Systemy pomiarowe do automatyzacji produkcji w branży FMCG

| Prezentacje firmowe Pomiary

Ogromna wiedza oraz doświadczenie w technologiach pomiarowych firmy Micro-Epsilon pozwoliły na opracowanie systemów, które są wręcz niezbędne w produkcji różnorodnego asortymentu produktów szybko zbywalnych.

Systemy pomiarowe do automatyzacji produkcji w branży FMCG

System colorCONTROL i czujniki laserowe optoNCDT: pomiar koloru płynnej farby w trakcie procesu jej produkcji

Pomiar koloru płynnej farby jest niezwykle złożony. Do tej pory była ona zazwyczaj nakładana najpierw na powierzchnię testową, a następnie mierzona dopiero po procesie suszenia, co pozwalało uzyskać wiarygodne wyniki. Gdy te wykazywały, że farby są wadliwe, pojemniki z farbą należało ponownie wymieszać lub nawet je wyrzucić – co wiąże się z długim czasem oczekiwania na rozpoczęcie nowego procesu pomiarowego oraz z dodatkowymi kosztami.

Aby przyspieszyć te działania, firma Micro-Epsilon opracowała system, który umożliwia pomiar płynnej farby już podczas procesu produkcyjnego. W technice pomiaru koloru rozkład widmowy odbitego światła zależy od odległości, dlatego nawet zmiany odległości większe niż 0,05 mm mają wpływ na wyniki. Jednak dokładność, z jaką farby mogą być wprowadzane do pojemnika na próbki, jest ograniczona do ±2 mm, co oznacza, że pomiary odległości i kontrole stają się niezbędne do osiągnięcia wysokiej precyzji i powtarzalnych wyników.

Firmowa aplikacja obejmuje zatem spektrometr kolorów colorCONTROL ACS7000 służący do pomiarów kolorów oraz laserowy czujnik triangulacyjny optoNCDT 1420-50 do pomiarów właściwej pozycji. Ten ostatni idealnie nadaje się do tego zastosowania ze względu na swoje kompaktowe rozmiary i doskonałe osiągi. Jednostka liniowa oferuje automatyczne korekty.

Taka struktura systemu umożliwia precyzyjny, bezkontaktowy pomiar koloru płynnej farby w trakcie procesu produkcyjnego. Dzięki okrągłej głowicy pomiarowej ACS2 proces mierzenia jest niezależny od kierunku "patrzenia" czujnika. W połączeniu z niewielkim czujnikiem laserowym Micro-Epsilon, firma WObit oferuje zintegrowane i oszczędzające przestrzeń gotowe rozwiązanie pomiarowe.

 
Fot. 1. Pomiar koloru płynnej farby w trakcie procesu jej produkcji, realizowany za pomocą systemu colorCONTROL i czujnikó w laserowych optoNCDT

Laserowy skaner profilu scanCONTROL: pomiar grubości i objętości plastrów ziemniaczanych

Przy produkcji chipsów ziemniaczanych takie czynniki, jak konsystencja, jakość i smak zależą w znacznym stopniu od grubości użytych plastrów ziemniaczanych. Jeśli są zbyt grube, pod koniec gotowania pozostaje miękki rdzeń. Jeśli zbyt cienkie, mogą się rozgotować i spalić. W zależności od parametrów procesu i stanu użytych narzędzi, grubość ciętych plastrów zmienia się powoli, ale systematycznie w czasie ich produkcji.

Dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie grubości podczas produkcji za pomocą profilometrów laserowych scanCONTROL LLT3010-50/BL. Obejmuje on linią laserową taśmę przenośnika, która w sposób ciągły prowadzi wzdłuż niej wycinki próbek. Ze względu na powolną zmianę grubości nie jest konieczne mierzenie każdego plasterka. Powierzchnie plastrów ziemniaka mierzy się w losowych próbkach. Oprogramowanie klienta, które opiera się na prostych algorytmach przetwarzania obrazu, określa następnie średnią grubość, płaskość i całkowitą objętość. W przypadku przekroczenia wartości granicznych, parametry procesu można odpowiednio dostosowywać, dzięki czemu nie trzeba czekać na kontrolę jakości produktu końcowego.

 
Fot. 2. Pomiar koloru – gama czujnikó w colorCONTROL

Zalety

 • kontrola plastrów ziemniaczanych bezpośrednio po ich pokrojeniu;
 • bezdotykowa kontrola całego plastra;
 • bezpośrednia interwencja w parametry procesu produkcji.

