Przemysłowy Internet Rzeczy - jak wykorzystać jego potencjał?

| Prezentacje firmowe Artykuły

Rosnące możliwości komunikacyjne sensorów, urządzeń wykorzystywanych do automatyzacji procesów wytwórczych, spadające ceny, a w konsekwencji coraz większa ich popularność na dobre odmieniły oblicze przemysłu, jaki znaliśmy do tej pory. Hasła takie jak digitalizacja, Industry 4.0, Industrial IoT na dobre zagościły w świadomości biznesu, specjalistów z branż IT oraz OT (Operational Technology).

Przemysłowy Internet Rzeczy - jak wykorzystać jego potencjał?

Wszechobecność sieci Ethernet a także wspomniana rewolucja na polu opomiarowania otworzyły niespotykane do tej pory możliwości pozyskiwania i przetwarzania danych. Biznes dostrzegł olbrzymie możliwości uzyskania wglądu w przebieg procesów biznesowych i technologicznych, a co za tym idzie skutecznego zarządzania nimi.

Należy zatem zadać sobie pytanie, dlaczego pomimo tak radykalnego przełomu technologicznego, nadal tak niewiele jest spektakularnych wdrożeń idei Industry 4.0/Industrial IoT w praktyce? Wydaje się, że za taki stan rzeczy odpowiadać może wymagana interdyscyplinarność stojąca za efektywną realizacją przedsięwzięcia IIoT. Pomimo że etymologia skrótu jest zupełnie inna, to wiele racji jest w twierdzeniu, że przemysłowe IoT to wypadkowa tego, co wnosi biznes i wspierające go IT oraz operacje, czyli OT.

W Advantechu zdajemy sobie sprawę z szeregu problemów, przed jakimi stają zespoły projektowe IIoT. Zadania takie jak np. integracja systemów biznesowych z produkcyjnymi, zasilanie systemów ERP i MES wiarygodnymi danymi OT, zapewnienie wglądu w przebieg procesów biznesowych i narzędzi pozwalających nimi zarządzać często okazują się wyzwaniem.

Częstym wyzwaniem dla inżynierów automatyków i coraz częściej także dla specjalistów IT jest opomiarowanie maszyn i urządzeń technicznych. Monitorowanie efektywności wykorzystania środków produkcji, warunków pracy czy też dostarczenia innych danych na potrzeby systemów MES i ERP wymaga nowatorskiego podejścia do realizacji pomiarów. Zadanie jest tym trudniejsze ze względu na wymóg zachowania praktycznie 100% dostępności linii technologicznych.

Z uwagi na fakt, że tradycyjne układy sterowania są przeważnie bardzo zróżnicowane, często znajdują się w różnych fazach cyklu życia, a kody źródłowe sterowników programowalnych bywają niedostępne, najlepszym rozwiązaniem jest opomiarowanie parku maszynowego za pomocą modułów pomiarowych natywnie wspierających np. rozwiązania chmurowe i protokoły dobrze znane w świecie IT. Na przestrzeni ostatnich lat Advantech rozwinął bardzo wszechstronną ofertę tego typu rozwiązań.

Nasi klienci mogą wybierać między tradycyjnymi wyspami rozproszonych wejść/wyjść wspierającymi typowe protokoły OT takie jak Modbus RTU/TCP, Profibus DP i CANopen oraz modułami dedykowanymi dla IT, wspierającymi protokoły: RESTful-JSON, LAN RESTful, MQTT-JSON. Na szczególną uwagę zasługuje rodzina modułów pomiarowych Wizzard przeznaczona do najbardziej wymagających aplikacji przemysłowych, pracująca w architekturze self-healing mesh.

