Szybsza droga do poprawy efektów obróbki. System MTX do zastosowań w obróbce CNC

| Technika

Dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej sterowników system MTX firmy Bosch Rexroth zapewnia jeszcze krótsze czasy cykli i lepszą jakość obróbki. Przy zastosowaniu nowego, wbudowanego sterownika XM42 systemy obsługujące nawet wiele osi i stanowisk mogą teraz być skutecznie automatyzowane za pomocą jednego centralnego sterownika. Upraszcza to proces planowania projektów, obniża ich koszty i ogranicza ich złożoność. Dzięki wyeliminowaniu komunikacji w rozwiązaniach obsługiwanych przez wiele sterowników wydajność zwiększa się jeszcze bardziej. MTX wykorzystuje otwarte standardy i za pomocą interfejsu Open Core zapewnia producentom maszyn możliwość wprowadzania ich know-how niezależnie i bezpiecznie.

Szybsza droga do poprawy efektów obróbki. System MTX do zastosowań w obróbce CNC
 
Fot. 1. System MTX zapewnia wyższą wydajność obróbki CNC dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej, zastosowaniu magistrali Secros obsługującej systemy automatyzacji w czasie rzeczywistym oraz systemu szybkich wejść i wyjść

System MTX firmy Bosch Rexroth o cyklu interpolacji wynoszącym 250 μs wyznacza nowe standardy w obróbce CNC. Rdzenie procesora wielordzeniowego, przypisane do wykonywania odpowiednich zadań, przetwarzają zadania w zakresie operacji CNC, PLC oraz komunikacji niezależnie od siebie. Nawet przy pełnym obciążeniu jednym zadaniem, możliwości obliczeniowe pozostałych rdzeni są dostępne bez ograniczeń, umożliwiając szybkie przetwarzanie bez jakiejkolwiek negatywnej interakcji.

Dzięki dużej mocy obliczeniowej sterownika XM42 producenci maszyn mogą obsługiwać wiele osi w obrabiarkach zespołowych ze stołem obrotowym, wykorzystując tylko jedno urządzenie sterujące lub znacznie skrócić czasy cyklu w zastosowaniach standardowych, takich jak swobodna obróbka powierzchni. Komunikacja pomiędzy napędami i sterownikiem jest obsługiwana w czasie rzeczywistym przez magistralę Secros. System szybkich wejść i wyjść S20 firmy Bosch Rexroth skraca czasy reakcji i dodatkowo poprawia jakość sterowania w obszarze danych procesu.

Otwarty system CNC pozwala producentom maszyn rozszerzać funkcje sterownika niezależnie, korzystając z programowania w językach wysokiego poziomu z zastosowaniem technologii interfejsu Open Core. Wielu producentów wykorzystuje to, aby zabezpieczyć swoją wiedzę w zakresie procesów cięcia laserowego, plazmowego oraz strumieniem wody. Dzięki zintegrowanemu serwerowi OPC UA, omawiane jest również dostosowane do pracy w przyszłościowych środowiskach sieciowych i obsługuje wymianę informacji z innymi maszynami oraz systemami wyższego poziomu.

Firma Bosch Rexroth oferuje warianty systemu MTX precyzyjnie skalowane w zakresie wydajności i funkcji, od rozwiązań kompaktowych dla standardowych maszyn, po wysoce wydajne wersje dla złożonych i bardzo szybkich maszyn. Wszystkie wersje i generacje oparte są na tym samym rdzeniu oprogramowania i wykorzystują system IndraWorks firmy Bosch Rexroth jako centralne narzędzie do planowania i uruchamiania projektów. Umożliwia to producentom automatyzację całych grup narzędzi do obróbki, dostosowując je do danego zastosowania przy minimalnym nakładzie pracy inżynierów.

Bosch Rexroth

Zobacz również