Wymagania dla systemu pomiarowego:

 • rozdzielczość powierzchni: 40 μm;
 • referencyjna wysokość rozdzielczości: 4 μm.

Warunki otoczenia:

 • właściwe środowisko;
 • czyszczenie strumieniem wysokociśnieniowym (obudowa ochronna dostarczona przez klienta).

Skład systemu:

 • profilometr scanCONTROL LLT3010-50/BL;
 • jednostka ruchu liniowego,
 • oprogramowanie obliczające, dostarczone przez klienta.

Czujniki konfokalne confoCALDT: jednostronny pomiar grubości szkła opakowaniowego

W produkcji szkła opakowaniowego grubość ścianek i okrągłość butelek to kluczowe cechy jakościowe. Dlatego oba parametry muszą być w 100% sprawdzone. Wszelkie wadliwe pojemniki są natychmiast odrzucane i zawracane do ponownego przetopienia. Ze względu na duże prędkości przetwarzania oraz aby zapobiec uszkodzeniu butelek, wymagana jest szybka, bezkontaktowa procedura mierzenia. Konfokalny chromatyczny dwukanałowy system pomiarowy confocalDT 2422 w połączeniu z głowicą czujnika IFS2406-10 firmy Micro-Epsilon idealnie nadaje się do tego zadania.

 
Fot. 3. Pomiar grubości i obję toś ci plastrów ziemniaczanych, wykonany przez laserowy skaner profilu scanCONTROL
 
Fot. 4. Profilometr scanCONTROL LLT3010-50/BL

Zasada pomiaru, na której oparte jest działanie obu elementów, umożliwia bezkontaktowe ustalanie odległości i grubości przezroczystych materiałów podczas mierzenia synchronicznego w dwóch punktach. Kontroler zapewnia wszechstronne interfejsy, gdzie EtherCAT i RS422 są przeznaczone do wysyłania danych w czasie rzeczywistym.

Czujniki mają duży zakres pomiarowy 10 mm, przy średnicy czujnika 27 mm. Funkcja kalibracji grubości umożliwia precyzyjne mierzenie grubości w całym zakresie pomiarowym czujnika. Automatyczna kontrola ekspozycji pozwala na stabilne pomiary i to niezależnie od koloru szkła.

Wymagania dla systemu pomiarowego

 • minimalna odległość barw ΔE <0,3
 • błyszczące i płynne cele
 • różne poziomy wypełnienia
 • półautomatyczne i bezkontaktowe pomiary
 • pozycjonowanie głowicy czujnika: ±50 μm.

Przeznaczenie systemu:

 • laboratoria kontrolne i jakościowe
 • działanie podczas procesu produkcyjnego (w linii).

Zalety:

 • oszczędność czasu, ponieważ farba nie musi wysychać
 • oszczędność kosztów, dzięki redukcji odpadów
 • pomiar niezależnie od kierunku patrzenia
 • precyzyjny pomiar kolorów w czasie rzeczywistym
 • technologia czujników od jednego dostawcy.

Skład systemu:

 • ColorCONTROL ACS7000
 • okrągła głowica ACS2-R45/0
 • precyzyjny czujnik pozycji optoNCDT 1420-50
 • płyta adaptera ACS2/ILD1420.

Multibranżowe spektrum

Już od prawie dwudziestu lat firma WObit jest oficjalnym dystrybutorem w Polsce całego spektrum czujników i systemów pomiarowych produkowanych przez uznaną na całym świecie firmę Micro-Epsilon.

Prawie dwieście gotowych rozwiązań pomiarowych jest dostępnych dla branż z zakresu: budowy maszyn, przemysłu motoryzacyjnego, pomiarów i testów, produkcji metalu, tworzywa, gumy, szkła i ceramiki oraz inżynierii medycznej, inżynierii elektrycznej, maszyn mobilnych, przemysłu kolejowego i energetycznego – jak również dla wielu innych zastosowań.

 
Fot. 5. Jednostronny pomiar gruboś ci szkła opakowaniowego, wykonywany przez czujniki konfokalne confocalDT

Dlatego zachęcamy do kontaktu ze specjalistą firmy WObit, który znajdzie odpowiednie rozwiązanie dla Państwa wymagania pomiarowego.

Więcej o czujnikach i urządzeniach pomiarowych mogą Państwo przeczytać na stronie www.wobit.com.pl

 
Fot. 6. Kontroler confocalDT IFS 2422 z głowicami czujników konfokalnych – pomiar szkła

 

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
Dęborzyce 16
62-045 PNIEWY
tel. 61 22 27 422
wobot@wobit.com.pl