Bezkontaktowy przesył energii. Automatyzacja fabryki – Smart Factory SEW-EURODRIVE

| Prezentacje firmowe Zasilanie, aparatura nn

Bezkontaktowy przesył energii MOVITRANS stworzono z myślą o prostocie i optymalnej instalacji. Dzięki temu rozwiązaniu produkcja staje się modułowa i elastyczna. Rozmawiamy o nim z dr. Hansem Krattenmacherem, dyrektorem zarządzającym ds. innowacji mechatronicznych w firmie SEW-EURODRIVE

Bezkontaktowy przesył energii. Automatyzacja fabryki – Smart Factory SEW-EURODRIVE

W samochodach oraz kamperach nowej generacji technologia MOVITRANS w krótkim czasie stała się częścią standardowego wyposażenia. Wystarczy włożyć telefon komórkowy do schowka, aby naładować baterię, a także zintegrować urządzenie mobilne z układem elektronicznym pojazdu – do tego wszystkiego właściciel nie musi poszukiwać pasującego kabla lub gniazda.

 
Fot. 1. Dr Hans Krattenmacher, dyrektor zarządzający ds. innowacji mechatronicznych, pracuje w firmie SEW- EURODRIVE od ponad 20 lat. Już podczas swojego etapu wdrożeniowego miał pierwszą styczność z jeszcze początkujacą w tamtym czasie technologią bezkontaktowego przesyłu energii MOVITRANS. Był świadkiem powstawania tego zupełnie nowego rozwiązania oraz jego pierwszych sukcesów.

Bezkontaktowy przesył energii już dawno temu zagościł w przemyśle i odgrywa rolę jednego z głównych filarów nowoczesnej produkcji. MOVITRANS jako ważny komponent uzupełnia nasze bogate portfolio rozwiązań do automatyzacji. Od przeszło dwudziestu lat firma SEW-EURODRIVE jest jednym z najważniejszych i wiodących dostawców tej technologii dla przemysłu.

  • Bezkontaktowy przesył energii oferowany jest w firmie SEW-EURODRIVE pod marką MOVITRANS. Jakie znaczenie ma to rozwiązanie w produkcji?

Jest to ważny element infrastruktury zapewniającej automatyzację fabryk. Wymagania związane z wysokim stopniem modularyzacji oraz elastyczności w zakładach przemysłowych wynikają przede wszystkim z nowych koncepcji fabryki modułowej oraz dyskusji na temat Przemysłu 4.0. Kwestia ta obejmuje naturalnie także infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury energetycznej.

W tym miejscu na scenie pojawia się MOVITRANS, oferując w prosty sposób niezbędną elastyczność energetyczną infrastruktury, dzięki której powstaje możliwość realizacji koncepcji modułowych. Koncepcje modułowe łączą się przede wszystkim z pojazdami mobilnymi. Do tej grupy zaliczają się pojazdy AGV naszych klientów, a od niedawna również różnego rodzaju mobilni asystenci. To właśnie te rozwiązania będą stopniowo zastępować instalacje stałe. Wraz z nową elastycznością koncepcji transportowych należy podobnie uelastycznić kwestię zasilaW tym miejscu na scenie pojawia się MOVITRANS, oferując w prosty sposób niezbędną elastyczność energetyczną infrastruktury, dzięki której powstaje możliwość realizacji koncepcji modułowych. Koncepcje modułowe łączą się przede wszystkim z pojazdami mobilnymi. Do tej grupy zaliczają się pojazdy AGV naszych klientów, a od niedawna również różnego rodzaju mobilni asystenci. To właśnie te rozwiązania będą stopniowo zastępować instalacje stałe. Wraz z nową elastycznością koncepcji transportowych należy podobnie uelastycznić kwestię zasilania energetycznego. W tym zakresie MOVITRANS oferuje wszystko to, co niezbędne – przez co zyskuje na znaczeniu jako element infrastruktury energetycznej dla inteligentnej fabryki w systemie Przemysłu 4.0.

  • Od kiedy firma SEW-EURODRIVE ma w swoim portfolio bezkontaktowy przesył energii? Czym wyróżniają się nowo opracowane systemy MOVITRANS line oraz MOVITRANS spot i jakie mają zastosowanie?

Kiedy ponad dwadzieścia lat temu rozpoczynałem pracę w firmie SEW-EURODRIVE, była to zupełnie nowa i ekscytująca technologia. Nasze doświadczenia z tych dwóch dekad wykorzystaliśmy w kolejnej generacji MOVITRANS i uwzględniliśmy fakt, że klienci – w zależności od danego zastosowania – potrzebują zupełnie różnych systemów.

