Korzyści związane z zastosowaniem robotów Universal Robots w procesach spawania

| Prezentacje firmowe Roboty

Robotyzacja procesów produkcyjnych jeszcze kilka lat temu była procesem czasochłonnym, drogim, skomplikowanym oraz wymagającym wysokiej wiedzy technicznej. Duński producent robotów współpracujących, firma Universal Robots, postanowił ułatwić proces implementacji nowych rozwiązań w zakresie robotyzacji aplikacji przemysłowych. Coboty Universal Robots zapewniają elastyczną automatyzację w takich obszarach, jak: montaż, malowanie, paletyzacja, wkręcanie, pakowanie, polerowanie czy spawanie. W przypadku tego ostatniego nasuwa się pytanie czy robot jest w stanie spawać tak jak człowiek oraz jakie korzyści niesie zastosowanie robota do tego typu pracy? Poniżej przedstawiamy argumenty, które pomogą odpowiedzieć na to pytanie.

Korzyści związane z zastosowaniem robotów Universal Robots w procesach spawania

Roboty współpracujące Universal Robots to przede wszystkim:

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI

Robot jest w stanie wykonywać te same czynności co człowiek, ale od 3 do 5 razy szybciej z uwagi na brak przestojów czy pełną operatywność 24 h/dobę.

JAKOŚĆ ORAZ POWTARZALNOŚĆ PROCESU SPAWANIA

Ręczne spawanie wymaga dużych umiejętności oraz pełnej koncentracji podczas nanoszenia spawu. W przypadku robotów Universal Robots możemy skorzystać z ruchu procesowego MoveP, który gwarantuje stałą prędkość ruchu palnika na całej trajektorii ruchu robota tak, aby nie wystąpił defekt przegrzania spoiny. Powtarzalność ruchu robota na poziomie ±0,05 mm umożliwia precyzyjne odwzorowanie ścieżki ruchu narzędzia. W najnowszym oprogramowaniu producent zaimplementował funkcję korekcji w czasie rzeczywistym ścieżki ruchu robota względem zewnętrznej funkcji kontrolnej, dzięki czemu można zrealizować funkcję śledzenia rowka spawalniczego (np. z wykorzystaniem czujnika Seam Tracking Sensor).

SZYBKOŚĆ WDROŻENIA

nowego rozwiązania. Dzięki użyciu funkcji ruchu swobodnego robotów współpracujących mamy możliwość ręcznego prowadzenia palnika spawarki do wybranych punktów kontrolnych przy wyznaczeniu trajektorii ruchu palnika, np. dla spawania punktowego.

Korzystając z zewnętrznych urządzeń możemy rejestrować w czasie ruch narzędzia, usztywniać wybrane osie robota, następnie odtwarzać wcześniej zapamiętany ruch. Dzięki czytelnemu graficznemu interfejsowi robota możemy w prosty sposób tworzyć algorytm programu robota oraz dopasowywać go do nowych wymogów technologicznych.

ELASTYCZNOŚĆ WDROŻENIA

Dzięki małej przestrzeni do zabudowy oraz niskiej wadze ramienia robota. Po wdrożeniu robota w linię technologiczną mamy możliwość jego przenoszenia w inne miejsca w fabryce, np. przy produkcji małoseryjnej lub zleceń pod konkretny produkt. Robot może być elastycznie eksploatowany wszędzie tam gdzie jest na niego największe zapotrzebowanie.

BEZPIECZEŃSTWO

Poprzez zredukowanie potencjalnych zagrożeń dla operatora jakie wiążą się z procesem spawania, w tym porażenia prądem elektrycznym, ekspozycję na wysoką temperaturę palnika czy kwestie zabezpieczenia wzroku.

SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI WDROŻENIA "NOWEGO PRACOWNIKA"

W tym miejscu wiele osób zadaje sobie pytanie ile kosztuje taki robot? I to jest źle postawione pytanie, powinno ono brzmieć po jakim czasie osiągniemy zwrot inwestycji w zakup robota UR? Przy rosnących kosztach zatrudnienia, poprawieniu jakości produktu, zwiększeniu efektywności produkcji, zmniejszenia ilości odpadów, realny koszt zwrotu inwestycji szacujemy poniżej dwóch lat. Dzięki zastosowaniu nowych technologii będziemy w stanie być konkurencyjni na rynku, oferować tańszy a zarazem lepszy produkt.

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE APLIKACJE

Firma Elmark Automatyka S.A. jako certyfikowany dystrybutor robotów współpracujących Universal Robots jest w stanie dostarczyć gotowe rozwiązania dla aplikacji spawalniczych oraz wspomóc klienta w doborze najlepszych rozwiązań technicznych. Razem z naszym integratorem, firmą Robotorium Sp. z o.o. z Gdyni, możemy zaproponować gotowe aplikacje pod "klucz".

 

Elmark Automatyka S.A.
www.elmark.com.pl