TIA Portal Cloud - kluczowa rola chmury w nowej rzeczywistości

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Wdrażanie nowych technologii z zakresu automatyki odbywa się obecnie bardzo szybko. Praca zdalna oraz możliwość zdalnego uruchamiania urządzeń i przeprowadzania ich zdalnej diagnostyki wyeliminowały konieczność przebywania w obiekcie osób zajmujących się bieżącą obsługą sprzętu. Można zatem stwierdzić, że rozwiązania oparte na chmurze są przyszłością przemysłu.

TIA Portal Cloud - kluczowa rola chmury w nowej rzeczywistości

Korzystając z TIA Portal Cloud, użytkownicy mają dostęp do najnowszej wersji TIA Portal V17 oraz poprzednich – TIA Portal V16 i V15.1. TIA Portal Cloud oferuje również takie opcje, jak oprogramowanie fail-safe Simatic Step 7 Safety, Simatic Energy Suite do monitorowania energii, Simatic S7-PLCSIM Advanced do przeprowadzania symulacji i testowania programów użytkownika w wirtualnym sterowniku, a także Simatic Visualization Architect (SiVArc).

Chmura to również idealne środowisko testowe dla różnych wersji środowiska TIA Portal. Klient potrzebuje jedynie komputera lub tabletu z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką. Ponadto sięgnięcie po TIA Portal Cloud oznacza niskie koszty utrzymania i wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Wartość dodaną stanowi model płatności dostosowany do potrzeb klienta, wprowadzony wraz z wersją V17 i TIA Portal Cloud.

W przypadku instalacji na urządzeniu środowiska TIA Portal, użytkownicy mogą wybrać między standardową licencją a roczną subskrypcją. W tej ostatniej opcji pakiety dostosowane są do potrzeb klientów: od podstawowych maszyn do złożonych systemów i od stosunkowo prostych zadań sterowania do symulacji i zarządzania energią.

TIA Portal Cloud jest dostępny wyłącznie na zasadzie subskrypcji. Z wybranych usług można korzystać w ramach miesięcznego abonamentu, obliczanego na podstawie czasu użytkowania.

TIA Portal Cloud i V17 – główne cechy

  • Niski próg wejściowy i niewielkie koszty inwestycji.
  • Od Freemium do Premium: podstawowe funkcje inżynieryjne – za darmo w chmurze.
  • TIA Portal V17: rozbudowane funkcje bezpieczeństwa, najnowocześniejsze zabezpieczenia i kreator konfiguracji.
  • Wspólna praca przy projektach na serwerze TIA Portal i Multiuser.
  • Wysoka jakość oprogramowania za sprawą S7-PLCSIM Advanced oraz TIA Portal Test Suite.

Siemens
www.siemens.com/tia-portal-cloud