Czwartek, 19 marca 2020

Przenośne urządzenia pomiarowe

Przenośne urządzenia pomiarowe od lat towarzyszą służbom utrzymania ruchu, elektroinstalatorom i wielu innym osobom w ich codziennej pracy. Zapewniają one istotne rozszerzenie możliwości zastosowań tradycyjnej aparatury, pozwalając na pomiary większości popularnych wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych. Po stronie podażowej produkty te stanowią natomiast częste elementy ofert dostawców obsługujących przemysł, sektory energetyki oraz budownictwa. Przedstawiamy nowy raport poświęcony krajowemu sektorowi przenośnej aparatury pomiarowej.

Przenośne urządzenia pomiarowe

CZĘŚĆ 1: TECHNOLOGIE I ZASTOSOWANIA

Przenośne urządzenia pomiarowe stanowią przede wszystkim wyposażenie serwisantów, zakładowych służb utrzymania ruchu, elektroinstalatorów oraz innych osób dokonujących pomiarów oraz zajmujących się diagnostyką instalacji, a także badaniem stanu technicznego urządzeń i kontrolą czynników środowiskowych. Patrząc na to pod kątem branż będących najczęstszymi odbiorcami aparatury, należy tu wskazać przede wszystkim przemysł (procesy ciągłe, serwis, utrzymanie ruchu), sektor laboratoryjny / R&D oraz energetykę (patrz rys. 1). Jak widać na wykresie – trzy pierwsze kategorie awansowały w stosunku do poprzednich lat, zaś energetyka spadła o kilka punktów procentowych. Kolejne miejsca zajmowały (i nadal zajmują): ochrona środowiska, budownictwo oraz zastosowania w produkcji dyskretnej.

 
Rys. 1 Najczęstszego zastosowania przenośnych urządzeń pomiarowych w polskim przemyśle i branżach pokrewnych

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również