Twój osobisty napój? Tak, to już możliwe dzięki elastycznej produkcji z ACOPOStrak

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Internet i handel w sieci zmieniły zachowania konsumentów. Szczególnie młodzi ludzie z pokolenia epoki cyfrowej zdecydowanie wolą ofertę uwzględniającą indywidualne preferencje od anonimowości masowej produkcji. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na spersonalizowane produkty, firma Krones opracowała "Bottling on Demand" - studium koncepcyjne linii rozlewniczych opartych na systemie transportu ACOPOStrak autorstwa B&R.

Twój osobisty napój? Tak, to już możliwe dzięki elastycznej produkcji z ACOPOStrak

Dzisiejsi konsumenci są bardzo wymagający. Nie ogranicza ich już czas, który musieliby spędzić na zakupach detalicznych czy przestrzeń budynków sklepowych - internet jest czynny całą dobę i jest zawsze pod ręką.

Wygląda jednak na to, że nieograniczona oferta rynków internetowych już im nie wystarcza. Chcą spersonalizowanych produktów wytworzonych specjalnie dla nich, za co gotowi są zapłacić specjalną cenę.

OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ

 
Fot. 1. W ramach studium koncepcyjnego "Bottling on Demand" powstają rozlewane na zamówienie napoje produkowane dla indywidualnych nabywców (źródło: Krones AG)

Potrzeba większej personalizacji produktów ma również swoje odzwierciedlenie w branży napojów. Należało więc zadać sobie pytanie: czy istnieje jakiś opłacalny sposób wytwarzania małych serii, a nawet serii jednostkowych?

Odpowiedź miało przynieść przygotowane przez firmę Krones studium koncepcyjne pod nazwą "Bottling on Demand". Według tej koncepcji linia rozlewnicza umożliwia produkcję niestandardowych napojów na zamówienie. Każdy napój może być dostosowany do potrzeb klienta pod względem zawartości, rodzaju butelki, etykiety, nakrętki - a także pod względem wszystkich tych właściwości jednocześnie.

ACOPOSTRAK - JAK TO DZIAŁA?

 
Fot. 2. Inteligentny system ACOPOStrak niezależnie transportuje każdą butelkę przez całą linię (źródło: Krones AG)

Koncepcja "Bottling on Demand" opiera się na inteligentnym systemie transportu firmy B&R o nazwie ACOPOStrak. Niezależnie sterowane przenośniki transportują butelki pomiędzy kolejnymi stanowiskami procesowymi, na których są napełniane, zamykane i opatrywane drukowanymi bezpośrednio na butelkach etykietami.

Przenośniki są kontrolowane przez układ serwo, a na torze utrzymuje je siła magnetyczna. Modułowe segmenty torów zapewniają praktycznie nieograniczoną elastyczność i możliwość skalowania przy projektowaniu maszyny. Za autonomiczne sterowanie ruchem i zapobieganie kolizjom odpowiada inteligentne oprogramowanie systemu.

Jest to zupełnie nowe podejście, jeśli porównać je ze sztywnym sposobem synchronizacji konwencjonalnych przenośników - wyjaśnia menedżer ds. technologii mechatronicznych w B&R, Robert Kickinger. "ACOPOStrak umożliwia wprowadzenie indywidualizacji na skalę masową z wyeliminowaniem przestojów przy przezbrajaniu linii. Aby rozpocząć rozlewanie napoju o innej recepturze, wystarczy zmienić sposób sterowania przenośnikami i zaworami - fizyczne przezbrajanie to już przeszłość".

Przy najwyższych prędkościach przekraczających cztery metry na sekundę ACOPOStrak oferuje możliwość wytwarzania spersonalizowanych produktów w ilościach odpowiadających produkcji masowej.

KRONES I B&R

 
Fot. 3. Elektromagnetyczne elementy przekierowujące systemu ACOPOStrak pozwalają na dzielenie i łączenie przepływu produktów przy pełnej prędkości produkcji

Krones jest jednym z największych klientów B&R. W ciągu ostatnich 25 lat ci dwaj liderzy innowacji często łączyli siły, aby wytyczyć nowe granice możliwości w dziedzinie automatyzacji linii rozlewniczych. Krones był jednym z pierwszych klientów, którym B&R zaoferowało prototyp ACOPOStrak. Jeśli chodzi o projektowanie linii rozlewniczej, ACOPOStrak otwiera zupełnie nowe możliwości.

Kombinacja elektromagnetycznych elementów przekierowujących i niezależnych przenośników oraz praktycznie nieograniczona swoboda projektowania umożliwiają wyposażenie linii w stanowiska przetwarzania równoległego, strefy buforowe i wszystkie inne potrzebne komponenty.

ACOPOSTRAK A ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI

 
Fot. 4. ACOPOStrak zapewnia niemal nieograniczoną swobodę projektowania przy konfigurowaniu maszyny

Klienci mogą mieć zupełnie różne wymagania dotyczące linii butelkowania - zapewnia Andreas Gschrey, szef działu cyfryzacji i technologii danych, Krones AG. Ogromna elastyczność oferowana przez ACOPOStrak ułatwia wdrażanie modułowych maszyn, które każdy z klientów jest w stanie samodzielnie skonfigurować i przekształcić.

W swoim studium koncepcyjnym "Bottling on Demand" firma Krones wykorzystuje dwa owalne obwody ACOPOStrak do testowania różnych możliwości w ramach prac nad stworzeniem innowacyjnej linii rozlewniczej na potrzeby zindywidualizowanej produkcji. Cel jest jasny: konstruowanie inteligentnych linii rozlewniczych na dużą skalę.

PERSONALIZACJA WYZNACZA NOWE KIERUNKI

Efekty zastosowania ACOPOStrak będą wykraczać poza sam proces produkcji. System zrewolucjonizuje również logistykę magazynową. W przyszłości konsumenci będą konfigurować i personalizować swoje produkty w internecie i planować dostawę w trybie "just in time" - do odbioru w sklepie lub z dostawą do domu. ACOPOStrak umożliwia budowanie zupełnie nowych modeli biznesowych w handlu internetowym.

Ta sama zasada działa nawet w tradycyjnej logistyce detalicznej. Supermarket może na przykład automatycznie uzupełnić zamówienia, gdy tylko określona liczba produktów zostanie zeskanowana przy kasie. W efekcie zlecenie produkcyjne trafia bezpośrednio z kasy fiskalnej na linię produkcyjną. Żądany artykuł jest następnie produkowany w ściśle określonej ilości i natychmiast wysyłany. Dzięki temu koszty zapasów zostają zredukowane do absolutnego minimum.

Na razie butelkowanie na żądanie pozostaje w fazie studium koncepcyjnego, niemniej w przyszłości może być z powodzeniem wdrożone do seryjnie wytwarzanej linii rozlewniczej.

Stefan Hensel
B&R Automatyka Przemysłowa