Maszyna z ARGEE

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma Somix, korzystając z komponentów oferowanych przez firmę Turck, zbudowała pierwszą w Polsce maszynę opartą na technologii ARGEE

Maszyna z ARGEE

Kompaktowy moduł I/O serii TBEN-L firmy Turck to innowacyjny produkt idealnie nadający się do instalacji w dowolnym miejscu na maszynie w celu podłączenia do niego różnych sygnałów z czujników i urządzeń wykonawczych. Urządzenie wyposażone jest w interfejs sieciowy i możliwość komunikacji z siecią Ethernet za pomocą jednego z trzech protokołów (Ethernet/IP, Modbus TCP lub Profinet).

Ostatnio produkt został wzbogacony o dodatkową, bardzo interesującą funkcjonalność: ARGEE. Pod tą nazwą kryje się możliwość stworzenia bezpośrednio w urządzeniu prostej logiki bez konieczności angażowania do tego zadania sterownika. Idea Turck FLC (Field Logic Controller), jak sama nazwa wskazuje, pozwala na "wyjście" z układem sterowania z szafy sterowniczej bezpośrednio na maszynę.

Budując maszynę, należy opracować koncepcję systemu sterowania. Oczywiście jednym ze sposób jest podejście tradycyjne: zabudowany w szafie sterownik PLC i zarządzanie pojedynczymi, osobno okablowanymi, sygnałami. Inną możliwością, w większości przypadków znacznie efektywniejszą, jest zastosowanie systemu zdalnych I/O, do którego wpina się pojedyncze sygnały bezpośrednio na obiekcie a komunikacja ze sterownikiem, znajdującym się w szafie sterowniczej, odbywa się za pomocą protokołu sieciowego. Jest też trzecia, znacznie nowocześniejsza metoda, wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniu producentów maszyn na elastyczne rozwiązania oszczędzające czas oraz zmniejszające koszty aplikacji.

ELASTYCZNOŚĆ Z ARGEE

Fot. 1. Automatyczna krajalnica marki Somix wyposażona w rozproszony układ sterowania oparty na modułach TBEN-L

Bardzo skomplikowane zadania matematyczne najprościej rozwiązywać, dzieląc je na logiczne mniejsze części, z którymi znacznie łatwiej jest sobie poradzić. Podobnie może mieć się sprawa ze sterowaniem. Jeżeli poszczególne zadania, które ma wypełnić maszyna można, logicznie podzielić wtedy można pokusić się o zastosowanie kompaktowych modułów I/O z ARGEE.

Dzięki ich możliwościom obsługi funkcji logicznych można nawet w prostszych przypadkach zrezygnować ze stosowania sterownika na rzecz rozproszonej logiki układu. Co więcej, moduły oferują wysoki stopień ochrony IP67 pozwalający na instalację modułów I/O w praktycznie dowolnym miejscu i to bez konieczności stosowania dodatkowej obudowy. Dzięki licznym ułatwieniom oferowanym użytkownikowi seria TBEN-L doskonale wpisuje się w koncepcję Przemysłu 4.0.

Wielu producentów maszyn dostrzega olbrzymi potencjał w rozwiązaniach tego typu, jednakże pierwszą firmą, która w Polsce zbudowała maszynę w oparciu na technologii ARGEE został katowicki producent maszyn Somix Sp. z o.o.

W skrócie

Kompaktowe moduły I/O serii TBEN-L firmy Turck wyposażone w funkcjonalność ARGEE zostały zastosowane do stworzenia systemu sterowania krajalnicy wyprodukowanej przez katowicką firmę Somix. Jest to pierwsza w Polsce maszyna oparta na technologii ARGEE. Ponadto na bazie komponentów firmy Turck stworzono komplety system bezpieczeństwa.

Sercem systemu został nowy moduł hybrydowy bezpieczeństwa serii TBPN, który samodzielnie realizował zadania sterowania rozmieszczonymi na maszynie komponentami bezpieczeństwa: połączonymi szeregowo przyciskami awaryjnego zatrzymania z podświetleniem, kurtyną bezpieczeństwa oraz wyłącznikami magnetycznymi zamontowanymi na osłonach stałych.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA NA ŻYCZENIE KLIENTA

Założona w 1989 roku firma Somix to dynamicznie rozwijający się producent maszyn działających w branży chemicznej, kosmetycznej, spożywczej, produkcji opakowań oraz elektromechanicznej. Firma chcąc zdobywać kolejnych klientów - od 2017 roku oferta rozszerzyła się o maszyny dla przemysłu motoryzacyjnego - zdaje sobie sprawę z konieczności indywidualnego podejścia do każdego projektu. W praktyce może to oznaczać niepowtarzalne wyzwanie w każdej nowej aplikacji. Z tego też powodu rozwiązania oferujące większy poziom elastyczności to technologie z chęcią implementowane w maszynach.

