Jak przewidzieć kiedy przekładnia ulegnie awarii?

| Gospodarka Pomiary

Firma SEW-Eurodrive uruchomiła usługę monitorowania stanu przekładni przemysłowych, która rejestruje i ocenia dane eksploatacyjne oraz umożliwia użytkownikom planowanie czynności konserwacyjnych i naprawczych w celu uniknięcia potencjalnych problemów. Usługa DriveRadar jest dostępna dla przekładni walcowych i walcowo-stożkowych generacji X.e firmy SEW.

Jak przewidzieć kiedy przekładnia ulegnie awarii?

DriveRadar monitoruje szereg czujników i rejestruje zmienne, takie jak temperatura otoczenia czy oleju, prędkości wejściowe, poziomy oleju oraz wibracje w łożyskach tocznych przekładni. Zmierzone wartości w postaci zaszyfrowanej wysyłane są za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej do centrum danych SEW, gdzie są oceniane i interpretowane.

Można na przykład monitorować stan poszczególnych łożysk tocznych i ich elementów (pierścienie zewnętrzne, wewnętrzne i elementy toczne) lub otrzymywać prognozy dotyczące terminu następnej wymiany oleju. Pozwala to zaplanować programy konserwacji i napraw skrzyń biegów, aby uniknąć możliwych awarii.

Aplikacja internetowa o nazwie DriveRadar IoT Suite umożliwia użytkownikom przeglądanie stanu wszystkich monitorowanych przekładni, a także przetwarzanych danych. Za pośrednictwem aplikacji na smartfony użytkownicy mogą być również powiadamiani o wszelkich zmianach statusu.

źródło: Drives & Controls