Przyszłość rynku przemysłowego Internetu Rzeczy

| Gospodarka Artykuły

Według Allied Market Research wartość globalnego rynku przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things) zwiększy się ze 115 mld dolarów w roku 2016 do 197 mld dolarów w 2023, co oznaczać będzie średni roczny wzrost o ponad 7%. W 2016 roku największy udział miał w nim segment sprzętowy, natomiast jeżeli chodzi o zastosowania - przemysł wytwórczy. W okresie objętym analizą oba sektory utrzymają pozycję liderów.

Przyszłość rynku przemysłowego Internetu Rzeczy

Pod względem geograficznym największy udział w rynku IIoT ma Ameryka Północna. Dzięki popularyzacji koncepcji Przemysłu 4.0, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, sztucznej inteligencji, usług opartych na chmurze oraz predykcyjnego utrzymania ruchu, rynek IIoT w tym regionie będzie się nadal dynamicznie rozwijał. Duże nadzieje pokłada się również w regionie Azji i Pacyfiku.

Zobacz również