Wiedza to podstawa

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Wśród wielu przedsiębiorców nadal pokutuje przeświadczenie, że szkolenia pracowników są nieopłacalne. Kluczową wydaje się obawa, że zwiększenie kwalifikacji zostanie wykorzystane do zmiany pracodawcy, czyli pośrednio do wzmocnienia konkurenta.

Wiedza to podstawa

W segmencie przemysłowym sytuacja wygląda dużo lepiej. Podnoszenie kwalifikacji pracowników każdego szczebla przedsiębiorstwa staje się dziś bardziej obowiązkiem niż kolejną formą świadczenia pozapłacowego. Zastrzyk nowej wiedzy w dziale projektowym ma prowadzić do optymalizacji procesów, dać szansę na przełomową modernizację. Podnoszenie kwalifikacji pracowników produkcyjnych pozwala zmniejszać zagrożenie wypadkiem oraz wpływa na zwiększenie efektywności produkcji. Dla działu utrzymania ruchu informacja o nowoczesnych rozwiązaniach to szansa na uniknięcie usterek, lepsze planowanie cykli remontowo-modernizacyjnych i większe bezpieczeństwo instalacji.

To wiedza jest motorem rozwoju. Idea gospodarki opartej na wiedzy (zobacz: http://europejskiportal.eu/gospodarka-oparta-na-wiedzy/) to przechodzenie od gospodarki materiałochłonnej, opartej na ekonomii skali, do gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

SZKOLENIA O TEMATYCE ORAZ FORMIE SKROJONEJ IDEALNIE DLA NAS?

Obecnie możemy przebierać w szerokiej gamie propozycji szkoleniowych. Informacje na ich temat są zazwyczaj publikowane w Internecie, zatem znalezienie dopasowanego kursu nie stanowi wyzwania. Bardzo ciekawie prezentują się dostępne formy szkoleń, dając możliwość dopasowania do naszych potrzeb i możliwości:

 • e-learning, webinarium, kursy internetowe – dają nam wybór, kiedy do nich zasiądziemy oraz ile czasu na nie poświęcimy, najczęściej można je przerwać i kontynuować w dowolnym momencie – to bardzo elastyczne podejście;
 • szkolenie profilowane, dopasowane do konkretnego zagadnienia lub grupy zawodowej – często prowadzone bezpośrednio w miejscu pracy, aby od razu praktycznie zastosować wiedzę, ćwicząc w swoim środowisku;
 • konferencje i akademie – organizator zaprasza zazwyczaj kilku prelegentów, którzy nie tylko dzielą się wiedzą teoretyczną w formie wykładu, ale odpowiadają na dodatkowe pytania uczestników, z reguły równolegle prowadzone są zajęcia "warsztatowe", z dostępem do stanowisk praktycznych – uczestnictwo w tej formie szkolenia wiąże się jednak z większym nakładem czasowym i niejednokrotnie podróżą;
 • tradycyjne szkolenie stacjonarne.
  Podobnie ma się kwestia dotycząca wyboru szkolącego. W zależności od interesującej nas tematyki oraz potrzeb formalnych (w niektórych sytuacjach wymagany jest certyfikat lub świadectwo ukończenia kursu) możemy wybierać spośród następujących szkolących:
  -jednostki certyfikacyjne – uzyskanie świadectwa potwierdzającego zgodność procedur firmy z wymaganiami serii norm ISO;
  -szkoły wyższe, instytuty badawcze
  -spotkania mające na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat nowych trendów, dają możliwość wymiany poglądów i weryfikacji swoich pomysłów;
  -producenci – oprócz możliwości zaprezentowania swoich produktów, dają również możliwość, aby kursanci skorzystali z zajęć praktycznych.

Stanisław Rak

Product and Project Manager, Finder Polska

Firma Finder Polska inauguruje w 2020 roku własny cykl szkoleniowy pod nazwą: Akademia Finder. Rozmawiamy ze Stanisławem Rakiem, który pełni funkcję koordynatora projektu.

 • Jaka idea przyświeca Akademii Finder, w jakim celu powstaje?

Potrzeba powstania Akademii Finder wynikła bezpośrednio z próśb naszych klientów. Na rynku można spotkać niewielką ilość szkoleń, która jest rzeczywiście merytoryczna i przynosi wartościową wiedzę, łączącą w sobie podstawy teoretyczne i przykłady praktyczne. Podczas konferencji i organizowanych zewnętrznie spotkań z klientami zauważyliśmy, że zazwyczaj konieczne jest znaczne rozwinięcie tematu. Podczas dwóch kwadransów prezentacji jest to raczej niemożliwe. Dlatego pragniemy stworzyć spotkania tematyczne, w których podamy rozszerzoną porcję wiedzy.

 • Kto jest potencjalnym odbiorcą?

Tematyka szkoleń jest zależna od potrzeb odbiorców i podzielona na bloki tematyczne. Docelowymi grupami są: projektanci automatyki budynkowej, projektanci układów automatyki przemysłowej, elektronicy i służby utrzymania ruchu. Od połowy roku wdrożony zostanie również plan szkoleniowy dla instalatorów, zawierający kurs z instalacji systemu automatyki budynkowej YESLY, zakończony uzyskaniem certyfikatu.

 • Jak będzie wyglądać proces szkoleniowy?

Proces szkolenia podzielony jest na bloki zaawansowania: poziom podstawowy, poziom zaawansowany, ćwiczenia praktyczne. W przypadku konieczności doprecyzowania specyficznych tematów, takich jak układy bezpieczeństwa czy szacowanie trwałości układu wymagane jest szkolenie dedykowane. Porcja wiedzy jaka dotyczy komponentów łączeniowych jest tak duża, że nie można jej przekazać nawet w ciągu jednego dnia, dlatego konieczny jest podział i specjalizacja szkoleń zależnie od unikalnych potrzeb użytkowników i projektantów.

DODATKOWE WYMAGANIA W DOBIE PRZEMYSŁU 4.0

Kolejna rewolucja przemysłowa staje się faktem na naszych oczach. Przemysł 4.0 stawia nowe wymogi przedsiębiorcom i pracownikom prawie wszystkich szczebli. Część obowiązków ulegnie takim zmianom, że sprostanie im będzie wymagało innych kwalifikacji.

Zdobywanie rozszerzonych kompetencji pozwoli zbudować złożony system komunikacyjny, dzięki odpowiedniemu połączeniu poszczególnych elementów. Każdy element systemu będzie wyposażony w moduł komunikacyjny pozwalający na przyjmowanie i wysyłanie danych, zatem wykluczenie nieprawidłowych komunikatów to warunek konieczny dla niezawodnego współdziałania całej struktury. Konieczne będzie znalezienie źródeł odpowiednich danych, które po procesie walidacji i analizy będą wykorzystywane do sterowania procesem (np. produkcyjnym).

Idea Przemysłu 4.0 wiąże się również z innymi zagadnieniami: rozszerzona rzeczywistość wirtualna, pojazdy autonomiczne, Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo i przetwarzanie danych Big Data. Łącznie wszystkie te elementy dają temat o dużym poziomie komplikacji, który nie został dotąd objęty jednolitą systematyką. Co za tym idzie, oferta szkoleniowa w tym zakresie nie jest tak bogata, jak ma to miejsce w innych dziedzinach.

 

Finder Polska Sp. z o.o.
www.findernet.com/poland/