Czujniki ultradźwiękowe Microsonic - od idei do innowacji

| Prezentacje firmowe Pomiary

Microsonic, której oficjalnym dystrybutorem w Polsce jest OEM Automatic, to uznana na świecie firma specjalizującą się w zakresie produkcji czujników ultradźwiękowych do zastosowań w automatyce przemysłowej oraz w pojazdach przemysłowych. Duża liczba zgłoszeń patentowych i stale rosnący asortyment produktów świadczą o sile innowacji firmy Microsonic.

Czujniki ultradźwiękowe Microsonic - od idei do innowacji

Ludzie i zwierzęta zawsze wykorzystywali dźwięk jako medium informacyjne oraz jako sposób pomiaru. Nietoperze mogą zlokalizować swoją pozycję za pomocą ultradźwięków. Delfiny mogą lokalizować ryby i inne obiekty pod wodą, wykorzystując częstotliwości ultradźwiękowe do 120 kHz, potrafią także określić częstotliwość bicia serca innych zwierząt. Prawdopodobnie najstarszym typem pomiaru sonicznego wykorzystywanego przez ludzi jest zliczanie czasu między dostrzeżeniem błyskawicy i usłyszeniem grzmotu w celu ustalenia, jak daleko znajduje się burza.

WYKORZYSTANIE DŹWIĘKU W PRZEMYŚLE

Pomysł wykorzystania wymienionych technik pomiarowych w celach przemysłowych - choć bardzo wyrafinowany - doprowadził do rozwoju czujników ultradźwiękowych, które emitują impulsy dźwiękowe o wysokiej częstotliwości, niesłyszalne dla ludzkiego ucha i mierzą czas, po jakim sygnały powrócą po odbiciu od obiektu.

Czujniki ultradźwiękowe wykorzystują fale ultradźwiękowe w celu wykrycia obecności obiektów lub ich braku, na ich pracę nie mają wpływu kolor i ich przezroczystość, natomiast w niewielki stopniu ma wpływ tekstura obiektów.

Właściwości te sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem do różnych aplikacji, takich jak wykrywanie przezroczystego szkła i tworzyw sztucznych, pomiar odległości do różnych obiektów, kontrola poziomu cieczy oraz granulatu, pomiar warstw materiałów takich jak papier, blacha i drewno.

Czujniki ultradźwiękowe Microsonic są w stanie wykrywać takie obiekty, jak ciała stałe, ciecze, granulaty lub proszki niezależnie od koloru i nieprzezroczystości w zakresie do 8 m. Podczas gdy standardowe czujniku ultradźwiękowe zapewniają prostą informację o obecności i braku docelowych obiektów, wersje analogowe czujników oferują pomiar ciągły odległości poprzez wyjście 4-20 mA lub 0-10 V.

CZUJNIKI Z WYŚWIETLACZEM MIC+ ORAZ CRM+

Przeznaczone do bezkontaktowego pomiaru odległości i poziomu, mają wbudowany wyświetlacz LED oraz przyciski, które umożliwiają sterowanie bezpośrednio z poziomu urządzenia lub przy użyciu interfejsu LinkControl poprzez komputer.

Są to czujniki w cylindrycznej obudowie M30 z zakresem pomiarowym od 30 mm do 8 m. W zależności od zakresu detekcji rozdzielczość pomiaru wynosi od 0,025 do 2,4 mm. Wszystkie czujniki serii mic+ i crm+ są wyposażone w zintegrowany moduł kompensacji zmian temperatury. Czytelny wyświetlacz LED wyświetla aktualną wartość mierzoną wyrażoną w milimetrach lub centymetrach.

Operując dwoma przyciskami poniżej wyświetlacza, wywołujemy proste menu parametryzacji. Punkty detekcji oraz okna pomiarowe mogą być ustawione numerycznie, wykorzystując wyświetlacz LED bez konieczności umieszczania obiektu w zasięgu czujnika. Istnieje możliwość synchronizowania czujników, tak aby nie zakłócały się wzajemnie.

W procesach napełniania membrana czujnika jest narażona na kontakt z cieczą. Często ciecz ta jest żrąca lub twardnieje (np. cement). Po dłuższym okresie wymagane jest usunięcie zanieczyszczeń z czujnika mechanicznie. Seria crm+ została stworzona z myślą o takich aplikacjach. Filtr ochronny, który znajduje się na membranie, pozwala na proste usunięcie zanieczyszczeń bez uszkodzenia czujnika, ponadto zapewnia kwasoodporność i odporność na korozję.

