Bosch Rexroth utrzymał w 2019 roku rekordowy poziom obrotów

| Gospodarka Aktualności

Firma Bosch Rexroth mimo trudnych warunków ekonomicznych i znacznego spadku liczby zamówień uzyskała dobre wyniki w roku 2019. Wartość sprzedaży wyniosła 6,2 mld EUR, utrzymując się na rekordowym poziomie osiągniętym w poprzednim roku. Zyski przedsiębiorstwa wynikają z solidnej pozycji na rynku systemów hydraulicznych i rozszerzeniu oferty produktów z dziedziny automatyki przemysłowej, które stanowią ważną okazję do wejścia na nowe rynki.

Bosch Rexroth utrzymał w 2019 roku rekordowy poziom obrotów

W roku 2019 firmie Bosch Rexroth udało się powtórzyć ubiegłoroczny sukces we wszystkich regionach. Po raz kolejny najwięcej przychodów wygenerowały podstawowe rynki, czyli Niemcy i inne kraje europejskie. Wartość sprzedaży w Niemczech zmniejszyła się o 4,1% i wyniosła 1,4 mld EUR. W pozostałych krajach europejskich sprzedaż w porównaniu z poprzednim rokiem spadła o 0,3%, a jej wartość wyniosła 2,1 mld EUR.

Na rozwijających się rynkach w regionach Dalekiego Wschodu i Afryki firma Bosch Rexroth uzyskała przychody rzędu 1,6 mld EUR, co oznacza niewielki wzrost (o 0,6%). W Ameryce Północnej i Południowej wyniki były lepsze o 5,3%, a wartość sprzedaży wyniosła 1,1 mld EUR. Na koniec roku obrotowego (czyli 31 grudnia 2019 r.) przedsiębiorstwo zatrudniało około 31 tysięcy osób na całym świecie.

W bieżącym roku Bosch Rexroth przewiduje zmniejszenie obrotów we wszystkich regionach i sektorach z powodu ogólnego osłabienia gospodarki oraz strukturalnych zmian w sektorach klientów powiązanych z branżą motoryzacyjną. Liczba zamówień w ciągu roku 2019 spadła o 20,3%. Wpływ na prognozy na rok 2020 ma również obecna pandemia COVID-19.

Innowacje i nowe rynki

Bosch Rexroth jest nadal jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w swojej branży. Inwestycje w prace badawczo-rozwojowe w roku obrotowym 2019 kształtowały się na poziomie ok. 348 mln EUR, co oznacza wzrost o 6,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Solidnym fundamentem działalności są systemy hydrauliki przemysłowej i mobilnej, jednak dział automatyki przemysłowej realizujący koncepcję Przemysłu 4.0 i wizję fabryki przyszłości opartej o w pełni połączone elementy wypracował ofertę umożliwiającą wejście na nowe rynki i trafienie do nowych klientów.

Bosch Rexroth aktywnie działa w swoim tradycyjnym obszarze kompetencji, czyli w dziedzinie systemów hydrauliki przemysłowej: inteligentne elementy hydrauliczne i systemy takie, jak kompaktowy zasilacz hydrauliczny CytroBox można w szybki i prosty sposób zintegrować w ramach skomunikowanej infrastruktury produkcyjnej. Urządzenia tego typu przystosowane są do wdrożeń opartych na koncepcji Przemysłu 4.0 i udostępniają usługi związane z Internetem rzeczy (IoT), m.in. dotyczące monitorowania warunków działania maszyn i zakładów produkcyjnych.

Mimo napiętej sytuacji na rynku firma Bosch Rexroth była w stanie w roku 2019 zwiększyć udział w rynku hydrauliki mobilnej. Automatyzacja, systemy wspomagania kierowcy, elektryfikacja i Internet Rzeczy są kolejnymi kluczowymi obszarami, w których będą realizowane nowe działania. BODAS Connect to otwarte, skalowalne, kompleksowe rozwiązanie firmy Bosch Rexroth przeznaczone do łączenia mobilnych maszyn roboczych. Pozwala ono klientom pobierać i analizować dane z poziomu aplikacji mobilnej. Na targach maszyn budowlanych BAUMA 2019 firma zaprezentowała również pierwsze elementy planowanej oferty systemów elektryfikacji maszyn roboczych.

Dział automatyki przemysłowej realizuje wizję fabryki przyszłości korzystającej z oprogramowania i rozwiązań do automatyzacji oraz nawiązywania łączności. W roku 2019 przedsiębiorstwu udało się wzmocnić pozycję lidera innowacyjności między innymi dzięki otwartej platformie ctrlX AUTOMATION. To pierwsza platforma automatyzacji oferowana przez Bosch Rexroth przystosowana do obsługi technologii 5G. Nową technologię można w łatwy sposób dodać do istniejących urządzeń dzięki rozwiązaniom modernizacyjnym.

Z kolei wprowadzony na rynek w 2019 roku system Active Shuttle zapewnia większą elastyczność funkcjonowania i produktywność zautomatyzowanej fabryki. System transportu samojezdnego wyznacza nowe standardy w logistyce wewnątrzzakładowej, umożliwia bowiem transport ładunków o wadze do 260 kg, a procesy ładowania i rozładowywania odbywają się całkowicie automatycznie dzięki zintegrowanemu podnośnikowi.

Od 2011 roku Bosch Rexroth realizuje projekt "GoGreen", w ramach którego sprawność energetyczna jest systematycznie zwiększana we wszystkich zakładach produkcyjnych i w instalacjach klientów. Wyniki tych działań są bardzo spektakularne - na koniec roku obrotowego 2019 uzyskane przez firmę w ramach projektu "GoGreen" oszczędności wynosiły 620 milionów kilowatogodzin, jeśli chodzi zużycie energii elektrycznej i gazu, co jest równoważne emisji ponad 265 tysięcy ton dwutlenku węgla. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii przez miasto liczące około 80 tysięcy mieszkańców. Zużycie energii w zakładach firmy Bosch Rexroth zostało ograniczone o 20-50%. Pod koniec 2019 roku firmie Bosch Rexroth udało się uzyskać neutralność węglową na terytorium Niemiec.

źródło: Bosch Rexroth