Bezpieczeństwo łańcucha chłodniczego z systemem EVER IoT

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Czynniki ryzyka, takie jak nieprawidłowa temperatura produkcji i przechowywania czy niedostosowana wilgotność, mogą mieć decydujący wpływ na jakość produktów spożywczych – od wytworzenia aż po finalną konsumpcję. Zgodnie z procedurami HACCP (analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) żywność powinna być przechowywana i transportowana we właściwej temperaturze. Zachowanie tzw. łańcucha chłodniczego umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa bakteriologicznego oraz zapobiega zmianom smakowo-zapachowym i konsystencji produktu. Skutecznym i relatywnie tanim rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę warunków środowiska jest system dystrybuowany przez poznańskiego producenta EVER, oparty na technologii Blulog.

Bezpieczeństwo łańcucha chłodniczego z systemem EVER IoT

EVERIoT – jak to działa?

Elementami systemu pomiaru warunków środowiskowych EVERIoT są rejestratory danych oraz HUB- y. Czujniki umożliwiają precyzyjny (indywidualna kalibracja zgodna z EN 17025) i bezprzewodowy pomiar warunków w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu z Internetem (Ethernet, Wi-Fi lub GPRS) bieżący odczyt pomiaru jest możliwy z dowolnej lokalizacji na świecie. Rejestratory przechowują szczegółowe dane w pamięci wewnętrznej (z której mogą być odczytane za pośrednictwem dowolnego nośnika NFC, np. w smartfonie czy czytnikach) i umożliwiają ich transfer drogą radiową RF do HUB-a (koncentrator). Zasięg transmisji w wolnej przestrzeni może sięgać nawet do 700 m.

Dodatkowym atutem rejestratorów są: wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP67, IP65, IP44 – adekwatnie dla typu rejestratora) i łatwość instalacji na każdej nawierzchni (kontenery, skrzynie, siatki itd.). Użytkownicy doceniają także długą żywotność baterii, 5 lat gwarancji oraz pełną zgodność urządzeń z aktualnymi standardami ETSI 300220 i EN 12830. Wspomniany HUB, podłączony do Internetu, przesyła w pełni zabezpieczone (szyfrowane) dane pomiarowe do chmury, gdzie zostają zmagazynowane oraz archiwizowane.

Dostęp do danych i aplikacja

Użytkownik EVERIoT ma pełny i bezpłatny dostęp do danych pomiarowych za pośrednictwem specjalnej aplikacji internetowej. Wyniki pomiarów przedstawiane są w niej numerycznie (tabela) lub graficznie (wykres). Software zapewnia dodatkowo łatwą i szybką konfigurację systemu typu plug & play. Administrator ma możliwość określenia indywidualnych parametrów dla stanów pomiarowych, po osiągnięciu których otrzyma on alert za pośrednictwem e-maila i/lub SMS- a. Ma to umożliwić szybką reakcję w docelowej lokalizacji i rozwiązanie problemu mogącego wpłynąć na jakość produktów. Co istotne, aplikacja oferuje także generowanie raportów (pdf, csv) z wybranego okresu (dane bieżące i historyczne) oraz certyfikatów, na potrzeby audytu czy też kontroli zewnętrznych jednostek, tj. SANEPID-u czy Państwowej Inspekcji Handlu.

Podsumowanie

Zabezpieczenie łańcucha chłodniczego jest kluczem do efektywnego działania w wielu branżach. W gastronomii, przetwórstwie, handlu, transporcie i medycynie obecna kontrola temperatury pozwala utrzymać towary i produkty w odpowiednich warunkach, często ściśle określonych wymogami prawnymi. Ciągła kontrola nad utrzymaniem odpowiednich parametrów temperatury i wilgotności zarówno w czasie produkcji, jak też przechowywania i transportowania towarów stanowi szczególne wyzwanie dla działań na większą skalę. Wdrożenie systemowego rozwiązania do monitorowania warunków środowiskowych jest korzystne – pozwala zaoszczędzić czas, który pracownicy musieliby poświęcić na pomiary ręczne. Stanowi także pewny i precyzyjny sposób kontrolowania wrażliwych parametrów.

 

EVER Sp.z o.o.
iot@ever.eu
www.ever.eu
tel. +48 61 6500 400