Bezpieczeństwo w każdym wymiarze

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Dla zapewnienia ochrony obszarów produkcyjnych istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika przy zachowaniu pełnej wydajności procesu. Aby sprostać zwiększającym się wymaganiom nowoczesnych, inteligentnych fabryk, niezbędne jest zastosowanie całej gamy elastycznych i łatwo adaptowalnych czujników. Należą do nich klasyczne bariery świetlne oraz skanery laserowe, i w coraz większym stopniu systemy wizyjne, a także maty bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w każdym wymiarze

KURTYNY ŚWIETLNE

Ocena bezpieczeństwa procesów produkcyjnych wymaga zawsze szczegółowej analizy. Nie wszystkie procesy są w pełni zautomatyzowane, często wymagają ręcznego podawania lub odbierania materiałów. W celu ich zabezpieczenia stosowane są głównie bariery świetlne. Wykorzystują one wiązki promieniowania podczerwonego, chroniące obszar przed wkroczeniem lub dostępem do niebezpiecznych obszarów maszyny.

Przerwanie pojedynczej wiązki powoduje natychmiastowe zainicjowanie wyłączania awaryjnego. W zależności od wymagań kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, rąk i ciała zgodnie z normą PN-EN 61496-1/-2. Charakteryzuje je krótki czas reakcji, dzięki czemu odległość bezpieczeństwa zostaje zminimalizowana i tę cenną przestrzeń można wykorzystać do zadań produkcyjnych.

W celu utrzymywania na stałym poziomie trybu detekcji i umożliwienia skutecznego przeprowadzenia materiału, kurtynę świetlną wyposażono w takie zaawansowane funkcje jak blanking, muting lub łączenie kaskadowe.

Bariery świetlne PSENopt firmy Pilz mogą być wykorzystywane we wszystkich gałęziach przemysłu, w których konieczne jest wdrażanie koncepcji bezpieczeństwa wykluczających stosowanie wygrodzeń. Kompaktowe rozmiary i łatwość instalacji kurtyn świetlnych umożliwiają stworzenie ergonomicznego środowiska pracy.

MOBILNE I STACJONARNE ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW DZIĘKI LASEROWYM SKANEROM BEZPIECZEŃSTWA

Laserowe skanery bezpieczeństwa monitorują obszary 2D zgodnie z normą PN-EN 61496. Można je zastosować do monitorowania obszaru stacjonarnego, w pojazdach sterowanych automatycznie (AGV), a także do zabezpieczania aplikacji wykorzystujących roboty.

W ostatnich latach bardzo ważne stało się zabezpieczenie przed wkroczeniem do obszaru znajdującego się za chronionym polem: często niewystarczające jest samo chronienie punktu dostępu do stref niebezpiecznych, takich jak np. komórka robota. Obszar za tą strefą również wymaga monitorowania, ponieważ niezbędne jest uniemożliwienie uruchomienia maszyny tak długo, jak długo w strefie niebezpiecznej przebywa operator.

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan monitoruje nawet trzy oddzielne strefy. Dzięki swobodnej konfiguracji strefy ostrzegawczej i strefy chronionej, a także zdolności do dostosowania się do istniejących warunków konstrukcyjnych PSENscan można łatwo wykorzystać w większości aplikacji. Umożliwia monitorowanie obszaru o kącie widzenia do 275° i można go zastosować wszędzie tam, gdzie niezbędne jest monitorowanie kilku sąsiadujących ze sobą powierzchni maszyny.

CZUJNIKI NACISKOWE DO BEZPIECZNEGO MONITOROWANIA OBSZARÓW

Maty bezpieczeństwa są urządzeniami reagującymi na nacisk, spełniającymi wymagania normy PN-EN ISO 13856-1. Dzięki nim możliwa jest ochrona punktów i stref niebezpiecznych poprzez niezawodne wykrywanie stanu wzbudzenia maty, a następnie przesłanie tej informacji do sterownika bezpieczeństwa w celu dalszego przetworzenia.

Maty bezpieczeństwa zatrzymują pracę instalacji w momencie wkroczenia operatora do strefy niebezpiecznej (ochrona dostępu), a także zapewniają ochronę przed wkroczeniem do obszaru znajdującego się za chronionym polem. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa ważne jest monitorowanie nie tylko dostępu do strefy niebezpiecznej, ale także do obszaru znajdującego się za nią, aby nie dopuścić do nieumyślnego włączenia maszyny.