CZUJNIKI Z INTERFEJSEM IO-LINK

Zastosowanie interfejsu IO-Link w czujnikach ultradźwiękowych serii pico+ Microsonic umożliwia użytkownikowi dwukierunkową komunikację - wysyłanie ustawień do czujnika oraz pobieranie z niego informacji zwrotnej w postaci sygnałów diagnostycznych. Dzięki technologii IO-Link użytkownik może korzystać z funkcjonalności czujników i elementów wykonawczych, komunikując się z nimi z poziomu sieci sterowania.

Ich połączenie z obsługującym je modułem we/wy realizowane jest w tradycyjny sposób - połączenie typu point-to-point i nie wymaga stosowania dodatkowych kabli magistralnych czy komunikacyjnych. Podobnie zasilanie czujników realizowane jest przez przewody - tak jak dotychczas. Zezwolenie na dwukierunkową wymianę danych w magistrali inicjowane jest przez prosty telegram, nakładany na napięciowy sygnał zasilania czujników.

DO WYKRYWANIA PODWÓJNEGO ARKUSZA

Czujniki serii dbk+ zostały stworzone z myślą o wykrywaniu podwójnego arkusza materiału. Wysokiej częstotliwości nadajnik ultradźwiękowy wysyła sygnał, który przechodzi przez materiał. Podczas przechodzenia przez materiał wiązka wprawia go w drgania.

Efektem tego jest powstanie małej fali dźwiękowej po drugiej stronie materiału. Następnie fale te są wychwytywane przez odbiornik. Sygnał przechodzący przez dwa arkusze materiału jest znacznie słabszy od standardowego sygnału i na tej podstawie czujnik rozróżnia liczbę arkuszy.

CZUJNIKI WIDEŁKOWE DO MONITOROWANIA KRAWĘDZI

Seria bks+ została stworzona do monitorowania krawędzi materiałów dźwiękonieprzepuszczalnych, jak metalowa folia czy papier. Idealnie sprawdza się w aplikacjach, w których wykrywane są wysokoprzezroczyste folie, światłoczułe materiały, surowce o zróżnicowanej przezroczystości oraz wszelkiego rodzaju papier. Sensor ma opcję przyuczenia i ustawienia zera pomiarowego. Nadajnik i odbiornik umieszczone są w jednej obudowie widełkowej.

Nadajnik w dolnej belce emituje krótki cykliczny sygnał dźwiękowy, natomiast odbiornik w górnej belce jest odpowiedzialny za detekcje tego sygnału. Materiał przepuszczany pomiędzy widełkami tłumi sygnał pochodzący z nadajnika, a wewnętrzna elektronika wykrywa zmiany i przekazuje informacje na wyjście. Sygnał analogowy na wyjściu czujnika jest proporcjonalny co do wartości sygnału odczytanego przez nadajnik.

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE BARIEROWE NADAJNIK-ODBIORNIK

Czujniki barierowe nadajnik-odbiornik, w przeciwieństwie do czujników zbliżeniowych i refleksyjnych, posiadają nadajnik i odbiornik w osobnych obudowach. Dedykowane są do niezawodnego wykrywania obiektów oraz monitorowania procesów w różnorodnych aplikacjach, w szczególności o ograniczonej przestrzeni montażowej oraz w trudnych warunkach pracy.

Przykładowe aplikacje to zliczanie małych obiektów na przenośniku taśmowym przy dużej prędkości, kontrola obecności obiektów o nieregularnej powierzchni, wykrywanie opakowań, wykrywanie i kontrola obiektów w trudnych warunkach pracy takich jak duże zapylenie.

DO APLIKACJI O WYSOKICH STANDARDACH HIGIENICZNYCH

Czujniki pms ze stali nierdzewnej zostały zaprojektowane do aplikacji o wysokich standardach higienicznych, m.in. przemysłu farmaceutycznego oraz produkcji żywności. Posiadają certyfikat EHEDG, ECOLAB i zbudowane są z elementów posiadających aprobatę FDA. Ich doskonałe właściwości chemiczne i cieplne sprawiają, że czujniki są bardzo dobrze przystosowane do kontaktu z żywnością.

Mogą być zainstalowane w maszynie bez dodatkowych uchwytów mocujących a także bez wiercenia otworów. Nietypowa geometria gładkiej obudowy czujnika zapewnia, że w żadnej pozycji montażowej czujnik nie będzie miał płaszczyzn poziomych, co umożliwi całkowite spłynięcie środków czyszczących z obudowy.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty czujników ultradźwiękowych na stronie www.oemautomatic.pl oraz do bezpośredniego kontaktu z inżynierami OEM Automatic.

OEM Automatic
www.oemautomatic.pl