Cyfrowa transformacja techniki przemieszczeń liniowych

| Prezentacje firmowe Artykuły

"Producenci maszyn doświadczają obecnie głębokiej zmiany pokoleniowej. Wszyscy inżynierowie i projektanci przed trzydziestką wyrośli w świecie z telefonami komórkowymi i internetem. Technologia cyfrowa odgrywa bardzo dużą rolę w ich życiu prywatnym, więc ich strategie rozwiązywania problemów są diametralnie różne niż ich starszych kolegów."

Cyfrowa transformacja techniki przemieszczeń liniowych

Wkracza to w coraz większym stopniu do zawodowego korzystania z technologii. Nowe pokolenie szuka konkretnych rozwiązań funkcji i procesów automatyzacji, a nie podzespołów i systemów. Mają uzasadnione oczekiwanie, że wszystkie aplikacje, kanały informacyjne i platformy powinny być równie łatwe w obsłudze jak te, którymi posługują się w życiu prywatnym. Dotyczy to także wyboru, wymiarowania i konfigurowania techniki przemieszczeń liniowych. Firma Bosch Rexroth wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom w coraz większej liczbie zadań automatyzacji.

Cyfrowe narzędzia inżynierskie i konfiguratory asystują użytkownikom na każdym etapie projektu. W przyszłości zostanie to jeszcze bardziej uproszczone, m.in. przy użyciu interaktywnych stron internetowych z funkcją chatu. Użytkownicy będą wykonywali swoje projekty bezpośrednio na cyfrowych bliźniakach konfigurowanych przez siebie podzespołów i systemów.

Producenci podzespołów i systemów techniki przemieszczeń liniowych stoją przed olbrzymim wyzwaniem. Z jednej strony parametry mechaniczne pozostają decydującym kryterium wyboru podzespołów. Równocześnie użytkownicy oczekują dodatkowych rozwiązań o wyższym stopniem integracji funkcji i z rozbudowanymi możliwościami komunikacyjnymi na potrzeby funkcji i procesów automatyzacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma Bosch Rexroth nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Przykładowo podzespoły i systemy techniki przemieszczeń liniowych marki Rexroth będą w przyszłości opatrzone cyfrową tabliczką znamionową. Ułatwi to ich uruchamianie, a także pozwoli na odczytanie wszystkich niezbędnych danych w trakcie przeglądu. Wkrótce na rynek trafią mechanizmy śrubowo-toczne z inteligentnymi czujnikami.

Rejestrują one takie dane bieżące, jak temperatura i drgania. Na podstawie tych danych zintegrowane rozproszone układy analityczne będą za pomocą algorytmów ustalały stopień zużycia w celu monitorowania stanu osi liniowych. Kolejny pomysł to projektowanie kompletnych modułów mechatronicznych do wykonywania takich funkcji jak łączenie i dociskanie. Przykładem takiego produktu jest nowy zestaw Smart Press Kit firmy Bosch Rexroth, rozwiązanie Plug & Produce, które użytkownik musi tylko sparametryzować. Podobnie jak wszystkie nowe systemy, rozwiązanie to może komunikować się za pośrednictwem otwartych interfejsów.

Cyfrowa transformacja będzie kontynuowana. Grupa Bosch staje się wiodącą firmą w świecie Internetu Rzeczy (IoT), a inżynierowie i badacze z różnych jej działów wspólnie realizują wiele projektów rozwojowych. Nasz dział techniki przemieszczeń liniowych korzysta z unikalnego know-how Grupy Bosch, czy to w dziedzinie czujników, czy to programowania.

Nowe pokolenie inżynierów ma wysokie oczekiwania, a technika przemieszczeń liniowych coraz skuteczniej wychodzi im naprzeciw. Jest łatwa w użyciu w całym procesie inżynierskim, zawiera coraz więcej funkcji konserwacji predykcyjnej i optymalizacji procesów, a jej cyfrowe imitacje będą doskonale pasowały do wirtualnych projektów i strumieni wartości w przyszłości.

Dr Ulf Lehmann,
szef działu techniki przemieszczeń liniowych
w firmie Bosch Rexroth AG