Wtorek, 10 marca 2020

Szkolenia dla przemysłu

Szkolenia są ważnym elementem rozwoju zawodowego inżynierów niezależnie od branży, w której pracują czy dziedziny ich specjalizacji. Uczestniczą w nich osoby chcące poszerzyć lub uaktualnić wiedzę wymaganą w obecnej pracy i planujące się przekwalifikować. W odpowiedzi na zapotrzebowanie, tego typu usługę świadczy wiele firm. W artykule dokonujemy przeglądu ich oferty.

Szkolenia dla przemysłu

Szkolenia dla przemysłu generalnie można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczane są te, które dotyczą zagadnień wspólnych dla wielu różnych branż. Do drugiej kategorii natomiast należą te obejmujące tematy, które są specyficzne dla poszczególnych gałęzi przemysłu bądź konkretnych stanowisk.

Spośród zagadnień, które mogą zainteresować przedstawicieli różnych branż przedstawiamy: bezpieczeństwo maszyn oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Do tej kategorii należą też systemy zarządzania jakością, energią oraz utrzymanie ruchu. Jeżeli zaś chodzi o te przydatne tylko w niektórych gałęziach przemysłu albo na niektórych stanowiskach, w artykule przedstawiamy szkolenia z: wymogów pracy w strefach zagrożonych wybuchem (normy ATEX), rozwiązań automatyki przemysłowej, techniki napędowej i pomiarów (patrz: ramka), produkcji żywności i pracy na stanowisku spawania / klejenia.

BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Szkolenia w dziedzinie tytułowego zagadnienia też obejmują przeważnie dwie kategorie kursów. W pierwszej przedstawiane są podstawy prawne i omawiane są wytyczne zawarte w tych przepisach. Druga kategoria dotyczy natomiast rozwiązań produktowych i dobrych praktyk inżynierskich w zakresie wprowadzania zaleceń obowiązujących aktów prawnych w życie.

Jeżeli chodzi o kursy pierwszego typu, zwykle ich tematem przewodnim są dwie normy wraz z powiązanymi z nimi przepisami Unii Europejskiej i krajowymi. Są to dyrektywy: maszynowa i narzędziowa. Dodatkowo do tej kategorii szkoleń często zaliczane są też te dotyczące dyrektywy ciśnieniowej. Szerzej o tych dokumentach piszemy w ramce.

W ramach szkoleń z trzech wyżej wymienionych dyrektyw typowo omawiane są, odpowiednie dla każdej z nich, następujące zagadnienia: aktualny stan prawny, czyli obowiązujące przepisy unijne oraz krajowe (ustawy, rozporządzenia wdrażające postanowienia danej dyrektywy do polskiego prawa, normy zharmonizowane) i występujące między nimi powiązania, definicje pojęć, które są wykorzystywane do określania wymagań dyrektywy, jej najważniejsze wytyczne, zakres ich stosowania, zasady, według których powinno się przeprowadzać ocenę ryzyka, dokonywać oceny zgodności, przygotowywać dokumentację techniczną oraz oznaczenie CE. Prowadzący szkolenia zwykle na przykładach wyjaśniają również najczęstsze problemy występujące przy interpretacji zapisów danej dyrektywy.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe