Kontrola poziomu cieczy w zbiornikach. Przekaźniki nadzorcze i wyłączniki pływakowe firmy Finder

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Pomiary poziomu cieczy, a wraz z nią regulacja stopnia napełnienia zbiorników - to częste aplikacje w przemyśle spożywczym oraz branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Przedstawiamy przekaźniki firmy Finder, które umożliwiają prostą i jednocześnie efektywną kosztowo kontrolę poziomu cieczy przewodzących.

Kontrola poziomu cieczy w zbiornikach. Przekaźniki nadzorcze i wyłączniki pływakowe firmy Finder

PRZEKAŹNIKI NADZORCZE

 
72.01
 • Nastawiana czułość: 5…150 kW
 • Przełączany czas opóźnienia: 0,5 s lub 7 s
 • Przełączana funkcja napełniania i opróżniania
 • Dostępny również w wykonaniach: 400 V, z czułością 5…450 kΩ oraz dla niewielkich obciążeń (5 V, 1 mA)

Finder oferuje grupę przekaźników z serii 72, które cechują się pojedynczą parą styków, mają prądy znamionowe wynoszące 16 A i maksymalne prądy załączenia 30 A. Maksymalna moc łączeniowa dla przekaźników to 4 kVA, aparaty mogą być obciążane silnikami jednofazowymi 230 VAC o mocach do 0,55 kW.

Przekaźniki mają styki z AgCdO zapewniające trwałość wynoszącą do 100 tys. cykli. Są one oferowane w wersjach o napięciu znamionowym cewki od 24 do 400 VAC oraz 24 VDC, przeznaczone do montażu na szynie DIN i mogą pracować w temperaturze -20...60°C.

W omawianej grupie dostępne są też przekaźniki typu 72.42, które przeznaczone są do zmiennych obciążeń - np. do układów pomp, sprężarek oraz klimatyzatorów. Przekaźniki służą do pracy naprzemiennej i mają dwa niezależne styki zwierne (12 A), dwa niezależne wejścia sterujące (odizolowane od zasilania) i cztery funkcje.

ISTOTNE CECHY I FUNKCJE

 
72.11
 • Stała czułość: 150 kW
 • Stały czas opóźnienia: 1 s
 • Funkcja napełniania i opróżniania ustawiana za pomocą zworki
 • Zwiększona izolacja: 6 kV - 1,2/50 μs
 • Kontrola jednego lub dwóch (min./maks.) poziomów cieczy

Przekaźniki wyposażone są w możliwość zmiany sposobu pracy, co pozwala kontrolować za pomocą tego samego aparatu zarówno proces napełniania, jak i opróżniania zbiornika. Może też być ustawiony jeden poziom kontroli, co wymaga zastosowania dwóch elektrod, albo wartość pomiędzy minimalnym i maksymalnym poziomem (układ z trzema elektrodami).

Niezależnie od aplikacji, wykorzystywana jest tzw. pozytywna logika bezpieczeństwa. Przekaźniki pracują zgodnie z zasadą zamknięcia zestyku normalnie otwartego. Wskutek niewłaściwej pracy lub odcięcia przekaźnika od źródła zasilania zostaje natychmiastowo przerwana funkcja napełnienia lub opróżniania.

W komercyjnych i niewielkich przemysłowych aplikacjach użycie krótkiego opóźnienia czasowego jest najbardziej odpowiednie do stosunkowo niewielkiego rozmiaru zbiorników i w konsekwencji zapewnia właściwą pracę przy częstych oraz szybkich zmianach poziomu cieczy.

Na większą skalę przemysłową wykorzystuje się aplikacje z dużo większymi zbiornikami i pompami o dużych mocach, gdzie powinno się unikać zbyt częstych cykli pracy. Wykorzystanie przekaźnika 72.01 zapewnia możliwość wydłużenia sugerowanego opóźnienia czasowego do 7 sekund. Krótkie czasy reakcji pozwolą na ścisłą kontrolę zamierzonego poziomu, jednak kosztem takiego rozwiązania będą częste załączenia.

AKCESORIA DO PRZEKAŹNIKÓW

Finder oferuje również akcesoria dla przekaźników nadzorczych, takie jak: elektrody zawieszane na przewodach do cieczy o dobrej przewodności (typy 072.01.06 i 072.02.06), czujniki podłogowe poziomu (072.11) oraz wyłączniki pływakowe do regulacji poziomu cieczy (72.A1.0000.xxxx i 72.B1.0000.xxxx).

 
72.A1.0000.xxxx
 • Wyłącznik pływakowy z dwiema komorami wodoszczelnymi
 • Do wypompowywania i opróżniania szarej wody
 • W komplecie przeciwwaga (230 g)
 
72.A1.0000.xx02
 • Wyłącznik pływakowy z dwiema komorami wodoszczelnymi, do płynnych artykułów spożywczych i wody pitnej
 • Odpowiedni do basenów z wodą o wysokiej zawartości chloru i basenów solankowych o wysokim stopniu zasolenia
 • W komplecie przeciwwaga (230 g)
 • Kable i plastikowe elementy z certyfikatem ACS do zastosowań w przemyśle spożywczym
 
72.B1.0000.xxxx
 • Wyłącznik pływakowy z trzema komorami wodoszczelnymi do instalacji czarnej wody, urządzeń odwadniających wykopy w robotach fundamentowych i pompowni
 • W komplecie zestaw montażowy

Jeżeli chodzi o te ostatnie, to oferowane są trzy wersje, które zapewniają możliwość obciążeń do 10 A (rezystancyjne) lub 8 A (indukcyjne). Mają one wodoszczelne komory odporne na wysokie ciśnienia i oferowane są z kablami o długościach od 5 do 20 metrów.

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

Na rysunkach przedstawiono przykładowe zastosowania przekaźników i akcesoriów do nich. W przypadku aplikacji z rysunku 1 przekaźniki kontrolne pracują w układzie pomiaru rezystancji cieczy pomiędzy sondą wspólną (B3) a min. i maks. poziomem sond (B1 i B2). Jeżeli zbiornik jest wykonany z metalu, może on służyć jako alternatywa dla sondy B3.

 
Rys. 1. Przykład aplikacji kontroli napełniania zbiornika – wykorzystano trzy sondy oraz stycznik połączony ze stykami przekaźnika nadzorczego 72.01 lub 72.11
 
Rys. 2. Przykład aplikacji opróżniania zbiornika z wykorzystaniem wyłącznika pływakowego 72.A1

Podczas tworzenia powyższej aplikacji należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią rezystancję cieczy. Zalecane są ciecze takie jak: woda pitna, deszczowa lub morska, ścieki, płynne nawozy, mleko, kawa i ciecze o niskiej zawartości alkoholu.

Niezalecane są natomiast m.in.: woda destylowana, paliwa, oleje, ciekły gaz, parafina i farby. Na rysunku 2. zaprezentowano przykład wykorzystania wyłącznika pływakowego 72.A1 w aplikacji opróżniania zbiornika z cieczą.

Finder