Falowniki modułowego systemu automatyki MOVI-C firmy SEW-EURODRIVE

| Prezentacje firmowe Zasilanie, aparatura nn

Państwa maszyny i urządzenia z całą pewnością wyposażone są w falowniki. Od dziesięcioleci wykorzystuje się je do sterowania układami napędowymi, na przykład w liniach transportowych, układnicach regałowych oraz wielu innych modułach maszyn. Czy jednak każdy falownik jest taki sam? I czy dzisiejsze standardy technologiczne oferują przyszłościowe rozwiązania?

Falowniki modułowego systemu automatyki MOVI-C firmy SEW-EURODRIVE

Falowniki movidrive – technika szafowa

Podstawowe wyzwanie w procesie rozwoju naszego nowego modułowego systemu automatyki MOVI-C stanowiła odpowiedź na pytanie, czy dzisiejsze falowniki spełnią wymagania związane z automatyzacją w przyszłości. Jednym z rozwiązań był rozwój dojrzałych i technologicznie skutecznych komponentów, które sprawdziły się jako niezawodne elementy systemu.

Zdecydowaliśmy się na opracowanie całkowicie nowej generacji falowników, aby modułowy system automatyki MOVI-C był rozwiązaniem na wyższym poziomie technologicznym niż stosowane dotąd opcje. W naszym rozumieniu przyszłość automatyzacji zależy od każdego podzespołu, również od falowników. Dlatego w ramach nowego modułowego systemu automatyki MOVI-C dostępne są nowe falowniki MOVIDRIVE. Ich nazwa się nie zmienia, ale zostały one od nowa opracowane i zaprojektowane. Rezultat: nowa platforma falownikowa na potrzeby wszystkich rozpowszechnionych silników.

Kompakt lub modular: MOVIDRIVE do wszystkich silników

Falowniki MOVIDRIVE dostępne są jako urządzenia jednoosiowe o mocy nominalnej do 315 kW lub jako modularne systemy wieloosiowe z modułami jedno- bądź dwuosiowymi, umożliwiające wygenerowanie prądu nominalnego do 180 A. Na potrzeby dynamicznych ruchów falowniki zapewniają zdolność przeciążeniową do 250%. Zarówno w opcji jednoosiowej, jak i w wersji modularnej mogą być stosowane do sterowania wszystkimi rodzajami silników – synchronicznych i asynchronicznych silników trójfazowych z enkoderem lub bez, silników asynchronicznych w technologii LSPM lub synchronicznych i asynchronicznych silników liniowych. Funkcja bezpieczeństwa STO PL e została przy tym zintegrowana w urządzeniu podstawowym, a dzięki kartom bezpieczeństwa istnieje możliwość rozszerzenia o ponad 15 dalszych funkcji bezpieczeństwa.

 
Fot. 1 MOVIDRIVE – nowa generacja falowników

Nieskomplikowane i szybkie uruchomienie

Aby uruchomić silnik, wystarczy odczytać i wprowadzić oznaczenie jego typu z elektronicznej tabliczki znamionowej. Alternatywną możliwość stanowi skorzystanie z elektronicznego katalogu, dostępnego z poziomu oprogramowania MOVISUITE.

Nawet nieznane silniki nie stanowią już większego problemu. Można je uruchomić, używając funkcji automatycznego pomiaru. Optymalna wydajność energetyczna zapewniona jest dzięki zastosowaniu urządzeń zwrotu energii do sieci, magazynowaniu energii czy funkcji stand-by ograniczającej bieżące zapotrzebowanie. Tryb stand-by redukuje zapotrzebowanie na energię falownika podczas przerw w pracy nawet o 85%, nie zawieszając przy tym komunikacji z nadrzędnym PLC.

Uruchomienie aplikacji realizowane jest za pomocą interfejsu graficznego umożliwiającego łatwe ustalenie profilu ruchu oraz za pośrednictwem automatycznego generowania kodu IEC, będącego podstawą do napisania własnego programu.

Zalety systemu MOVI-C

  • Sterowanie dla każdego silnika przy wykorzystaniu tylko jednej serii falowników
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne obowiązujące od urządzeń kompaktowych po modularne, wieloosiowe systemy z jedno- lub dwuosiowymi modułami
  • Szybkie i sprawne uruchamianie możliwe dzięki elektronicznej tabliczce znamionowej, dostarczającej wszystkie dane przekładni i silnika

Dzięki MOVI-C wszystko jest kompatybilne

Również nasz modułowy system automatyki MOVI-C gwarantuje tę kompatybilność. Oprogramowanie jest kompatybilne z techniką sterowania i falownikami, a te z kolei – z układami napędowymi.

Jak widać, zapewniamy przyszłościowe rozwiązania automatyzacji dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.

Rozsądne wykorzystywanie energii – Power and Energy Solutions

Celem przedsiębiorstw jest podwyższanie efektywności energetycznej i obniżanie zapotrzebowania na energię za pomocą odpowiednich działań z obszaru automatyzacji – w idealnych przypadkach inteligentne zarządzanie mocą sieciową i energią podwyższa dyspozycyjność instalacji oraz parku maszyn.

Postępująca cyfryzacja, wytwarzanie krótkich serii towarów, zmieniające się życzenia klientów oraz elastyczne procesy produkcji to jedynie kilka warunków brzegowych wymagających spełnienia. Kolejnym czynnikiem wpływającym na konstrukcję techniczną maszyn i produkcję jest wzrost kosztów energii. W zakresie zasilania energetycznego oferujemy naszym klientom rozwiązania z zakresu zarządzania napięciem sieciowym oraz energią, zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Umożliwia to podjęcie niezbędnych działań pozwalających na lepsze wykorzystanie energii w procesie produkcji.

 
Fot. 2 System Power and Energy Solutions zapewnia rozsądne wykorzystywanie energii

System zarządzania energią Power and Energy Solutions firmy SEW-EURODRIVE to:

  • redukcja obciążeń szczytowych w sieci zasilającej – dzięki zastosowaniu kondensatorów akumulacyjnych w obwodzie pośrednim część wymaganych obciążeń szczytowych udostępniana jest z kondensatorów;
  • redukcja kosztów energii dzięki kondensatorom akumulacyjnym w obwodzie pośrednim – energia wytworzona podczas pracy generatorowej napędów magazynowana jest w kondensatorach akumulacyjnych i ponownie wykorzystywana w kolejnym etapie pracy motorycznej;
  • podłączenie do zewnętrznych sieci prądu stałego – obwód pośredni przyłączany jest do zewnętrznych sieci prądu stałego za pomocą przetwornicy DC-DC;
  • nieprzerwana eksploatacja instalacji w przypadku awarii sieci – energia w kondensatorze akumulacyjnym służy jako zasilacz awaryjny. Zasila napędy, hamulce silników i poziom 24 V (PLC);
  • dane pomiarowe wydajności i energii dla systemów zarządzania energią ISO 50001 – moduł zasilania mierzy dane dotyczące wydajności i udostępnia dane z liczników energii. Informacje te można włączać do systemów zarządzania energią ISO 50001;
  • redukcja zawartości wyższych harmonicznych w sieci zasilającej – dzięki pomiarowi napięcia i prądu zasilania oraz możliwości odpowiedniego zarządzania kondensatorami magazynującymi energię moduł mocy jest w stanie przesunąć pobór prądu z obszaru wyższych harmonicznych na harmoniczną podstawową.

SEW-EURODRIVE oferuje następujące komponenty Power and Energy Solutions: MOVI-C CONTROLLER, kompaktowy układ wieloosiowy MOVIDRIVE składający się z modułów zasilających, kondensatorowych oraz modułów o jednej lub podwójnej osi, rozszerzony za pomocą modułów zasilacza sieciowego zasilanego prądem przemiennym oraz prądem stałym, a także odpowiedniego modułu kondensatora.

Falowniki decentralne MOVIMOT flexible

Nowy falownik decentralny MOVIMOT flexible zapewnia wiele swobody przy optymalizacji produkcji według koncepcji lean automation. Dzięki jego zastosowaniu automatyka opuszcza centralną szafę sterowniczą i znajduje swoje miejsce na terenie obiektu wraz z techniką napędową – dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Falownik decentralny do montażu w bliskim otoczeniu silnika

Rozwój naszej oferty produktów techniki decentralnej bazuje na modułowym systemie automatyki MOVI-C. Falownik MOVIMOT flexible stanowi jego część. Może zostać zamontowany bezpośrednio na linii produkcyjnej, blisko silnika – niezależnie od tego, czy będzie nim model synchroniczny, czy asynchroniczny.

MOVIMOT flexible jest dostępny w dwóch wariantach obudowy: MMF1. oraz MMF3. W przeciwieństwie do wykonania podstawowego (MMF1.), wersja MMF3. może być wyposażona w dodatkowe opcje – na przykład w wyłącznik serwisowy (ze zintegrowanym wyłącznikiem nadmiarowoprądowym lub bez niego), złącze inżynieryjne M12 czy port do podłączenia lokalnego panelu sterowania. Dodatkowo może też w niej zostać zintegrowany włącznik kluczykowy ze stykiem sygnału zwrotnego.

Falowniki decentralne produkowane są w klasach wydajności prądowej 2,0 A, 2,5 A, 3,2 A, 4,0 A oraz 5,5 A, co przekłada się na moce od 0,55 do 3,0 kW (zależnie od typu silnika). Dodatkowe klasy wydajności (do 7,5 kW) znajdują się obecnie w przygotowaniu.

 
Fot. 3 Falowniki decentralne MOVIMOT

Łatwe podłączenie

Dzięki cyfrowej integracji silnika wystarczy tylko jeden kabel, aby połączyć falownik MOVIMOT flexible z napędem, enkoderem i dodatkowymi opcjami. Inteligentne, cyfrowe połączenie standardowym kablem hybrydowym umożliwia dostarczanie mocy oraz transfer danych między falownikiem a silnikiem. O ile silnik wyposażony jest w cyfrowy interfejs danych MOVILINK DDI, to informacje z elektronicznej tabliczki znamionowej, dane hamulca oraz informacje diagnostyczne przekazywane są bezpośrednio do falownika, co umożliwia łatwe uruchomienie.

Podsumowanie

Modułowy system automatyki MOVI-C firmy SEW-EURODRIVE umożliwia realizację rozwiązań zarówno z falownikami w szafie rozdzielczej, jak też z elektroniką napędową nabudowaną na silniku czy zamontowaną w jego pobliżu. Wszystko to odbywa się zawsze z zachowaniem optymalnego wykorzystania energii w procesie produkcyjnym.

 

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź
tel. 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl