Aplikacje chmurowe sterowników WAGO PFC200 i PFC100

| Prezentacje firmowe Artykuły

Sterowniki PFC200 i PFC100 można w nieskomplikowany sposób wykorzystać w aplikacjach chmurowych. Są różne motywacje do korzystania z tego rodzaju rozwiązań. Najważniejsza z nich to uzyskanie globalnego zasięgu aplikacji monitorująco-sterującej, bez inwestowania we własną infrastrukturę teleinformatyczną. Coraz większa dostępność rozwiązań komercyjnych pozwala uprościć do poziomu prostego klikania proces organizacji źródeł danych i budowania interfejsu użytkownika. Kluczem dostępu do technologii chmurowej jest protokół MQTT (Message Queue Telemetry Transport), standardowo wspierany przez sterowniki WAGO.

Aplikacje chmurowe sterowników WAGO PFC200 i PFC100

WAGO CLOUD - PIERWSZY KROK W CHMURĘ

Rys. 1. Idea powiązania danych z chmurą WAGO Cloud za pośrednictwem sterownika WAGO PFC200

WAGO Cloud jest rozwiązaniem do zdalnego sterowania i akwizycji danych ze sterowników WAGO, umieszczonym na platformie Microsoft Azure. Jest ono niezwykle proste w użyciu i zoptymalizowane pod początkującego użytkownika. Po pierwszych doświadczeniach można wyjść poza funkcjonalność podstawową i bezpośrednio korzystać z mechanizmów oferowanych przez dostawcę chmury.

WAGO Cloud można traktować jako portal internetowy, będący miejscem centralnej wizualizacji danych, udostępnianych przez globalnie rozproszone sterowniki WAGO. Administrator zakłada zindywidualizowaną stronę (dashboard) zawierającą informacje administracyjne o sterowniku oraz udostępniającą jego dane źródłowe lub przetworzone. Źródłem danych są wejścia/wyjścia sterownika oraz - jak to w WAGO - łatwo integrowalne podsieci obiektowe (CAN, Modbus, KNX, LON, itd.).

Rozwiązanie umożliwia dwukierunkową, szyfrowaną (TLS) komunikację sterowników z chmurą poprzez dowolną infrastrukturę sieciową z dostępem do Internetu. Oprócz wyświetlania wartości zmiennych oraz wysyłania komend do sterowników zaimplementowano podstawowe narzędzia diagnostyczne.

Rys. 2. Dashboard - pulpit nawigacyjny przykładowego sterownika na stronie WAGO Cloud

Indywidualne pulpity nawigacyjne (dashboards) mogą zawierać: dowolny tekst połączony z wartością zmiennej, mapę (w wersji drogowej lub lotniczej) z umieszczonymi wskaźnikami oznaczającymi sterowniki, tablice danych, graficzne reprezentacje mierników - liniowe lub kołowe, z możliwością oznaczania kolorami stref. Jeśli mamy np. dwie stacje pomiarowe, którymi opiekują się dwie różne osoby, wtedy każda z nich może mieć swój pulpit i widzieć wyłącznie dane z przeznaczonych dla niej sterowników.

Ważną częścią WAGO Cloud jest prosty i intuicyjny moduł powiadomień. Możliwe jest monitorowanie wartości zmiennej, stanu połączenia lub sterownika. Do wyboru są trzy typy powiadomień: alarm, ostrzeżenie oraz informacja. W zależności od dnia tygodnia lub godziny można wysyłać zgłoszenia do innych użytkowników.

ETAPY TWORZENIA APLIKACJI

Rys. 3. Przykład wizualizacji wartości analogowej na pulpicie nawigacyjnym sterownika

Zaczynamy od napisania programu sterownika PFC 200(100). W programie należy wybrać zmienne do (jedno- lub dwukierunkowej) wymiany z chmurą.

Każdą wysyłaną zmienną opisuje się za pomocą nazwy (tagu), jednostki (unit) oraz typu. Zmienne zbieramy w kolekcje, czyli grupy zmiennych i wysyłamy je razem.

Nawiązanie połączenia z chmurą polega na dodaniu na portalu WAGO Cloud nowego sterownika, a następnie przekopiowanie Device Id oraz Activation Key do konfiguracji Cloud Connectivity na stronie konfiguracyjnej (WebBasedManagement) sterownika.

A MOŻE POSZYBOWAĆ W INNE CHMURY?

W nocie aplikacyjnej dostępnej na stronie internetowej WAGO opisano krok po kroku, w jaki sposób skonfigurować połączenie z największymi dostawcami usług w chmurze - Microsoft Azure, Amazon AWS, IBM Bluemix, niezależnie od WAGO Cloud.

Rys. 4. Strona Web-Base Management sterownika i zakładka Cloud Connectivity

Można skorzystać ze wszystkich funkcjonalności oferowanych w chmurze - uczenia maszynowego, analizy Big Data, rozbudowanych statystyk, konserwacji predykcyjnej, sieci neuronowych itp. Zamiast kupować na stałe pakiety oprogramowania i serwery, użytkownik wykorzystuje wyłącznie te funkcje, które są mu potrzebne. Rozwiązania w chmurze mają tę zaletę, że są w pełni skalowalne - łatwo rozszerzyć projekt o kolejne sterowniki i funkcjonalności.

Rozwiązania w chmurze bywają alternatywą dla komercyjnych pakietów SCADA, choć zawsze można dyskutować o bezpieczeństwie danych i gwarancjach świadczenia usług. Ze strony dostawców odpowiedzią na wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa danych są certyfikaty (PN-EN ISO/IEC 27001, SOC1, SOC2 FedRAMP, UK g-Cloud, PCI DSS lub HIPAA), doświadczenie i pozycja na rynku. To jest jednak osobne zagadnienie, daleko wykraczające poza ramy tego artykułu.

Opracowano na podstawie materiałów firmy WAGO.

WAGO
www.wago.pl