Pomiary przepływu w wersji 4.0 - małogabarytowe przepływomierze elektromagnetyczne z interfejsem IO-Link

| Prezentacje firmowe Pomiary

Gdy w przemyśle farmaceutycznym, systemach uzdatniania wody czy przy produkcji żywności zachodzi potrzeba dodawania do procesu mediów przewodzących, np. wody chłodzącej, zazwyczaj do monitorowania wykorzystuje się przepływomierze magnetyczno-indukcyjne. Przepływomierze stosowane do dozowania muszą zapewniać krótki czas odpowiedzi i powinny być łatwe w konfiguracji, gdyż w przeciwnym razie wystąpi nieprawidłowe dawkowanie lub niewystarczająca powtarzalność.

Pomiary przepływu w wersji 4.0 - małogabarytowe przepływomierze elektromagnetyczne z interfejsem IO-Link

Choć na rynku dostępnych jest wiele dokładnych urządzeń do pracy w zakresie małych i średnich wielkości przepływu, często mają one ograniczoną funkcjonalność lub nie zapewniają wystarczającej elastyczności na etapie instalacji. Przepływomierze MIM firmy KOBOLD Messring GmbH oferują te cechy w standardzie.

Ze względu na szerokie możliwości programowania w miejscu pracy nadają się one do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, szczególnie tych związanych z dozowaniem. Konfigurowalne przyciski optyczne mogą służyć do wyświetlania takich parametrów, jak natężenie przepływu lub temperatura. System zmieniających się kolorów na wyświetlaczu ostrzega przed przekroczeniem wartości granicznych. Ponieważ MIM jest pierwszym wariantem produkowanym w wersji zdalnej, w której wyświetlacz i elektronika nie są zintegrowane z modułem czujnika, może być stosowany do pomiaru przepływu mediów o temperaturze od –40°C do +140°C.

Przepływomierze magnetyczno-indukcyjne nie zawierają ruchomych części, w przeciwieństwie do przepływomierzy np. turbinowych i z tego powodu praktycznie nie wykazują oznak zużycia. Dzięki temu okazały się skuteczne przy pomiarach przepływu mediów przewodzących, takich jak woda, pulpa, pasty, soki i emulsje. Jednak ten szeroki zakres zastosowań prowadzi również do bardzo różnych sytuacji montażowych, ponieważ przyrządy pomiarowe są używane w różnych gałęziach przemysłu i procesach.

 
Fot 1. Prawie wszystkie ustawienia mogą być wygodnie wykonane za pomocą czterech przycisków optycznych na wyświetlaczu; funkcje m.in. pomiaru temperatury, częściowego licznika i maksymalnego przepływu mogą być przypisywane do wspomnianych wcześniej skrótów klawiszowych, dzięki czemu nie ma konieczności poruszania się po wielu poziomach menu

Nominalny rozmiar podłączonych rur oraz możliwa orientacja podczas instalacji i integrowania z niektórymi łańcuchami procesowymi, np. przy dozowaniu mediów do powlekania tabletek lub dostarczaniu chłodziwa, decydują o wyborze odpowiedniego przepływomierza. Jest to ważne szczególnie w procesach dozowania, gdzie przyrządy pomiarowe muszą zapewnić możliwość programowania wartości pośrednich w celu dokumentowania i redukcji błędów. Ponadto wyświetlacz powinien być wieloliniowy i dobrze widoczny, aby użytkownik został ostrzeżony w odpowiednim czasie przed przekroczeniem wartości granicznej. Często jednak przepływomierze spełniają tylko niektóre z tych wymagań i to kosztem użyteczności.

Z tego względu firma KOBOLD Messring GmbH opracowała uniwersalny przepływomierz MIM z interfejsem IO-Link, nadający się do prawie każdej aplikacji pomiarowej oraz gwarantujący dużą swobodę programowania i krótkie czasy odpowiedzi, niejednokrotnie poniżej 100 ms. Z jednej strony liczne funkcje, w tym pomiaru temperatury lub dozowania, są wykonywane dokładnie, co można ustawić w zaledwie kilku krokach w menu za pomocą przycisków skrótu. Z drugiej strony wytrzymała i elastyczna konstrukcja zapewnia łatwy montaż, nawet w ciasno dopasowanych systemach rurowych.

