Pakowanie mięsa szybsze o 400%

| Prezentacje firmowe Artykuły

Atria Scandinavia to firma zajmująca się obrotem wyrobami mięsnymi, wędliniarskimi i produktami delikatesowymi w Szwecji oraz w Danii. W ramach procesu bieżącego nieustannego doskonalenia firma Atria chce zwiększyć tempo produkcji i ograniczyć zapotrzebowanie na czynności wykonywane ręcznie.

Pakowanie mięsa szybsze o 400%

WYZWANIE

Firma Atria nawiązała kontakty z pięcioma wytwórcami maszyn i poprosiła o oferty na automatyczne rozwiązanie do przeładunku i załadunku ze skrzynkami systemu SRS do wykorzystania w części linii, w której odbywa się przeładunek materiałów. Rozwiązanie miałoby zastąpić przeładunek ręczny i znacząco zwiększyć tempo pracy.

Dostępna przestrzeń była bardzo ograniczona, a firma Atria nie chciała przebudowywać swoich zakładów produkcyjnych. Ponadto firma Atria oczekiwała bardzo łatwego sposobu na lokalizowanie i usuwanie wszelkich awarii przez operatora maszyny oraz bardzo szybkiego przywracania jej pełnej sprawności. Firma Case Link była jednym z wytwórców maszyn, z którymi skontaktowała się firma Atria.

Firmy Case Link i Omron podjęły współpracę na rzecz opracowania oferty jednej, kompaktowej, zindywidualizowanej maszyny. Miała ona układać w stosy skrzynki dostarczane przez istniejący napowietrzny przenośnik do przeładunku skrzynek i ładować na nie produkt mięsny pochodzący z linii pakowania znajdującej się w poprzedniej części linii.

ROZWIĄZANIE

Fot. 1. Zintegrowany system sterowania przenoszeniem skrzynek, wykorzystujący robota Delta firmy Omron

Firmy Case Link i Omron zdobyły zamówienie na "rozwiązanie wielofunkcyjne". Wszyscy pozostali zakwalifikowani oferenci zaproponowali rozwiązania złożone z dwóch maszyn, które wymagały więcej miejsca i były mniej zintegrowane. W trakcie procesu przetargowego firma Omron udzieliła firmie Case Link dużego wsparcia handlowego oraz technicznego i zaangażowała swoją fachową wiedzę w rozwiązanie OEM w obszarach kontroli jakości i etykiet, przeładunku zautomatyzowanego, jak również czujników i systemów sterowania.

Współpraca firm Case-Link i Omron zaowocowała kompaktowym rozwiązaniem, które integruje wszystkie czynności z obszaru systemu wizyjnego, sterowania, robotów, zabezpieczeń, we/wy, serwerów w ramach jednej sieci.

W ofercie firm Case Link i Omron znalazły się cztery stanowiska z robotami Delta, każde wyposażone w następujące elementy:

 • Jedna sieć i jedna szafa z systemem wizyjnym, sterowaniem robotów, modułami we/wy, układem bezpieczeństwa z we/wy i serwonapędami;
 • Uproszczony interfejs HMI do "wyboru produktu" oraz "uruchamiania/zatrzymywania";
 • Zintegrowany system sterowania przenoszeniem skrzynek;
 • Jeden system wizyjny dla pozycjonowania robota i kontroli jakości;
 • Jedno zintegrowane rozwiązanie dające oszczędność miejsca.

"Każdy z pozostałych dostawców zaoferował dwie osobne maszyny, jedną do przeładunku skrzynek systemu SRS i jedną do pakowania produktów", mówi Ulf Svensson, inżynier ds. wdrożeń w firmie Omron. "Jednak nasza oferta integruje przeładunek skrzynek systemu SR w naszej jednej maszynie. Opuściliśmy skrzynki z sufitu do poziomu maszyny za pomocą windy zarządzanej z poziomu systemu sterowania maszyną, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania dodatkowej maszyny ani szaf czy kabli".

W przypadku wystąpienia alarmu lub awarii, graficzny interfejs użytkownika wyświetla schemat maszyny i zaznacza obszar wymagający interwencji. Daje to operatorowi możliwość zlokalizowania i usunięcia wszelkich usterek i bardzo szybkiego przywrócenia pełnej sprawności maszyny. Ponadto w maszynę wbudowano narzędzie do rozwiązywania problemów, które zawiera objaśnienia wszystkich kodów błędów dla wszystkich produktów marki Omron. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, maksymalnie uproszczono graficzny interfejs użytkownika - wystarczy, że operator wybierze produkt z listy wyświetlanej na ekranie i naciśnie przycisk "start" lub "stop", zależnie od potrzeb.

3 reasons why you do not want to miss Omron at Hannover Messe 2017!

1. You can see solutions to improve your factory’s output.
Take our core sensing and control technologies, and add some artificial intelligence. What do you get? An opportunity to upgrade your manufacturing site to an Industry 4.0 factory. If you want to improve the output of your manufacturing site, you will have to keep up with the future trends of smart integrated automation solutions. This is your chance to experience and test a truly innovative technology at Hannover Messe.

2. Your new table tennis tutor will be there as well.
Forpheus, our table tennis collaborative robot is back. And it is a whole lot smarter than last year. With the incorporation of our powerful Human-Machine collaboration technologies, it can now interpret, predict, learn, think, act, connect and communicate with humans. It can actually help you to become a better table tennis player. Forpheus is a result of the combination of seven innovative techniques and our integrated automation and intelligent data solutions. You do not want to miss this, do you?