Dzięki systemowi MOVITRANS line, przeznaczonemu do zastosowań, w których pojazdy są prowadzone po z góry określonym torze i w ten sposób stale zaopatrywane w energię, opracowaliśmy system, w którym pojazdom wystarcza niewielki akumulator energii. W końcu pozostają one niemal przez cały czas w kontakcie z przewodem, natomiast dzięki akumulatorowi energii krótkoterminowego działania mogą czasami opuścić ustalony szlak. W ten sposób klient może skonfigurować swój mobilny system, optymalizując go pod względem obciążenia i kosztów.

Z biegiem lat zauważyliśmy jednak, że rośnie zapotrzebowanie na układy infrastruktury o bardzo wysokim stopniu swobody. Dla układów fabryk, w których pojazdy mają jeździć w sposób niezwiązany z konkretnym torem jazdy, potrzebna jest oczywiście odmienna koncepcja. W tym celu niezbędne są, zamocowane na pojeździe, akumulatory o większej pojemności. Za pomocą tzw. spotów, od których wywodzi się nazwa MOVITRANS spot, pojazdy mogą w krótkim czasie naładować wspomniane akumulatory energii i kontynuować swobodne poruszanie się. Oba systemy optymalnie zaspokajają potrzeby automatyzacji fabryki.

  • Czy instalacja kabli i płyt ładowania nie jest pracochłonna?

Dawniej rzeczywiście frezowaliśmy głębokie szczeliny w posadzce hali, aby ułożyć kable. To zawsze powodowało niepokój, zwłaszcza u zarządzającego halą. Z tego względu na bazie tzw. przewodów klinowych opracowaliśmy zoptymalizowane systemy, w których ingerencja w posadzkę hali odbywa się jedynie w bardzo ograniczonym zakresie przy znacznie łatwiejszej instalacji. A zatem wszystko zostało dopasowane z myślą o prostocie i optymalnej instalacji!

Dla klientów, dla których ingerencja w posadzkę lub jej modyfikacja w ogóle nie wchodzi w rachubę, opracowaliśmy system układany na posadzce. Składają się na niego przemysłowe posadzki z tworzywa sztucznego, w które wprowadzamy systemy MOVITRANS. Dla klienta oznacza to, że może szybko i łatwo ułożyć go na posadzce w swojej hali.

  • Pod względem instalacji jest to perfekcyjnie prosty system, idealnie dopasowany do potrzeb klientów. Jak wygląda kwestia uruchomienia?

To był kolejny punkt, który poddaliśmy szczegółowej analizie. W tym celu opracowaliśmy kompaktową, zdecentralizowaną elektronikę zasilającą oraz skrzynkę kompensacji dokładnej, która jest w stanie automatycznie zmierzyć indukcyjność i skompensować ją w zaledwie kilku krokach.

Tym sposobem klient nie potrzebuje drogiej, specjalistycznej aparatury pomiarowej, ponieważ jest już ona zintegrowana w naszym rozwiązaniu MOVITRANS. Przyczyniło się to oczywiście do całkowitego uproszczenia całego systemu.

  • Czy potrafi Pan wskazać jeden szczególny aspekt, który łączy Pan z MOVITRANS?

W mojej opinii doskonałym przykładem tego, co oznacza nowe postrzeganie i tworzenie infrastruktury energetycznej, jest kolejka panoramiczna w Europaparku. Wcześniej była zasilana silnikiem spalinowym, a obecnie na własnej skórze doświadczamy, co oznacza zapewnienie energii dla przyszłych pokoleń w czysty i inteligentny sposób. Właśnie ten aspekt porusza mnie w MOVITRANS, który jest częścią procesu energetycznej rewitalizacji otaczającej nas infrastruktury.

  • Skoro już poruszyłPan ten punkt: czysta energia. Obecnie mało który temat jest tak żywo dyskutowany, jak ochrona środowiska i klimatu. Czy uważa Pan, że MOVITRANS może wnieść w tym zakresie ważny wkład na przyszłość?

Sądzę, że zdecydowanie tak. Dzięki MOVITRANS oraz Power And Energy Solutions (w skrócie PES) z naszego modułowego systemu automatyki MOVI-C mamy dwa komponenty infrastruktury, które idealnie nadają się do nowoczesnego zarządzania energetycznego. To część naszej strategii w ramach Zielonego Ładu, któremu obecnie poświęca się sporo miejsca w dyskusjach. Unia Europejska przygotowała już stosowne wytyczne.

Z tego powodu rozwijamy i pracujemy nad portfolio MOVITRANS, Power and Energy Solutions itd., ponieważ są to komponenty infrastrukturalne, bez których nie uda się osiągnąć celu, czyli zaopatrzenia w energię bez emisji CO2. Będziemy w dalszym ciągu inwestować w te rozwiązania i rozwijać omawiany system. Jestem przekonany, że MOVITRANS zyska dużo szersze zastosowanie, niż możemy to sobie dzisiaj wyobrazić.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkami:
www.sew-eurodrive.pl/movitrans-line
www.sew-eurodrive.pl/movitrans-spot

SEW-Eurodrive Polska Sp.z o.o.
ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź
tel. 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl