Radarowy system bezpieczeństwa PSENradar firmy Pilz

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie obszaru produkcyjnego, w którym wykonywane są groźne dla personelu ruchy, oznacza konieczność pogodzenia ze sobą wymagań dotyczących bezpieczeństwa, łatwości obsługi i wydajności. Jeśli w strefie pracy maszyny niezbędna jest częsta interwencja operatora, polegająca na podawaniu bądź odbieraniu materiału, do jej zabezpieczenia wykorzystywane są najczęściej urządzenia optyczne lub radarowe. To, który typ czujnika zostanie użyty i w jakiej aplikacji, zależy w dużej mierze od wymagań samej aplikacji.

Radarowy system bezpieczeństwa PSENradar firmy Pilz

Czujnik radarowy rozpoznaje obiekty na podstawie materiału – wody, metalu – i ruchu, na który reaguje. Dlatego sprawdzi się, gdy środowisko pracy wymaga, aby był bardzo wytrzymały i niewrażliwy na działanie czynników zewnętrznych, takich jak pył, brud czy deszcz. Technologia radarowa osiąga nieco niższą rozdzielczość i skuteczność wyznaczania krawędzi chronionego pola, a przy czasie reakcji ok. 100 ms działa nieco wolniej niż skaner laserowy. Jednak jej sygnały mogą przenikać przez wszystkie materiały, z wyjątkiem metalu i wody. Wpływy otoczenia, które mogą powodować błędy w przypadku skanerów, nie stanowią problemu dla systemów radarowych. Dzieje się tak, ponieważ wykorzystują one odbitą energię elektromagnetyczną w dwucyfrowym paśmie częstotliwości gigahercowych i reagują na ruch.

System bezpieczeństwa PSENradar firmy Pilz pozwala monitorować obszar o wymiarach 4×15 m, przy czym rzeczywista strefa ochrony systemu zależy od umiejscowienia, wysokości montażu i nachylenia czujników. W zależności od konkretnej instalacji takie rozwiązanie może obejmować do sześciu czujników radarowych, moduł sterujący i konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2. Zależnie od właściwości monitorowanego obszaru da się utworzyć szeroką lub wąską strefę ochronną. Szczególną cechą systemu PSENradar jest funkcja samoczynnego uczenia się w tle, dzięki której w strefie ostrzegania i strefie ochronnej da się wprowadzać zmiany niewymagające od razu nowej konfiguracji. Ochrona staje się wówczas bardziej elastyczna, a jednocześnie pozwala uniknąć niepotrzebnej dodatkowej pracy. Podobnie jak w przypadku kurtyn świetlnych, również tutaj zintegrowana funkcja mutingu całego systemu lub poszczególnych czujników umożliwia zastosowanie czujnika radarowego w instalacjach z przepływem materiału z korzyścią dla ich wydajności.

Monitorowanie za pomocą technologii radarowej zwiększa bezpieczeństwo

Możliwość rozbudowy oraz modułowa struktura systemu PSENradar pozwala na precyzyjne dopasowanie wielkości systemu bezpieczeństwa do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Czujnik radarowy swoim zasięgiem obejmuje dwa aspekty związane z bezpieczeństwem: ochronę obszaru oraz ochronę przed przejściem za obszar chroniony. Pierwszy gwarantuje, że po wejściu w strefę zagrożenia maszyna zostanie doprowadzona do stanu bezpiecznego. Drugi zapobiega niezamierzonemu ponownemu uruchomieniu maszyny, gdy operator nadal znajduje się w strefie zagrożenia. Skomplikowane instalacje nie są wyzwaniem dla systemów radarowych, nawet w trudnych warunkach pracy – mając zapewnioną dyspozycyjność, zakłady przemysłowe pracują wydajnie niezależnie od warunków otoczenia.

Typowe obszary zastosowań technologii radarowej można zatem znaleźć np. w przemyśle ciężkim, gdzie dominują pył, opiłki, iskry spawalnicze lub rozbłyski jasnego światła. Da się ją również wykorzystać w przemyśle drzewnym, na liniach lakierniczych, w chłodniach lub odlewniach. Czujniki radarowe zapewniają niezbędną ochronę nawet we mgle, podczas opadów śniegu i umiarkowanie intensywnego deszczu. Aplikacje, które wymagają monitoringu objętościowego lub obszarowego, mogą być realizowane bardziej efektywnie dzięki wsparciu ekspertów firmy Pilz. Zapewniają oni fachowe doradztwo – począwszy od doboru właściwych komponentów, aż po uruchomienie u klienta.

 

Pilz Polska
tel. 22 884 71 00
info@pilz.pl
www.pilz.pl