Wielowarstwowy skaner R2300 poprawia efektywność pojazdów AGV w intralogistyce

| Prezentacje firmowe Pomiary

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) i zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV) podbijają nowoczesną, inteligentną intralogistykę. Firma Pepperl+Fuchs przedstawia wielowarstwowy skaner R2300, czujnik 3D do monitorowania ścieżki ruchu i obszaru tylnego, który jest idealnie dostosowany do wymagań takich pojazdów ze względu na jego niewielkie rozmiary i łatwość integracji z technologią pomiarową.

Wielowarstwowy skaner R2300 poprawia efektywność pojazdów AGV w intralogistyce

Unikanie kolizji, wsparcie nawigacji i detekcja załadunku – R2300 to wielofunkcyjny czujnik 3D (LiDAR), który dokonuje pomiaru kąta i odległości w czterech różnych warstwach, umożliwiając bezkontaktowe skanowanie 3D otoczenia. W przeciwieństwie do czujników 2D, które skanują tylko jedną warstwę, pozwala to monitorować otoczenie pojazdu – nie tylko powierzchnię jego ścieżki, ale także obszar nad nią. System monitorowania toru jazdy i obszaru tylnego wykrywa zatem również przedmioty wystające ponad ścieżkę transportową, np. przedmioty wystające z regału magazynowego lub haka dźwigu na wysokości, która jest zagrożona kolizją. Precyzyjna rozdzielczość kątowa 0,1° – obecnie niezrównana w porównywalnych czujnikach tego typu na rynku – oznacza, że nawet drobne części i delikatne konstrukcje, np. lin stalowych, pręty i siatki wózków rolkowych są niezawodnie wykrywane. Wykrywanie 3D wspiera autonomiczną nawigację pojazdu, dostarczając znacznie więcej danych z elementów konstrukcyjnych i innych istniejących punktów orientacyjnych w środowisku aplikacji do sterowania pojazdem, umożliwiając jeszcze dokładniejsze pozycjonowanie i bezkolizyjne dokowanie AMR i AGV w miejscach pobierania detali i w procesie przepływu materiałów produkcyjnych.

KOMPAKTOWA OBUDOWA, REGULOWANE OKNO POMIARU, WYJŚCIE WARTOŚCI POMIAROWEJ

Dzięki R2300, Pepperl+Fuchs spełnia kluczowe wymagania producentów pojazdów i producentów OEM dla ułatwionej integracji. Kompaktowa konstrukcja wielowarstwowego skanera 3D oferuje dużą oszczędność miejsca: dzięki całkowitej wysokości, wynoszącej zaledwie 58 milimetrów idealnie pasuje do płaskich ram pojazdów AMR, wózków układnic oraz małych i bardzo płaskich pojazdów AGV. Czujnik imponuje dużą gęstością pomiaru – zakres pomiarowy wynoszący 4 metry na czarnych powierzchniach i 10 metrów na białych obiektach, częstotliwość pomiaru 50 kHz i wybierane częstotliwości skanowania 12,5 lub 25 Hz z maksymalną rozdzielczością 4000 pikseli na skan. Dzięki polu widzenia 100° skaner R2300 penetruje obszary, które są kluczowe w większości zastosowań związanych z unikaniem kolizji, nawigacją czy detekcją załadunku. Jednocześnie koncepcja czujnika optycznego umożliwia elastyczne dopasowanie pola detekcji do odpowiedniej aplikacji. Z jednej strony możliwe jest zwiększenie pola widzenia do 180° za pomocą drugiego R2300, zamontowanego obok, jeżeli wymagają tego specjalne warunki aplikacji.

Obudowa czujnika jest już pod tym kątem dostosowana. Z drugiej strony nie jest konieczna weryfikacja wszystkiego, co zostanie wykryte pod kątem 100°. W tym celu okno pomiarowe można skonfigurować indywidualnie, ukrywając nieistotne obszary poza nim. Oznacza to, że nie zostaną dostarczone żadne dodatkowe dane pomiarowe, co zmniejszy obciążenie obliczeniowe w czujniku i umożliwi wyższą wydajność w dalszych aplikacjach OEM. Zmierzone wartości kąta, odległości, remisji oraz stempel czasu są wysyłane przez interfejs Ethernet czujnika, co oznacza, że dane mogą być przetwarzane w wielu systemach automatyki.

TECHNOLOGIA POMIARU ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O PRECYZJI I WYDAJNOŚCI

Niezawodne wykrywanie i dużą dostępność w codziennej eksploatacji – tego właśnie wymagają użytkownicy końcowi intralogistyki w zakresie czujników 3D w pojazdach. Dzięki technologii Pulse Ranging Technology (PRT), R2300 polega na innowacyjnej i wydajnej metodzie pomiaru, która jest już stosowana w wielu czujnikach automatyki. PRT wykorzystuje wydajną diodę laserową klasy 1, która emituje krótkie, wysokoenergetyczne impulsy światła czerwonego lub podczerwonego. Specjalna cecha tego procesu, a tym samym przewaga PRT nad procesami pośrednimi ze źródłami światła, które emitują w sposób ciągły, polega na 1000 razy większej zawartości energii w jednym impulsie. Skutkuje to długimi odległościami roboczymi i rezerwami funkcjonalnymi, niezwykłą precyzją i wysokim stopniem niezależności od właściwości obiektu i powierzchni – a w przypadku R2300 także rozdzielczością kątową 0,1°. Ostatecznie PRT oferuje wysoki stopień odporności na zewnętrzne światło, lampy HF, wszelkie odbicia od środowiska aplikacji czy zakłócenia, np. spowodowane przez pył.

EKONOMICZNY DOSTĘP DO TRÓJWYMIAROWEGO ŚWIATA LIDAR

Dzięki zwartej koncepcji czujnika, wysokiej precyzji i gęstości pomiaru oraz uniwersalnej łatwości integracji z aplikacjami OEM, R2300 umożliwia ekonomiczne wejście w świat 3D skanerów LiDAR we wrażliwym na cenę segmencie rynku małych pojazdów autonomicznych. Podczas procedur dokowania pojazdów AGV i AMR skaner R2300 wykorzystuje cztery warstwy skanowania do dostarczania danych na temat lokalizacji i położenia ładunku, dzięki czemu możliwe jest niezawodne zarządzanie na stacjach transferowych. Dzięki bardzo precyzyjnej detekcji i dużej dokładności pozycjonowania skaner wielowarstwowy obsługuje nawigację pojazdów autonomicznych, a jednocześnie zapewnia niezawodną ochronę przed kolizjami – nawet przy ładunkach wystających z toru jazdy z góry i z boku. R2300 może także służyć do bezpiecznego przemieszczania kilku pojazdów w konwoju lub do podążania za osobą w optymalnej odległości.

 

Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com/poland/pl