Instalacja w ekstremalnych warunkach dzięki wersji zdalnej

MIM został wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Oprócz funkcji pomiaru temperatury jego zaletą jest możliwość pracy przy bardzo małych nominalnych rozmiarach rur oraz szeroki zakres pomiarowy, wynoszący w zależności od średnicy nominalnej już od 30 ml/min. MIM zawiera dwa indywidualnie konfigurowane wyjścia, mogące pracować w trybie impulsowym, alarmowym lub analogowym, w zależności od ustawienia. Zapewnia to łatwiejszą integrację z różnymi procesami i obwodami pomocniczymi. Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny może być obracany w krokach co 90°, dzięki czemu przy zmianie lokalizacji nie jest wymagany żaden inny model, a ponadto uzyskuje się niezależność od położenia połączeń.

 
Fot 2. W zdalnej wersji przepływomierza MIM moduł wchodzący w kontakt z medium zawiera sam czujnik – cała elektronika, wyświetlacz i układ sterowania są zamknięte w oddzielnej obudowie odseparowanej od czujnika na rurze kablem o długości zapewniającej bezpieczną pracę; dzięki temu nawet temperatury z zakresu od –40°C do +140°C nie stanowią problemu, gdyż elektronika pozostaje chroniona

Skrócony czas reakcji zapewnia dokładniejsze dozowanie. Ponadto za pomocą menu można zaprogramować różne ustawienia, aby uniknąć kłopotliwej nawigacji przy każdej wprowadzanej zmianie. Wyświetlacz został również rozszerzony o skróty klawiszowe, dzięki czemu żądaną dawkę można wygodnie wybrać za pomocą przycisków optycznych na ekranie głównym. Proces dozowania można uruchomić i zatrzymać za pomocą zewnętrznego wejścia sterującego, a porcje można zmieniać za pomocą MIM w dowolnym momencie. Precyzyjne odmierzanie i krótki czas reakcji są niezbędne zwłaszcza w przypadku najbardziej wrażliwych procesów, takich jak powlekanie tabletek.

Aby zapewnić taką możliwość również w przypadku gorących mediów i środowisk o skrajnych temperaturach, takich jak obiegi wody chłodzącej, KOBOLD po raz pierwszy oferuje urządzenie w wersji zdalnej. W odróżnieniu od wersji konwencjonalnych, moduł wchodzący w kontakt z mediami zawiera sam czujnik. Cała elektronika, wyświetlacz i układ sterowania są zamknięte w oddzielnej obudowie odseparowanej od czujnika na rurze kablem o długości zapezapewniającej bezpieczną pracę. Dzięki temu nawet ekstremalne temperatury z zakresu od –40°C do +140°C nie stanowią problemu, gdyż elektronika pozostaje chroniona.

Podstawowy element konstrukcyjny każdego projektu pomiarowego

Elastyczność tej rodziny przepływomierzy znajduje również odzwierciedlenie we wskazówkach dla użytkownika i zakresie dostępnych funkcji. Prawie wszystkie ustawienia mogą być wygodnie wykonane za pomocą czterech przycisków optycznych na wyświetlaczu. Funkcje m.in. pomiaru temperatury, częściowego licznika i maksymalnego przepływu mogą być przypisywane do wspomnianych wcześniej skrótów klawiszowych, dzięki czemu nie ma konieczności poruszania się po wielu poziomach menu. Można to również zrobić w rękawiczce, ponieważ przyciski oferują różne poziomy czułości. Wieloliniowy wyświetlacz zapewnia lepszy podgląd danych od porównywalnych urządzeń małogabarytowych i poza zmierzoną wartością może również prezentować jednostkę pomiaru lub inne informacje. Przejrzystość danych zwiększa dodatkowo wielokolorowy wyświetlacz, którego kolor może zmieniać się po osiągnięciu określonego natężenia przepływu. Dzięki temu użytkownik widzi również z daleka, kiedy np. zakończyło się dozowanie określonej ilości medium lub została przekroczona wartość graniczna.

 

KOBOLD
www.kobold.com