Kompaktowe moduły I/O z ARGEE to nowy wymiar sterowania, który w praktyce umożliwia tworzenie modułów maszynowych, które indywidualnie są prostsze w podłączeniu, okablowaniu, oprogramowaniu, uruchomieniu i serwisowaniu.

STEROWANIE BEZ SZAFKI

Fot. 2. Kompaktowy moduł I/O TBEN-L z ARGEE realizuje funkcje sterownika, natomiast hybrydowy moduł TBPN odgrywa kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa maszyny

Najnowsza maszyna firmy Somix to krajalnica, której sterowanie w całości oparte jest na module TBEN-L. Maszyna przeznaczona jest do zautomatyzowanego kształtowania wafli. W toku w pełni zautomatyzowanego procesu do maszyny dostarczane są za pomocą linii przenośników arkusze wafli, które po osiągnięciu odpowiedniej pozycji są sprasowywane i cięte do momentu uzyskania pożądanego kształtu. Gotowe trójkąty wafli przekazywane są na przenośnik odbiorczy. Wszystko jest w pełni zautomatyzowane, głównie za pomocą różnych czujników z oferty firmy Turck.

Rozwiązania tego typu przeznaczone są dla przemysłu spożywczego, i co za tym idzie, muszą spełniać najwyższe standardy higieniczne oraz być odporne na wymagające środowisko pracy. Możliwość zastosowania modułu łączącego w sobie funkcje sterownika, oferującego wysoki stopień ochrony IP67 bez konieczności implementowania dodatkowej obudowy oraz pozwalającego na integrację z nadrzędnym systemem sterowania za pomocą protokołu sieciowego Ethernet, to istotne zalety.

"Kierując się koncepcją Przemysłu 4.0 zdecydowaliśmy się zastosować moduły firmy Turck. W efekcie przy zaangażowaniu tej samej liczby pracowników udało nam się zwiększyć wydajność produkcji maszyn. Kompleksowe rozwiązanie sterowania zmniejszające czas realizacji oraz optymalizacja komponentów automatyki i przewodów przekładają się na większą przejrzystość maszyny, projektu oraz większą niezawodność.

Łatwa dostępność i szybki czas realizacji ułatwiają planowanie procesu produkcji maszyny oraz usprawniają logistykę zaopatrzenia. Przejście na nowe rozwiązania firmy Turck oznacza dla nas uproszczenie licznych szkoleń oraz pozwala na skuteczniejsze wsparcie techniczne. Wartością dodaną produktów jest wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i estetyczne wykonanie na najwyższym poziomie", objaśnia Rafał Osajda, prezes firmy Somix.

IO-LINK W SŁUŻBIE TBEN-L

Fot. 3. Krajalnica firmy Somix została wyposażona również w inne komponenty z oferty firmy Turck: koncentratory I/O-Link, czujniki bezpieczeństwa SI-MAG czy kurtyny bezpieczeństwa serii EZ-Screen LS

Dodatkowe porty I/O-Link, w które jest wyposażony moduł I/O serii TBEN-L firmy Turck, to kolejna wygodna zaleta urządzenia. W różnych częściach krajalnicy firmy Somix zainstalowano trzy koncentratory sygnałowe I/O-Link. Do każdego z nich podłączono do 16 sygnałów I/O z czujników i urządzeń wykonawczych. Komunikacja między koncentratorami a TBEN-L pełniącym funkcję sterownika została zrealizowana za pomocą interfejsu I/O-Link.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MODUŁU HYBRYDOWEGO

Jak każda maszyna również krajalnica firmy Somix musiała zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Aby spełnić to wymaganie, zastosowano na niej hybrydowy moduł I/O bezpieczeństwa TBPN firmy Turck. Urządzenie to oferuje możliwość obsługi zarówno sygnałów bezpieczeństwa (złącza oznaczone na żółto), jak i standardowych. Ma także możliwość realizacji funkcji logicznych, co umożliwia zastosowanie urządzenia w funkcji układu sterującego systemem bezpieczeństwa maszyny. Równocześnie uniwersalność rozwiązania pozwala na wyeliminowanie stosowania osobnych przekaźników dla każdego urządzenia bezpieczeństwa.

Ponadto na krajalnicy zastosowano inne komponenty bezpieczeństwa maszyn z oferty firmy Turck. Jednymi z użytych urządzeń były przyciski awaryjnego zatrzymania ze zintegrowanym wskaźnikiem świetlnym stanu zadziałania. Szeregowo połączone informowały o stanie zadziałania całego układu przycisków. Poza tym na maszynie znalazły zastosowanie dwie kurtyny świetlne serii EZ-Screen LS charakteryzujące się wyjątkowo prostą obsługą oraz wytrzymałą konstrukcją oraz pięć zestawów magnetycznych, bezkontaktowych czujników serii SI-MAG dedykowanych do monitorowania stanu zamknięcia osłon i drzwi.

Tomasz Kastylijski
inżynier sprzedaży
Turck Polska
www.turck.pl