Innym zadaniem spędzającym sen z powiek programistom IT jest efektywne zintegrowanie danych OT w systemach biznesowych. Problem ten ogranicza skuteczną integrację systemów IT i OT, a nader częstym efektem tego stanu rzeczy jest ręczne przepisywanie danych z systemu SCADA lub DCS do ERP-a. Zdarza się również, że nawet duże firmy polegają na aplikacjach tworzonych przez pojedyncze osoby posiadające stosowny wachlarz kompetencji.

Wychodząc naprzeciwko tym wyzwaniom Advantech opracował platformę WebAccess, która stała się kamieniem węgielnym nie tylko nowatorskiego podejścia do rozwijania rynku Idustrial IoT ale też partnerstw biznesowo-technologicznych. Dzięki platformie WebAccess, która może być traktowana z perspektywy programistów IT, jako middleware, integracja z systemami biznesowymi przestaje być problemem.

Dzięki szeregowi dedykowanych API i innych standardowych interfejsów, użytkownicy zyskują możliwość łatwej integracji danych z silnie rozproszonego i zróżnicowanego środowiska OT. Należy tu odnotować fakt, że dzięki platformie WebAccess możliwe jest zintegrowanie nie tylko urządzeń firmy Advantech, ale również wielu innych urządzeń i systemów przemysłowych.

Mówiąc o Internecie Rzeczy, wszyscy mamy naturalną tendencję do dyskutowania wyłącznie o technicznym aspekcie tego zjawiska. Tematem, który przykuwa zdecydowanie mniejszą uwagę, jest trend określany, jako tzw. sharing economy. To właśnie ekonomia dzielenia stała się przecież siłą napędową takich firm jak Google, Uber czy AirBnB.

Z tego względu, w Advantechu przywiązujemy bardzo dużą wagę do koncepcji współdzielonej platformy sprzętowo-programowej. Podejście takie umożliwia szybkie prototypowanie i rozwijanie rozwiązań IIoT, lepsze współdziałanie z partnerami posiadającymi specyficzne know-how, skuteczniejsze docieranie do rynków. W minionym roku oferta Advantechu została poszerzona właśnie o platformę Solution Ready (Solution Ready Platform).

Działając na rynku IIoT, zwróciliśmy uwagę na potrzebę dostarczenia naszym klientom prekonfigurowanej bazy sprzętowej w formie platformy, wyposażonej w odpowiednie interfejsy programistyczne. Podejście takie sprawia, że implementacja rozwiązań IIoT może odbywać się jeszcze szybciej, a system integratorzy mogą skupić swoją uwagę przede wszystkim na dostarczeniu unikalnej wartości dodanej dla klienta końcowego. Z powyższej charakterystyki SRP wynikają bardzo istotne implikacje dla modelu partnerstw biznesowych.

Dysponując otwartą platformą IIoT, gotową do osadzenia na niej szeregu rozwiązań software'owych, Advantech jest otwarty na współpracę z szeregiem podmiotów specjalizujących się w projektach IIoT. Najistotniejszym wyróżnikiem takiej współpracy jest jej dwukierunkowość. W odróżnieniu od klasycznych umów, w których partnerzy są jedynie kanałem dystrybucji, promowany przez Advantecha model współpracy zakłada włączanie do oferty rozwiązań wnoszonych przez partnerów. Dzięki temu każdy partner ma szansę docierać do globalnych rynków ze swoimi rozwiązaniami za pośrednictwem międzynarodowej sieci sprzedaży.

Przez lata obszary IT i OT rozwijały się w swego rodzaju silosach, a specjaliści z obydwu branż patrzyli na siebie często z zawiścią lub nieufnością. Sytuacji takiej sprzyjał fakt, że przez wiele lat kluczowy dla operacji obszar OT cieszył się znacznie mniejszym zainteresowaniem niż klasyczne IT, które w naturalny sposób było kojarzone z biznesem. W efekcie, na polu integracji IT/OT wiele pozostaje do zrobienia. W tej sytuacji Advantech, ze swoją ofertą IIoT, jest wręcz idealnym partnerem.

Advantech Polska
www.advantech.eu