Intralogistyka - kluczowy czynnik prawidłowego funkcjonowania firmy

| Prezentacje firmowe Artykuły

Intralogistyka jest czynnikiem mającym ogromny wpływ na procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa - zarówno w odniesieniu do jakości, dynamiki działania, jak i ogólnie pojętych kosztów. W dobie powszechnej automatyzacji procesów szybkość zbierania i przekazywania informacji oraz reakcja na powstające zakłócenia są parametrami mającymi kluczowe znaczenie dla sprawnego działania każdej firmy.

Intralogistyka - kluczowy czynnik prawidłowego funkcjonowania firmy

Aby skompensować zalety udziału w procesach czynnika ludzkiego, należy doprowadzić do sytuacji, by informacje o tym, co się dzieje na ciągach transportowych, urządzeniach produkcyjnych i pakujących oraz bezobsługowych punktach kontroli jakości, były przekazywane i przetwarzane możliwie w jak najkrótszym czasie. Cele te można osiągnąć, uzbrajając wyżej wymienione elementy składowe procesu w odpowiednie bezpieczeństwa oraz urządzenia przekazujące niezbędne informacje.

Fot. 1. Sygnalizator optyczno-akustyczny serii 442 firmy WERMA

Fot. 2. Sygnalizator akustyczny serii 142 firmy WERMA

Fot. 3. Sygnalizator optyczny serii 728 firmy WERMA

Firma INSTOM ma w ofercie szereg produktów pozwalających m.in. na zautomatyzowanie procesów transportowych, wyposażenie punktów bezobsługowej kontroli jakości, zabezpieczenie bezpieczeństwa procesów przed wtargnięciem do wydzielonych stref, przekazywanie sygnałów dotyczących stanu maszyn lub urządzeń produkcyjnych. Ideę omawianego zagadnienia przedstawimy na przykładzie prostych rozwiązań dla ciągu transportowego.

Urządzenia wchodzące w skład układów zabezpieczenia systemów transportowych są w dużej mierze proste i mają za zadanie realizację jednej, konkretnej funkcji. Muszą za to cechować się dużą niezawodnością działania, odpornością na warunki środowiskowe, w jakich pracują, łatwością montażu, podłączenia i obsługi.

Fot. 4. Wyłącznik linkowy serii FD z resetem firmy Pizzato

Fot. 5. Puszka serii ES z przyciskiem bezpieczeństwa "stop" i podświetlanym ringiem firmy Pizzato

Podzielić je można na:

  • Urządzenia pozwalające obsłudze na awaryjne wyłączenie ciągu transportowego, np. wyłączniki krańcowe linkowe, przyciski bezpieczeństwa "stop". Firma INSTOM ma w swojej ofercie bardzo szeroką gamę wyłączników linkowych firmy Pizzato, zarówno do pracy w warunkach normalnych np. seria FR, FX, jak i w warunkach ciężkich, w tym strefach Ex np. seria FD, FP wraz z niezbędnymi akcesoriami pozwalającymi na zmontowanie skutecznego zabezpieczenia wzdłuż transportera. Uzupełnieniem tego typu zabezpieczenia są puszki serii ES wyposażone w przyciski bezpieczeństwa e-stop (grzybki). W zależności od wymogów przyciski te mogą być dodatkowo wyposażone w świecący ring zapalający się w momencie naciśnięcia grzybka, co umożliwia natychmiastową identyfikację miejsca przerwania obwodu.
  • Urządzenia zabezpieczające przed załączeniem transportera podczas wykonywania czynności naprawczych lub rewizyjnych, np. wyłączniki zawiasowe firmy Pizzato. W swojej ofercie posiadamy zarówno proste wyłączniki montowane do zawiasu, np. serii FR, jak i wyłączniki zintegrowane serii HP, HC lub HX, pracujące jako zawias - wyłączniki serii HX wykonane są ze stali nierdzewnej, co sprawia, że bez przeszkód mogą być zastosowane w przemyśle spożywczym.
  • Fot. 6. Przykładowe wygrodzenie transporterów z wykorzystaniem systemu Techno firmy Protec

