Wtorek, 15 maja 2018

Przenośne urządzenia pomiarowe

Pomiary z wykorzystaniem urządzeń przenośnych to powszechny rodzaj badań wykonywanych w przemyśle, energetyce i wielu innych dziedzinach. W tego typu zastosowaniach istnieje zapotrzebowanie na wykonywanie wiarygodnych pomiarów wielkości elektrycznych, kontrolę działania urządzeń i systemów, kalibrację, a także badanie parametrów środowiskowych i wielu innych wielkości nieelektrycznych. Liczba związanych z tym nisz rynkowych jest duża, co daje dostawcom aparatury pomiarowej możliwość specjalizacji, a także zachęca do rozwoju w tym sektorze większe firmy dystrybucyjne. Te ostatnie stworzyły w ostatnich latach na tyle szerokie oferty urządzeń pomiarowych, że zmieniają stopniowo układ sił w branży, wywierając też silną presję cenową na mniejszych dostawców. W raporcie przedstawiamy sytuację na tym atrakcyjnym, ale też konkurencyjnym rynku.

Przenośne urządzenia pomiarowe

JAKIE PRZYRZĄDY POMIAROWE?

Rys. 1. Najczęściej mierzone wielkości fizyczne i najpopularniejsze rodzaje pomiarów wykonywane z użyciem przenośnych urządzeń pomiarowych; kolorami wyróżniono wielkości nieelektryczne i elektryczne

Analizując rynek pod kątem sprzedaży konkretnych urządzeń pomiarowych, można wyróżnić dwie duże grupy wyrobów - takimi są mierniki do pomiarów wielkości elektrycznych (w tym dla energetyki) oraz przyrządy do pomiarów parametrów środowiskowych i innych wielkości nieelektrycznych. Te pierwsze to m.in. multimetry (mierniki wielofunkcyjne), wersje cęgowe oraz urządzenia służące do pomiarów w energetyce.

Zaliczyć tutaj można też przenośne systemy do akwizycji danych oraz testowania sieci komunikacyjnych. Do drugiej z wymienionych grup należą urządzenia pomiarowe służące do pomiarów temperatury, wilgotności, hałasu czy natężenia światła, które uzupełniane są przez dziesiątki mierników popularnych wielkości fizycznych. Zestawienie aparatury wraz z opisami przedstawiono w publikowanej w raporcie ramce.

Jakie przyrządy przenośne są w polskim przemyśle najpopularniejsze i jakie parametry mierzone są najczęściej? Zdaniem respondentów takimi są: wielkości elektryczne (czyli aparaturą są m.in. multimetry i mierniki cęgowe), w drugiej kolejności temperatura (mierniki dotykowe i bezdotykowe, w szczególności kamery termowizyjne), zaś na trzecim miejscu - pomiary energetyczne i powiązana z nimi aparatura.

Zestawienie w postaci statystyki przedstawiono na rysunku 1. Wykres obejmuje też sześć innych kategorii, przy czym warto zauważyć, że w stosunku do analogicznych statystyk z poprzednich lat wzrosła liczba wskazań dotyczących sieci cyfrowych. Reszta wyników jest podobna - z dokładnością do pojedynczych procentów, co pozwala stwierdzić, że rynek w aspekcie średnioterminowym właściwie się nie zmienia.

Urządzenia przenośne do pomiarów wielkości nieelektrycznych

Warto również zauważyć, że omawianą grupę produktów podzielić można też pod względem parametrów i zaawansowania urządzeń, a także wyróżnić kilka segmentów cenowych. Doskonale widać to w przypadku popularnych na rynku multimetrów. W tym przypadku pierwsza grupa dotyczy sprzętu niedrogiego, o podstawowych właściwościach i umiarkowanej dokładności. Kluczem jest tu maksymalizacja jakości w stosunku do ceny.

Kolejna kategoria to mierniki bardziej zaawansowane, o większej rozdzielczości, które mają też więcej funkcji pomiarowych. Trzecia grupa obejmuje sprzęt pomiarowy high-end, tj. o największych możliwościach i dokładności (np. z wyświetlaczami sześciocyfrowymi) oraz rozdzielczości. Takie urządzenia dostarczają zwykle czołowi producenci urządzeń pomiarowych, zaś one same stosowane są na stanowiskach kontrolnych, w kalibracji i laboratoriach.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również