Cyfrowa fabryka - Czwarta rewolucja przemysłowa a rola AGV w procesie zmiany procesów dostaw surowca i transportu wyrobów gotowych

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Od ponad 15 lat nieustannie rozwijamy technologię dostaw materiałów w szerokim obszarze transportu wewnątrzzakładowego. Sytuacja jeszcze jakiś czas temu znacząco różniła się od dzisiejszych standardów. Transport materiałów w obrębie zakładów produkcyjnych odbywał się przy użyciu niebezpiecznych, drogich i nieefektywnych wózków widłowych. Na przestrzeni ostatnich lat konieczność optymalizacji procesów intralogistycznych doprowadziła do znaczących zmian w podejściu do transportu wewnątrz zakładów produkcyjnych.

Cyfrowa fabryka - Czwarta rewolucja przemysłowa a rola AGV w procesie zmiany procesów dostaw surowca i transportu wyrobów gotowych

Tradycyjne wózki widłowe były sukcesywnie eliminowane z obszarów produkcji, pozostając jedynie w magazynach. Ich miejsce w tym czasie zastępowały pociągi logistyczne (z jap. Mizusumashi) pozwalające w optymalny sposób i na czas zaopatrzyć stanowiska produkcyjne oraz odebrać z nich wyrób gotowy. Odpowiednio ułożone pętle mleczarza (Milk Run) w połączeniu z pociągami wyposażonymi w różnorodne wagony pozwalają na obsługę wielu stanowisk podczas każdej pętli. Dzięki takiemu rozwiązaniu eliminowane są między innymi nadmierne zapasy na stanowiskach pracy. Rozpowszechnienie i rozwój tych systemów transportu zajął co najmniej kilkanaście lat.

Co przyniesie czwarta rewolucja przemysłowa w obszarze intralogistyki? Jak dużo czasu będziemy potrzebowali tym razem żeby nowe technologie stały się na tyle powszechne jak pociągi logistyczne dziś? Na dzień dzisiejszy jeszcze tego nie wiemy. Na pewno Industry 4.0 stawia przed nami kolejne, nowe i ciekawe wyzwania. Inteligentny transport adaptujący się w czasie rzeczywistym, bezpośrednia i samodzielna komunikacja pomiędzy systemami ERP, produkcją, magazynem i logistyką to tylko niektóre z tych wyzwań.

Rozpowszechnienie tych wszystkich idei może jednak zająć znacznie więcej czasu niż mogłoby się nam wydawać. Wiązać się to będzie nie tylko z rozwojem technologii. Konieczne będą też duże zmiany w całościowym funkcjonowaniu firm – w całym procesie produkcyjnym.

Idealny proces powinien zaczynać się od przyjęcia zamówienia i wprowadzenia go do systemu ERP. W dalszej kolejności po przetworzeniu danych już sam system generuje dalszą ścieżkę postępowania – zamówienia do poddostawców, przygotowuje plan i harmonogram dla produkcji, wysyła odpowiednie instrukcje do maszyn, planuje dostawy podzespołów do stanowisk i odbiór wyrobów gotowych, a na koniec wysyła automatyczne pojazdy (AGV), które te dostawy zrealizują.

Niestety droga do tego idealnego procesu jest jeszcze daleka, a dodatkowo może wydłużyć ją aktualny kryzys, który pojawił się w niektórych branżach. Wiemy jednak dobrze, że każda tak poważna zmiana wymaga odpowiednich przygotowań i należy ją wprowadzać etapami angażując w to wszystkie piony firmy. Od wielu lat aktywnie wspomagając firmy w rozwoju i wdrożeniach kompletnych procesów intralogistycznych nabraliśmy ogromnego doświadczenia, którym chętnie się dzielimy z obecnymi i przyszłymi partnerami.

Należy zdać sobie także sprawę z tego, że wszystkie te zmiany wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że większość firm nie jest jeszcze gotowa na realizowanie transportów wewnętrznych przy pomocy robotów AGV. Linie produkcyjne nie są do tego przystosowane, brak jest odpowiedniej ilości miejsca, dostosowanych dróg transportowych, przystosowania technologii produkcyjnych czy brak stałego stabilnego procesu produkcyjnego. Systemy ERP nie generują odpowiednich danych, dzięki którym można by było zarządzać flotą AGV.

Pierwszym krokiem do stworzenia nowoczesnego systemu z pewności jest wdrożenie chociaż jednego AGV w procesie dostawy. Pozwoli to przekonać się na żywym organizmie jakie są ograniczenia gdzie one występują, co należy zmienić, dostosować, jak poprawić proces czy jak planować layout żeby optymalnie wdrożyć kolejne elementy automatycznego, a w przyszłości inteligentnego transportu.

Według nas "Everything is possible", więc z chęcią postawimy z Państwem ten pierwszy krok, a nasze doświadczenie pozwoli na stawianie kolejnych.

 

Tomasz Molski, CTO

Myzer
www.myzer.pl