Bramka danych BD-1 – szybka integracja z systemami automatyki

| Prezentacje firmowe Pomiary

Jednym z częstych wyzwań, z jakim spotykają się służby utrzymania ruchu w systemach automatyki, jest konieczność integracji liczników energii elektrycznej różnych producentów z systemami sterowania SCADA-BMS. W takich przypadkach z pomocą przychodzi produkt firmy POZYTON – bramka danych BD-1.

Bramka danych BD-1 – szybka integracja z systemami automatyki

Bramka realizuje odczyt danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej w ich własnych protokołach komunikacji, następnie przetwarza i udostępnia je innym systemom w protokołach Modbus TCP oraz Modbus RTU. Tym sposobem integrator w krótkim czasie jest w stanie pozyskać pełne dane z liczników do systemu automatyki i dokonać dalszych niezbędnych wizualizacji i analiz.

PO CO STOSOWAĆ BRAMKĘ DANYCH BD-1?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: aby skutecznie skrócić czas i koszty wdrożenia. Protokoły liczników energii różnią się między sobą w zależności od danego modelu licznika i w zależności od zakresu dostępnych w liczniku danych. Tworzenie od podstaw sterowników do systemów automatyki dla różnych modeli liczników nie jest czynnością, ani tanią ani krótkotrwałą. Zastosowanie bramki, która obsługuje wiele modeli liczników i udostępnia dane w popularnym i prostym w obsłudze protokole, jakim jest protokół Modbus, całkowicie eliminuje te problemy.

ILE URZĄDZEŃ OBSŁUGUJE BRAMKA BD-1 I PRZEZ JAKIE INTERFEJSY?

Bramka wyposażona jest w kilka interfejsów, które służą do pozyskiwania danych z liczników energii. Do wyboru są dwa przełączalne porty szeregowe RS232/RS485, dwa interfejsy sieciowe GbE, a w przypadku, gdy interfejsy licznika są zajęte np. przez urządzenia dostawcy energii, do dyspozycji jest port USB, do którego możemy podłączyć głowicę optyczną i dokonać odczytu danych za pośrednictwem portu optycznego licznika. Wykorzystując komplet interfejsów, za pomocą jednej bramki można obsłużyć do 18 liczników energii. Bramka BD-1 ma zaimplementowane gotowe protokoły komunikacyjne służące do odczytu danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej produkcji Z.E.U.P. POZYTON oraz kilku wybranych liczników innych producentów, co przyspiesza integrację systemów i eliminuje potrzebę opracowywania odrębnych sterowników i driverów odczytowych.

 
Rys. 1

JAKIE DANE MOŻNA POZYSKIWAĆ?

Bramka BD-1 charakteryzuje się dużymi możliwościami w zakresie pozyskiwanych danych. Dane te można podzielić na trzy kategorie:

  • Dane bieżące: chwilowe moce czynne, moce bierne, moce narastające, prądy, napięcia oraz bieżące stany liczydeł energii czynnych i biernych. Te dane służą do wizualizacji i monitorowania bieżącego stanu urządzeń na obiekcie.
  • Dane rozliczeniowe archiwalne: stany liczydeł energii czynnych i biernych odczytywane z pamięci liczników na moment zamknięcia okresów rozliczeniowych. Te dane służą do szybkiego wyliczania zużycia energii w okresie rozliczeniowym.
  • Dane profili obciążenia: profile mocy czynnych i biernych w rozdzielczości zgodnej z konfiguracją licznika (standardowo są to moce 15-minutowe). Te dane posłużą do dokładnej analizy obciążenia w czasie lub wyliczenia zużycia energii za dowolnie definiowany przedział czasu.

OBSŁUGA BRAMKI BD-1

Bramkę BD-1 obsługuje się, korzystając jedynie z przeglądarki stron internetowych. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Za pomocą interfejsu WWW bramki można dokonać jej konfiguracji, przejrzeć statusy odczytów i wartości udostępniane z liczników, a nawet zaktualizować oprogramowanie bramki.

WYKONANIE PRZEMYSŁOWE BRAMKI BD-1

Bramka BD-1 oferowana jest w wykonaniu przemysłowym w bezwentylatorowej, metalowej obudowie z możliwością montażu na uchwycie VESA 75 lub – przy zastosowaniu adaptera – na szynie TH35.

Szczegółowe informacje dotyczące bramki BD-1 można uzyskać na stronie producenta www.pozyton.com.pl.

 

Andrzej Grabara, Marcin Barański