Bosch Rexroth wspiera kształcenie w zakresie technologii przyszłości

| Gospodarka Aktualności

Bosch Rexroth stawia na edukację młodych ludzi z Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie. Pod koniec lutego, w obecności wiceprezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej i burmistrza Mokotowa Rafała Miastowskiego, firma podpisała porozumienie z tym warszawskim technikum. Dzięki nawiązanej współpracy uczniowie będą mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych procesów technologicznych związanych z napędami i sterowaniem hydraulicznym, a podczas wycieczek dydaktycznych zapoznają się z działalnością zakładów firmy Bosch Rexroth.

Bosch Rexroth wspiera kształcenie w zakresie technologii przyszłości

Ponadto stworzone zostaną grupy patronackie dotyczące branży napędów i sterowań hydraulicznych, obejmujące uczniów zainteresowanych odbyciem praktyk zawodowych i staży oraz późniejszym podjęciem pracy. Firma wesprze edukację również poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w materiały dydaktyczne. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymywać będą certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

źródło: Bosch Rexroth

Zobacz również