Prosty i ekonomiczny sposób opanowania złożonych zadań w obrębie przetwarzaniu obrazu

| Prezentacje firmowe

Gotowe do użycia SmartApplets firmy Baumer eliminują potrzebę definiowania algorytmów przetwarzania obrazu w złożonych aplikacjach.

Prosty i ekonomiczny sposób opanowania złożonych zadań w obrębie przetwarzaniu obrazu

Dzięki nowym SmartApplets Baumer jest pierwszym producentem kamer, który wprowadził nowatorską koncepcję, aby szybko i łatwo zwiększyć specyficzne dla aplikacji funkcje kamer z przetwarzaniem obrazu opartym na FPGA. SmartApplets można wygodnie przenieść do kamer LX VisualApplets za pomocą aktualizacji oprogramowania układowego, dzięki czemu kamera jest natychmiast gotowa do użycia.

W rezultacie nawet użytkownicy niebędący ekspertami korzystają z gotowych do pracy rozwiązań dla typowych zadań w przetwarzaniu obrazu, bez konieczności budowania specjalnego know-how w programowaniu FPGA. Nie jest już wymagane samodzielne definiowanie algorytmów przetwarzania obrazu, co pozwala na szybszą reakcję na wymagania rynku i znacznie obniża koszty rozwoju.

Do końca roku pierwsze sześć SmartApplets przeznaczonych do rozwiązywania typowych zadań przetwarzania obrazu będzie dostępne na stronie internetowej Baumer do bezpłatnego pobrania:

  • Binaryzacja: Adaptacyjna binaryzacja umożliwia zmniejszenie ilości danych, jak również ich wysoką rozdzielczość i szybkość przetwarzania nawet przy użyciu transmisji GigE.
  • HDR: Obliczanie obrazu HDR w sekwencjach obrazów o różnych czasach ekspozycji upraszcza rzetelną ocenę jasnych i ciemnych obszarów w obrębie jednej sceny.
  • Agregacja obrazów: Łączenie wielu obrazów o małym ROI z wyjątkowo dużą liczbą klatek na sekundę upraszcza transfer danych obrazu i zmniejsza obciążenie procesora.
  • JPEG: Konfigurowalna kompresja stratna pomaga zmniejszyć ilość danych obrazu do przesłania i zarchiwizowania.
  • Emulacja skanowania linii: Uproszczona integracja poprzez emulację kamery skanującej liniowo za pomocą czujnika matrycowego.
  • Ekstrakcja obiektu: Lokalizacja obiektu i ekstrakcja zmniejszają ilość danych i upraszczają ocenę.

Tam, gdzie standardowe funkcje SmartApplets są niewystarczające w określonych aplikacjach, VisualApplets pozwala użytkownikom na dokonanie łatwych i ekonomicznych korekt.

Michał Kassak, Product Manager
Newtech Engineering Sp. z o.o.

www.newtech.com.pl