  • Urządzenia zabezpieczające przed wejściem osób nieupoważnionych do stref chronionych. Firma Pizzato ma w swojej ofercie szereg wyłączników bezpieczeństwa, począwszy od prostych, np. serii FD, wyposażonych w klucz którego włożenie w gniazdo na głowicy pozwala na zamknięcie obwodu poprzez proste elektrorygle, np. seria FG, wyposażone w elektromagnes uniemożliwiający otwarcie drzwi, na których jest on zabudowany. W ofercie firmy Pizzato najbardziej rozbudowanym urządzeniami tego typu są elektrorygle serii NG oraz NS, wykorzystujące technologię RFID. Dodatkowo na korpusie tych urządzeń są zamontowane przyciski i lampki sygnalizacyjne (do trzech sztuk), co eliminuje konieczność zabudowy dodatkowej puszki lub skrzynki z przyciskami, współpracujących z elektroryglem.
  • Wygrodzenia przemysłowe pozwalające na fizyczne oddzielenie ciągów transportowych. Firma INSTOM posiada w swojej ofercie systemy wygrodzeń firmy PROTEC wraz z drzwiami, bramami oraz niezbędnymi elementami umożliwiającymi ich zabudowę oraz wyposażenie w potrzebne akcesoria (zamki, elektrorygle, sygnalizatory).
  • Kurtyny bezpieczeństwa firmy ReeR pozwalają na zabezpieczenie dostępu do wydzielonych stref analogicznie do fizycznych wygrodzeń. Ich zaletą jest m.in. brak konieczności demontażu w przypadkach kiedy w ramach procesu dostarczany jest do wydzielonej strefy materiał lub gdy zachodzi konieczność uzyskania natychmiastowego, pełnego dostępu do transportera.
  • Rys. 1. Przykładowa instalacja linkowego systemu bezpieczeństwa firmy PIZZATO

  • Urządzenia sygnalizacji optycznej i akustycznej generują sygnały optyczne / akustyczne w przypadkach przewidzianych przez projektanta. Firma INSTOM ma w swojej ofercie handlowej produkty firmy WERMA spełniające najwyższe standardy jakościowe i techniczne. Jako przykład można wskazać sygnalizator optyczny serii 280 emitujący sygnały świetlne o energii błysku do 5 Ws, sygnalizator optyczny serii 728, do stref Ex, emitujący sygnały optyczne o energii błysku do 15 Ws, sygnalizator akustyczny serii 142, emitujący sygnał akustyczny o natężeniu 120 dB lub sygnalizator optyczno-akustyczny serii 442, emitujący sygnał akustyczny o natężeniu 120 dB oraz sygnał optyczny o energii błysku do 3,5 Ws. Osobną grupę produktów stanowią kolumny sygnalizacyjne np. KombiSIGN 72, które mogą emitować kilka różnych sygnałów optycznych (stałe, migające, błyskowe) oraz sygnały akustyczne. Ich zaletą jest zwarta budowa pozwalająca na generowanie w ramach jednego urządzenia informacji na temat stanu opomiarowanego ciągu transportowego.
  • Firma WERMA posiada w swojej ofercie również system optymalizacji procesów SmartMONITOR, współpracujący np. z kolumnami KombiSIGN 72, za pomocą którego zbierane są oraz przekazywane do „centrum dowodzenia” informacje na temat pracy urządzeń monitorowanych przez system. W oparciu o ten system można monitorować np. liczbę przesyłek, czas pracy, przestoju, itp.

Zaprezentowane powyżej grupy produktów ze wskazaniem ich potencjalnego wykorzystania są przykładem możliwości, jakie posiadamy, aby zbudować proste, tanie i skuteczne w działaniu uzbrojenie systemu transportowego i stanowią jedynie część szerokiej oferty firmy INSTOM. Systemy budowane w oparciu o opisane grupy produktów mogą być dodatkowo rozbudowywane o urządzenia komputerowe np. sterowniki MOSAIC firmy ReeR, co w efekcie pozwala na tworzenie bezobsługowych systemów transportowych.

Nie zapomnij o kodzie rabatowym! Na hasło "APA" otrzymasz dodatkowy rabat.

INSTOM sp. z o.o.
www.instom.com.pl