Logistyka zakładowa w standardzie I4.0 - system ActiveShuttle z zaawansowaną interakcją

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Druga generacja ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth zwiększa możliwości logistyki wewnątrzzakładowej, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo, wydajność i elastyczność systemów transportu samojezdnego. Funkcja wykrywania przeszkód 3D, wykorzystująca system wizyjny zapewnia wysoki poziom ochrony obiektów i jest w stanie wykrywać przeszkody pojawiające się na trasie pojazdu.

Logistyka zakładowa w standardzie I4.0 - system ActiveShuttle z zaawansowaną interakcją

System transportu autonomicznego ActiveShuttle drugiej generacji "widzi" obecnie więcej, jest interaktywny i samodzielnie odnajdzie drogę w złożonych obszarach produkcji. System zapewnia:

  • bezpieczeństwo na wysokim poziomie: ochrona obiektów i bezpieczeństwo ludzi dzięki funkcji wykrywania przeszkód 3D;
  • oszczędność czasu dzięki zastosowaniu zintegrowanego ekranu dotykowego;
  • intralogistykę w standardzie I4.0: zaawansowane zarządzanie zadaniami i flotą.

Nowa funkcjonalność w postaci zintegrowanego ekranu dotykowego, umożliwia operatorowi indywidualną konfigurację i szybkie usuwanie usterek bezpośrednio przy pojeździe AGV. Oprogramowanie zarządzające pracą floty pojazdów ActiveShuttle Management System (AMS) płynnie komunikuje się z systemami zarządzania i może realizować poszczególne zlecenia transportowe za pomocą konfigurowalnych szablonów.

ActiveShuttle spełnia potrzeby nowoczesnej logistyki zakładowej, która charakteryzuje się coraz bardziej złożonymi przepływami materiałów, obejmującymi szereg różnych komponentów w zmiennych ilościach. Transport samojezdny pozwala elastycznie zarządzać procesami intralogistyki bez potrzeby wprowadzania zmian w infrastrukturze fabryki.

Pojazdy ActiveShuttle całkowicie automatycznie przewożą wózki transportowe z obciążeniem do 260 kg. AGV serii ActiveShuttle można łatwo wdrażać w konkretnych procesach dzięki podejściu "Plug&Go" - pojazd po rozpakowaniu, włączeniu i wstępnym skonfigurowaniu jest gotowy do mapowania obszaru i realizacji zadań. System jest intuicyjny w obsłudze i łatwy do podłączenia. ActiveShuttle umożliwia korzystanie z wielu różnych koncepcji transportu, takich jak transport cykliczny (ang. milkrun), dynamiczny czy według zapotrzebowania.

Funkcja wykrywania przeszkód 3D zwiększa mobilność i zapewnia lepszą ochronę obiektów i bezpieczeństwo ludzi

Nowy ActiveShuttle dzięki zintegrowanej ochronie obiektów i ludzi z zaawansowanymi metodami interakcji może swobodnie poruszać się w złożonych przestrzeniach roboczych. Pomieszczenia są teraz obserwowane nie tylko za pomocą laserowego skanera bezpieczeństwa, ale także w trzech wymiarach przez system wizyjny składający się z kamer z głębią stereo. Oprócz przeszkód znajdujących się blisko podłogi lub wysoko ponad poziomem detekcji skanera laserowego, system pozwala wykrywać przeszkody kolidujące ze ścieżką przejazdu pojazdu, które w poprzedniej wersji były niewykrywalne. Dzięki temu pojazd AGV może o wiele szybciej reagować w przypadku napotkania sytuacji niebezpiecznych lub po prostu omijać sprawniej przeszkody.

Lepsze zdolności rozpoznawania nie tylko zapobiegają wypadkom, ale także pozwalają wykonywać przejazdy w pomieszczeniach o niewielkich rozmiarach lub z dużą ilością przeszkód na trasie przejazdu oraz w środowisku niestandardowym, np. bez wyznaczonych osobnych obszarów pracy dla pojazdów i ruchu pieszego. System wizyjny będzie w kolejnych wersjach AGV wykorzystywany do samodzielnego wyszukiwania i rozpoznawania źródeł pobrania materiałów (jedź i zobacz).

Ekran dotykowy: interakcja w dowolnym miejscu

AGV ActiveShuttle drugiej generacji zostały wyposażone w nowy zintegrowany ekran dotykowy. Daje on operatorowi możliwość bezpośredniej i intuicyjnej interakcji z pojazdem. Zapewnia to większą przejrzystość informacji nt. statusu wykonywanych zleceń transportowych, oszczędność czasu operatora przy diagnozowaniu i usuwaniu usterek. Zastosowane rozwiązanie pozwala na lepszą interakcję pojazdu z otoczeniem w postaci jasnych i czytelnych komunikatów na ekranie dla osób wykrytych na trasie przejazdu ActiveShuttle lub w sytuacjach wymagających ręcznej interwencji operatora.

Jeszcze bardziej elastyczne i zindywidualizowane zarządzanie zadaniami i flotą

Firma Bosch Rexroth w nowej wersji systemu ActiveShuttle rozszerzyła także funkcje systemu zarządzania AMS. Obecny system jest wszechstronnym oprogramowaniem do zarządzania flotą i zadaniami, które teraz zapewnia użytkownikom jeszcze większą swobodę. Dla przykładu oprócz prostych zadań transportowych z punktu pobrania do punktu rozładunku można teraz tworzyć skomplikowane sekwencje pracy. Użytkownicy mogą definiować trasy referencyjne lub korzystać z zaawansowanych funkcji. Jeśli chodzi o komunikację maszyna-maszyna, pojazd ActiveShuttle może wysyłać sygnały do określonych punktów IoT na swojej trasie np. w celu otwarcia bramy lub wykonania czynności przez system zewnętrzny.

Zlecenia transportowe mogą być przesyłane do systemu AMS w pełni automatycznie bezpośrednio z systemu nadrzędnego (np. MES, ERP) lub startowane ręcznie przez operatora, za pomocą przeglądarki internetowej przy użyciu komputera PC lub tabletu.

AMS spełnia wymagania standardu VDA 5050 definiującego interfejsy pomiędzy pojazdami AGV i systemami nadrzędnymi - to doskonała podstawa do stworzenia w fabryce ujednoliconego interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego wymianę danych pomiędzy systemami transportu samojezdnego i zarządzania. Nowy system ActiveShuttle z zaawansowanymi rozwiązaniami interakcji jest rozwiązaniem przyszłościowym również w tej kwestii.

źródło: Bosch Rexroth