych, izolacji technicznych, pianek elastycznych.

Nowoczesna produkcja wsadowa w zakładach chemicznych Stepan

WYZWANIA

W branży chemicznej istnieje wiele wymogów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem procesów produkcyjnych. Dozowanie, mieszanie i obróbka surowców za pomocą reakcji chemicznych odbywa się w układzie zamkniętym, co podnosi bezpieczeństwo pracowników. Ponadto, system sterowania zapewniający przemyślane zarządzanie blokadami, jak i precyzyjne utrzymanie założonych parametrów procesu, zapewnia bezpieczeństwo pracowników, procesu produkcyjnego i wysoką jakość produktu końcowego.

W niektórych zakładach produkcyjnych z branży chemicznej i spożywczej wiele operacji wykonywanych jest manualnie; wprowadzanie receptur do systemu, śledzenie zużycia surowców, raportowanie odbywa się za pomocą obiegu papierowych dokumentów. Taki system charakteryzuje się niską wydajnością i jest często obarczony błędami.

CELE

  • wzrost efektywności operacyjnej
  • redukcja kosztów serwisowania systemu sterowania poprzez wdrożenie globalnie stosowanych rozwiązań i redukcja kosztów utrzymania ruchu
  • poprawa kontroli parametrów procesu, zwiększenie powtarzalności i jakości produktu
  • skrócenie czasu wprowadzania nowego produktu na rynek i redukcja odpadów

WYZWANIA

  • bardzo krótki czas na wdrożenie i przełączenie systemu
  • restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym
  • system alarmów i blokad, zapewniający bezpieczeństwo instalacji i pracowników
  • stworzenie symulatora odwzorowującego proces produkcyjny i pracę całej fabryki

Zaletą systemów IT dedykowanych dla produkcji chemicznej czy spożywczej takich jak Wonderware InBatch jest pełna automatyzacja obsługi receptur i realizacji procesu, dzięki sprzężeniu ich z systemami sterowania oraz wsparcie personelu - zarówno na etapie testowania receptur przed wprowadzeniem ich na produkcję, jak i podczas późniejszej optymalizacji parametrów produktów.

Fot. 1. Pracownicy Stepan Polska w centralnej dyspozytorni

"Wonderware InBatch jest idealnym rozwiązaniem dla produkcji procesowej, w branżach takich jak farmacja i kosmetyki, chemia gospodarcza i przemysłowa oraz produkcja spożywcza. Klienci korzystający z Wonderware InBatch zwiększają wykorzystanie parku maszynowego, podnoszą efektywność operacyjną i skracają czas wprowadzania na rynek nowych produktów" - mówi Arkadiusz Rodak, Wonderware Product Manager, ASTOR.

Decyzja o wdrożeniu nowego systemu uwzględniała optymalizację kosztów produkcji, obniżenie kosztów serwisowania starego systemu sterowania, ale przede wszystkim skalowalność rozwiązania pod kątem rozbudowy zakładu.

Pod uwagę brano jedyne, już sprawdzone, rozwiązanie, które pozwala na realizację celów operacyjnych i polityki zaawansowanego bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Wonderware jest standardem w fabrykach Stepan na całym świecie, dlatego produkty Wonderware stały się głównymi składnikami systemu sterowania.

Kryteriami wyboru integratora były: posiadanie odpowiednich kompetencji, wykorzystywanie globalnych standardów i używanie metod programowania, które pozwolą sprawnie zaprogramować i wdrożyć zaawansowany system sterowania. Firma Control-Service spełniła wszystkie te kryteria, dlatego to właśnie jej powierzono wdrożenie systemu.

Fot. 2. Symulator procesu produkcyjnego stworzony przez Control-Service

Wonderware InBatch, realizując produkcję, wysyła sygnały sterujące do urządzeń oraz monituje ich stan, reagując dynamicznie na występujące zdarzenia. Posiadając kompletny model systemu zawierający informacje o surowcach, InBatch odpowiedzialny jest za wszystkie aspekty zarządzania wsadami w tym: dobór urządzeń i uruchamianie wsadów na konkretnych urządzeniach, sterowanie procesem, blokowanie i zwalnianie urządzeń, historia wsadów, zużycie materiałów, produkcja, zarządzanie na bieżąco szarżami i precyzyjne raportowanie produkcji w celu jej optymalizacji.

"W oparciu o Wonderware InBatch można zbudować elastyczny system wsadowy począwszy od prostych, aż do najbardziej wymagających i złożonych procesów produkcyjnych. Dzięki wbudowanej integracji z Platformą Systemową, połączono system InBatch z Application Server-em oraz wizualizacją Wonderware InTouch, osiągając w efekcie kompaktowe środowisko produkcyjne zorientowane na łatwe i szybkie dostosowanie aplikacji do wymogów rynku" - opowiada Damian Majchrowski, Inżynier Sprzedaży Systemów Sterowania w firmie Control-Service.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU

"InBatch pozwolił nam na lepszą optymalizację produkcji, skracając czas trwania cyklu oraz na skuteczniejszą kontrolę wszystkich parametrów, w tym parametrów jakości. Umożliwił nam również lepszą kontrolę temperatury i ciśnienia, dla całego zakresu naszej produkcji. W przypadku niektórych produktów czas cyklu skrócił się nawet o 2 godziny. Przepustowość reaktora jest wyższa, bo nie występują problemy, których operatorzy nie znają i nie umieją rozwiązać. Teraz mogą podjąć działania i sami rozwiązać problem, gdy taki zaistnieje" - podsumowuje Connie DeSautelle, Corporate Engineering Specialist w firmie Stepan.

Damian Majchrowski, Control-Service
Joanna Kowalkowska, ASTOR
ASTOR
www.astor.com.pl