Lean Sm@rt Factory w SEW-EURODRIVE

| Prezentacje firmowe Artykuły

Inteligentna fabryka SEW-EURODRIVE przyszłości charakteryzuje się modułową budową. Jest fabryką składającą się z segmentów - zoptymalizowanych pod kątem Lean elastycznie połączonych Small Factory Units (fabryki w fabryce). Poszczególne stacje robocze stanowią moduły procesowe, które dzięki asystentom (systemy CPS) są inteligentnie połączone ze sobą, tworząc sieć. Ludzie, rzeczy, procesy, usługi i dane - wszystko jest ze sobą połączone.

Lean Sm@rt Factory w SEW-EURODRIVE

Celem takich działań jest osiągnięcie wyższego poziomu produktywności w zakresie współpracy ludzi i urządzeń. Inteligentne produkty/obiekty wyposażone są w odpowiednie systemy, kody QR oraz chipy RFID, dzięki czemu mogą autonomicznie sterować swoją pracą. Dzięki standardowym interfejsom oraz nowoczesnej technologii informacyjnej możliwa jest wysoce elastyczna i zautomatyzowana produkcja typu plug & play.

W SEW-EURODRIVE sprzedajemy tylko sprawdzone rozwiązania. Firma opracowuje, rozwija i testuje technologie, systemy oraz procesy, które są istotne w tworzeniu połączonych, usieciowionych rozwiązań. Industry 4.0 to ewolucja w zakresie procesów produkcyjnych i logistycznych. W tym celu w niemieckim Graben-Neudorf powstała wzorcowa fabryka, w której w realnych warunkach testujemy nasze nowe rozwiązania. Podstawą skutecznego wdrożenia założeń Industry 4.0 w firmie SEW-EURODRIVE jest filozofia Lean.

NOWE, MOBILNE KONCEPCJE LOGISTYCZNE - TESTOWANE I STOSOWANE W ZAKŁADZIE SEW-EURODRIVE

Efektem optymalnego połączenia poszczególnych etapów produkcji w wydajny, całościowy proces jest mierzalny wzrost oszczędności. Oznacza to m.in. oszczędzenie wartościowego czasu produkcyjnego i zmniejszenie wydatków na zasoby. Dzięki całościowemu podejściu do procesu możliwe jest optymalne wspieranie ludzi podczas wykonywanej przez nich pracy.

Jednym z opracowywanych i symulowanych obszarów są "drogi przejazdu". W tym obszarze istnieje wiele możliwości testowania i optymalizacji dróg przejazdu, a następnie przeniesienie ich ze świata wirtualnego do rzeczywistego za pomocą jednego kliknięcia myszki. W fabryce SEW-EURODRIVE połączenie poszczególnych procesów pracy w obszarze montażu przekładni przejmują różne, mobilne systemy asystenckie opracowane przez SEW:

  • Asystenci logistyki (transport komponentów) - zaopatrują w odpowiednim momencie wyspy montażowe we właściwe komponenty.
  • Asystenci logistyki (tryb jazdy swobodnej) - transportują przedmioty o łącznej wadze sięgającej do 1,5 tony i potrafią swobodnie się poruszać i nawigować w obiekcie.
  • Asystenci montażu (system cyberfizyczny) - wspierają montażystów podczas pracy. Zgodnie z filozofią Industry 4.0 są systemami cyber-fizycznymi, które mają zapisane w sobie wszystkie niezbędne dane dotyczące produktu oraz klienta.
  • Asystenci logistyki (transport gotowych produktów) - transportują gotowe motoreduktory z działu montażu do stacji napełniania olejem, kontroli, a następnie do lakierni.
  • Asystenci obsługi w dziale produkcji - mobilny asystent obsługi przejmuje monotonne prace w zakresie wyposażenia maszyny i usprawnia pracę operatora.

Industry 4.0 w ramach całkowitego procesu zmienia rolę człowieka w funkcję nadrzędną w całym łańcuchu wartości. Powstają nowe obszary pracy, w których do głównych zadań należą kwestie związane ze sterowaniem, monitorowaniem oraz optymalizacją procesów.

Pracownik przestaje być asystentem i staje się decydującym "dyrygentem", który łączy ze sobą różne pojedyncze etapy zgodnie ze specyficznymi wymaganiami. Tego typu odciążenie pracownika produkcyjnego oznacza, że będzie on mógł zrealizować się w nowo zdefiniowanym obszarze.

INTELIGENTNE POŁĄCZENIE CZŁOWIEKA I TECHNOLOGII - PRACOWNIK JAKO "DYRYGENT" ŁAŃCUCHA WARTOŚCI

Lean Industry 4.0 stawia na współdziałanie ludzi i maszyn - człowiek i robot mogą pracować razem ramię w ramię. W przyszłości świat realny i wirtualny zostaną ze sobą połączone. W ramach Industry 4.0 wszystkie systemy są inteligentnie, połączone w sieć i wymieniają informacje z wytwarzanymi produktami w czasie zbliżonym do rzeczywistego (oczywiście dotyczy to również ludzi!). W ramach "Lean Industry 4.0" koncepcje Industry 4.0 łączone są z tymi znanymi z obszaru Lean Management.

Podobnie jak w przeszłości, tak też przedsiębiorstwa w przyszłości będą potrzebowały stabilnej podstawy. Realizacja założeń Industry 4.0 możliwa jest wtedy, gdy w zakresie wszystkich procesów osiągnięty zostanie bezbłędny oraz bezawaryjny poziom automatyzacji a tym samym wysoka dostępność maszyn. Ze względu na wiele różnych zależności, które zachodzą w inteligentnej fabryce, ważne jest wzmacnianie sprawdzonych głównych filarów, takich jak tworzenie wartości, optymalizacja procesów, bezawaryjność i bezbłędność, jak również wydajne zarządzanie oraz wspieranie tych obszarów inteligentnymi rozwiązaniami automatyzacji.

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
www.sew-eurodrive.pl