Szkolenia z perspektywy pracownika

| Prezentacje firmowe Laboratorium

Większość pracowników korzysta z różnego rodzaju szkoleń, które w mniejszym lub większym zakresie prowadzą do podnoszenia ich kwalifikacji i polepszania pozycji w firmie. Konieczność dbania o rozwój i ich kształcenie podkreśla z jednej strony Kodeks Pracy, a z drugiej potrzeby i strategia pracodawców. Wiele firm uczyniło z nich jeden z podstawowych elementów swojej misji i strategii działania.

Szkolenia z perspektywy pracownika

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy związanych z opuszczaniem go przez doświadczoną kadrę nabywającą praw emerytalnych oraz zastępowaniem ich młodymi absolwentami, szkolenia stały się jedną z głównych metod zapewnienia sukcesu organizacji. Są niezbędne do utrzymania na wysokim poziomie wiedzy i kompetencji kadry pracowniczej. Zauważono również, że szkolenia są popularnym bonusem, coraz bardziej cenionym przez pracowników. Z założenia są dopasowaniem człowieka do stanowiska (obecnego lub planowanego) i są w stanie uzupełnić to, czego nie udało się osiągnąć podczas procesu kształcenia i życia zawodowego. Szkolenia pozwalają na efektywne zarządzanie posiadaną kadrą, którą lepiej nauczyć nowych zadań, niż stracić, likwidując stanowisko pracy.

Absolwenci szkół wyższych często podkreślają, że uczelnie nie zapewniają kierunkowego kształcenia praktycznego, kojarzonego w szczególności ze specjalistyczną wiedzą, która później przydaje się w pracy. Wielu studentów i absolwentów nie jest w stanie uzupełnić tej luki z własnych środków finansowych. Z kolei prowadzący procesy rekrutacyjne zauważają powtarzalność umiejętności i doświadczenia u większości absolwentów. Wpisują oni w swoich aplikacjach poznane na uczelni narzędzia, których przydatność w pracy zawodowej jest często znikoma. Posiadana wiedza i kompetencje wyniesione po zakończeniu nauki w starciu z rzeczywistymi potrzebami pracodawców często okazują się niewystarczające. Dlatego wielu decyduje się podjąć pracę u mniej wymagających pracodawców, zarazem nastawiając się na ciągłą naukę i zdobywanie doświadczenia, co będzie decydowało o ich pozycji na rynku pracy w przyszłości.

Dla pracowników z kilkuletnim stażem pracy szkolenia często są jedynym sposobem na zdobycie dodatkowej specjalistycznej wiedzy. Coraz częściej spotyka się osoby, które decydując o wyborze lub zmianie pracodawcy, biorą pod uwagę oferowane możliwości rozwoju, do których z pewnością zaliczają się szkolenia. Zresztą sami pracodawcy informują o takich możliwościach w swoich ogłoszeniach. Część takich szkoleń odbywa się na poziomie wewnętrznym organizacji, a inne są zlecane zewnętrznym ośrodkom szkoleniowym. Te drugie są szczególnie cenione przez pracowników. Po odbyciu takiego szkolenia kursant otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub certyfikat poświadczający zdobycie nowych kompetencji. Każda z organizacji przyjmuje swój model wdrażania i szkolenia pracowników. Niektórzy pracodawcy sami narzucają kierunki rozwoju pracownika (najczęściej za pośrednictwem działów HR), a inni pozwalają na kształcenie według ścieżki wybranej przez pracownika. Nie można jednoznacznie określić, która metoda przynosi lepsze rezultaty, ale można z całą pewnością stwierdzić, że pracownicy w większości wolą sami decydować, jakie szkolenie wybrać. Uważają przy tym, że tylko oni sami są świadomi swoich zainteresowań, chęci i potencjału. Obiektywnie patrząc, możliwe jest stworzenie dobrej ścieżki rozwoju przez pracodawcę, ale wymaga to maksymalnego zaangażowania w poznanie potrzeb organizacji oraz potrzeb i potencjału pracownika.

Firma Pilz Polska od ponad 10 lat oferuje specjalistyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników. Naszym celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, pożądanych przez pracowników i pracodawców. Rok 2019 zakończyliśmy sukcesem w liczbie przeprowadzonych szkoleń i liczbie uczestników. Wielu uczestników po zakończeniu szkolenia zapisuje się na kolejne z naszej oferty, co jest dla nas najlepszym możliwym potwierdzeniem wysokiej jakości usług. Tematyka i zakres naszych szkoleń jest dopasowana do aktualnych potrzeb rynku i jest na bieżąco modyfikowana. Nasze szkolenia nie ograniczają się wyłącznie do części teoretycznej, ale zawierają wiele ćwiczeń praktycznych. Mogą odbywać się także w formie warsztatów, uwzględniając specyficzne wymagania klienta. Nowa formuła, w której szkolenia podzielono na wstępne, podstawowe, zaawansowane i certyfikowane, pozwala na wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju pracownika.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową!

Mariusz Michalski
Kierownik ds. Szkoleń w Pilz Polska
Certified Machinery Safety Expert

 

Pilz Polska
www.pilz.pl