MATY BEZPIECZEŃSTWA DO ZINTEGROWANEGO WYKRYWANIA POŁOŻENIA

Mata bezpieczeństwa PSENmat po raz pierwszy realizuje zintegrowane wykrywanie położenia umożliwiające tworzenie zupełnie nowych koncepcji obsługi maszyn. Poprzez wykorzystanie określonych oznakowanych obszarów maty, operator może zainicjować wbudowaną funkcję przełączania stopą bez udziału rąk.

W uzupełnieniu do klasycznej funkcji bezpieczeństwa PSENmat wykrywa również położenie operatora, co umożliwia włączenie funkcji maszyny za pośrednictwem wbudowanych wirtualnych przełączników (wyjście standardowe).

Maty można podzielić na 40 obszarów przełączania. Każdy z nich można z maksymalną elastycznością dostosować do statusu roboczego maszyny lub do sekwencji ruchów wykonywanych przez pracownika. Zatem w dowolnym punkcie dostępna jest w pełni programowalna funkcja obsługi lub resetu - o działaniu podobnym do wirtualnego przełącznika nożnego.

Maty bezpieczeństwa PSENmat otwierają nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki standaryzowanym wyjściom OSSD można je podłączyć bezpośrednio do sterownika, co znacząco upraszcza okablowanie i późniejszą diagnostykę. Dzięki możliwości szeregowego łączenia oferują pokrycie dużego obszaru roboczego przy jednoczesnym uproszczeniu ich połączenia w aplikacjach wykorzystujących inne czujniki.

SYSTEMY WIZYJNE NA POTRZEBY BARDZIEJ ZŁOŻONYCH ZADAŃ MONITOROWANIA

Do monitorowania złożonych i rozbudowanych aplikacji można wykorzystywać wizyjne systemy bezpieczeństwa oparte na kamerach 3D. W przeciwieństwie do zwykłych czujników systemy te rejestrują i analizują szczegółowe informacje o całym monitorowanym obszarze.

Obszary monitorowania można również przełączać, aktywować lub wyłączać w sposób dynamiczny w trakcie pracy instalacji. Muszą one spełniać wymagania normy PN-EN 61496 dotyczącej projektowania, budowy i badania elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE).

Wizyjny system kamer bezpieczeństwa 3D SafetyEYE wyposażony jest w dynamiczne czujniki obrazu CMOS wykrywające ludzi lub obiekty. Przesyła obraz obszaru monitorowanego do jednostki analizującej, która wykorzystuje go do tworzenia trójwymiarowej strefy wykrywania, niemal idealnie przypominającej kokon bezpieczeństwa.

Urządzenie wykrywające umieszczone jest nad strefą monitorowaną, a strefy ostrzegawcze i strefy zagrożenia zdefiniowane są wzdłuż obwodu strefy niebezpiecznej. Urządzenie wykrywa wszelkie obiekty lub osoby wkraczające do strefy ostrzegawczej lub strefy zagrożenia. Moduł analityczny odbiera i przetwarza dane obrazowe z urządzenia detekcyjnego, po czym przesyła wyniki do sterownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

W zależności od tego, która strefa została naruszona nadrzędny sterownik maszyny otrzyma sygnał powodujący spowolnienie lub wyłączenie niebezpiecznych ruchów maszyny w przypadku naruszenia strefy ostrzegawczej i strefy zagrożenia.

Tam, gdzie czujniki są zdolne do monitorowania zarówno obszarów, jak i stref, rozwiązania firmy Pilz otwierają nowe możliwości dla koncepcji bezpieczeństwa dynamicznego. Jednak w przypadku urządzeń zabezpieczających maszyny najważniejszy jest sposób, w jaki współpracują z sobą pojedyncze elementy!

Jeśli wykorzystujesz urządzenia pochodzące od jednego producenta, wówczas interfejsy pomiędzy podzespołami będą kompatybilne. W tej dziedzinie firma Pilz oferuje kompletne rozwiązania monitorowania stref i obszarów.

Pilz Polska