3. How about improving efficiency, flexibility and quality?
Something you could make use of in your factory? Companies like Philips deployed our integrated robotics, autonomous intelligent vehicles (AIVs), sensing, control, components and advanced inspection solutions that delivered quality, supported their profitability, and had the flexibility to adapt to any future product changes. Vertical and horizontal integration, smart handling of production data and Human-Machine collaboration are paving the way to self-optimisation in manufacturing that can result in lines that offer consistency, reliability, repeatability, and most importantly, the flexibility manufacturers need to efficiently use their resources, maximize flow and minimize waste Our Sysmac platform architecture links all these elements together, enabling our manufacturing partners to be at the leading edge of their industry to simplify solution architecture, reduce programming and optimise productivity. We believe that integrated, intelligent and interactive technologies are the future of industrial automation. Come and see how we envision your factory to get there. And do not forget to play a match against Forpheus!

SYSTEM WIZYJNY FH

Fot. 2. Zintegrowane rozwiązanie złożone z systemu wizyjnego, robotów i sterownaia firmy Omron

System Omron FH Vision oblicza współrzędne produktu oraz orientację dla robota Delta, ale ponieważ ten system jest bardzo wszechstronny, zawiera również funkcje kontroli jakości pod następującymi kątami:

 • czy każde opakowanie zawiera produkt,
 • czy produkt jest prawidłowo złożony,
 • czy etykieta jest prawidłowa,
 • czy na etykiecie znajduje się kod kreskowy,
 • czy umiejscowienie i orientacja każdego produktu.

Następnie robot Delta pobiera produkt, obraca i umieszcza go odpowiednio w skrzynce.

Całościowe rozwiązanie obejmuje cztery stanowiska robota, z których każde jest wyposażone w następujące elementy:

 • platforma automatyki Sysmac,
 • sterownik NJ,
 • robot Delta (4 standardowe serwonapędy G5),
 • panel NS8,
 • moduły bezpieczeństwa NX-Safety,
 • moduły we/wy NX,
 • jedno zintegrowane oprogramowanie zawierające funkcje robota,
 • EtherCAT jako magistrala obiektowa,
 • Serwonapęd G5 dla jednej windy i dwóch przenośników,
 • System FH z kamerą z możliwością dołączenia drugiej kamery,
 • wyłączniki drzwiowe,
 • czujniki fotoelektryczne,
 • zasilacze.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 1. Wyższe tempo pakowania - o 400%
 2. Zmniejszone koszty robocizny
 3. Rozwiązanie niezwykle kompaktowe - funkcjonalność robota i sterowanie zamnięte w jednym systemie
 4. Poprawiona jakość produktów
 5. Szybkie wdrożenie/instalacja - 7 miesięcy od początku do końca

"Dzięki zintegrowaniu sterowania robota i maszyny dostaliśmy bardzo kompaktowy system i nie musimy stosować osobnej szafy robotów", mówi rzecznik firmy Atria. "Ta kompaktowość pozwoliła nam uniknąć znaczących kosztów przebudowy, a zwrot z inwestycji osiągniemy w ciągu dwóch lat". Całe sterowanie zrealizowane za pomocą gotowych bloków funkcyjnych

AI in action at Hannover Messe
Get a close-up experience

AI will revolutionize the manufacturing industry. It is a collection of multiple technologies that enable machines to sense, comprehend and act—and learn, either on their own or to augment human activities. How does this benefit your production environment?

Bring out the best in your line operators. Let your line operators focus on what they are the best at. AI will do the rest. AI has the ability to learn from experience and improve over time.

Prescriptive and predictive maintenance are powered by AI that continuously improves its recognition of real-time patterns. With the huge growth in machine data it is becoming impossible for your line operators to see patterns in big data.

AI recognises and reports such patterns immediately and suggestions are given to your operators on how to fix irregularities. This means no downtime with sudden stops or with unnecessary maintenance on your factory floor. The AI will indicate when maintenance is really necessary; not too soon, not too late.

AI in action: meet Forpheus, your new table tennis coach at Hannover Messe

Forpheus is the smartest, most attentive member of the Omron family. It is an AI driven table tennis robot, and we are all very proud of it.

Hannover Messe is your unique opportunity to experience the self-learning aspect of AI by playing a game with Forpheus. Our collaborative table tennis tutor robot is driven by artificial intelligence to be able to help humans to improve their game.

“Our table tennis robot has been trained for many hours by table tennis players of all levels, allowing Forpheus to recognize patterns in skill levels. As a result, Forpheus tailors its play to each individual to improve the game of the players. We like to expand such advanced technologies in close co-operation with our clients for industrial purposes", says Tim Foreman, European R&D Manager at Omron Europe.

Come and see how we envision your factory to implement AI.

This is your unique opportunity to play a match against Forpheus. Do not miss out on it!

WYKORZYSTANIE WYŁĄCZNIE PRODUKTÓW I USŁUG FIRMY OMRON

"Całościowe zintegrowane rozwiązanie" firm Case-Link i Omron przyniosło również korzyści integratorowi systemów, firmie Case-Link. "Mieliśmy już dużą przewagę dzięki zastosowaniu tylko jednej platformy oprogramowania zawierającej funkcje robotów", mówi rzecznik firmy Case-Link. "Ale dodatkowo gotowe bloki funkcyjne jeszcze bardziej ułatwiły sprawę, dzięki czemu całą instalację przeprowadziliśmy bez angażowania programisty robotów".

PLANY ROZWOJU

Firma Atria rozważa plany wprowadzenia kolejnego modułu klatki pakowania w linii w zakładzie w Malmö, jak również stworzenie podobnych instalacji zautomatyzowanych w sześciu pozostałych zakładach produkcyjnych w Skandynawii.

Omron Electronics
www.industrial.omron.pl