Odpowiedź Lenze na wyzwania stawiane producentom maszyn przez dyrektywę Ecodesign

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Dyrektywa Ecodesign, promując poprawę efektywności energetycznej, określa nowe wymagania obowiązujące w całej Europie dla wszystkich produktów związanych z przetwarzaniem energii. Dyrektywa nakłada nowe minimalne poziomy efektywności dla silników elektrycznych oraz ogranicza obecnie dopuszczalne wyjątki. Stworzona przez firmę Lenze przyszłościowa platforma silników ułatwia migrację i przejście na energooszczędne rozwiązania.

Odpowiedź Lenze na wyzwania stawiane producentom maszyn przez dyrektywę Ecodesign

Ponieważ nowa dyrektywa Ecodesign – znana również jako dyrektywa ErP, bądź Ekoprojekt – wchodzi w życie w całej Europie latem 2021 r., efektywność energetyczna standardowych silników asynchronicznych, w szczególności tych przeznaczonych do pracy ciągłej, będzie musiała ulec znacznej poprawie. Lenze, jako ekspert w dziedzinie techniki napędowej i automatyzacji, wprowadza na rynek nową platformę silników z serii m500. Postawiliśmy sobie za cel, aby przejście na nową generację silników było jak najprostsze i aby za jednym zamachem można było zoptymalizować maszynę za pomocą naszych dodatkowych usług.

Nowa platforma silnikowa m500 została zaprojektowana z myślą o przyszłości jako rozwiązanie napędowe, które może być stosowane na całym świecie i które jest przeznaczone przede wszystkim do łączenia z przekładniami Lenze z rodziny g500 oraz przemiennikami częstotliwości serii i500. Od tego lata firma Lenze udostępni również narzędzie programowe, aby zapewnić łatwe przejście na nową generację silników, zgodnych z dyrektywą Ecodesign. Używając tego narzędzia, wystarczy podać numer materiałowy starego napędu – a system wykorzysta dostępne dane, aby zaproponować najlepszy odpowiednik dla wymienianego silnika zgodny z nową dyrektywą.

PRZYSZŁOŚCIOWA GENERACJA SILNIKÓW

Oferowane przez nas nowe silniki trójfazowe m550 są gwarancją rozwiązania napędowego z perspektywą długiej eksploatacji w maszynach naszych klientów. Ponadto spełniają wymogi prawne obowiązujące w najważniejszych regionach całego świata, takich jak USA, Europa i Azja. W ramach tej serii oferujemy dwa typy silników:

  • m550-H obejmujący zakres mocy 0,12...0,55 kW, który zapewnia wysoką efektywność wg IE2,
  • m550-P obejmujący zakres mocy 0,75...22 kW, który zapewnia efektywność premium wg IE3.

Skalowalność i modułowość nowego rozwiązania zapewniają zastosowanie go do rozmaitych zadań realizowanych przez maszyny. Silniki trójfazowe m550 tworzą podstawę zgranego systemu mechatronicznego złożonego z motoreduktora, przemiennika częstotliwości oraz dodatkowych akcesoriów. Nasza oferta obejmuje liczne opcje dla nowych silników, co w efekcie czyni ją bardzo atrakcyjną i umożliwia dopasowanie do różnych wymagań w przyszłej maszynie. Opcje silników:

  • Bezpośrednie podłączenie do sieci lub praca z przemiennikiem częstotliwości;
  • Hamulec postojowy (luzownik) lub hamulec aplikacyjny;
  • Sprzężenia zwrotne takie jak resolwer, enkoder inkrementalny i enkoder absolutny;
  • Wentylator zewnętrzny;
  • Układ kontroli temperatury z termokontaktem lub z dodatkowym PT1000;
  • Drugi koniec wału z kołem ręcznym lub bez koła.

JEŚLI PLANUJESZ KONWERSJĘ SILNIKÓW, TO ZRÓB TO DOBRZE

Dla producentów maszyn wysiłek potrzebny do wymiany i modyfikacji konstrukcji maszyny powinien być wart zachodu. Dlatego, aby przejście to zakończyło się sukcesem, firma Lenze rozpoczęła od opracowania zrozumiałych, podstawowych informacji na temat nowej dyrektywy, a także pełnej listy kontrolnej dla producentów i operatorów maszyn, która ułatwia decyzję, kiedy i które napędy powinny być wymienione.

Należy również zwrócić uwagę, że oszczędność zużycia energii od 20% do 50% może być osiągnięta w układzie napędowym, w zależności od typu maszyny i specyficznych wymagań, jeśli maszyna jest postrzegana całościowo. Podstawą tego jest zastosowanie komponentów o wysokiej wydajności. Największy potencjał można jednak uzyskać, jeśli dopasowanie napędów i profile ruchów odpowiadają rzeczywistym wymaganiom procesowym. Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji mocy lub odzyskiwania energii hamowania do obwodu pośredniego to kolejne możliwości optymalizacji. Nowa platforma silnikowa Lenze daje również możliwość standaryzacji. Silniki, które mogą być stosowane na całym świecie, pozwalają konstruktorom maszyn znacznie zredukować liczbę wariantów napędów, a tym samym obniżyć koszty procesu.

W ten sposób wymiana silników, wynikająca z konieczności spełnienia wymogów dyrektywy Ecodesign, jest również sposobem na trwałą poprawę wydajności i funkcjonalności maszyn.

 

Lenze
www.lenze.com