Większa efektywność energetyczna centrum danych

| Prezentacje firmowe Zasilanie, aparatura nn

Jeszcze do niedawna zużycie energii w centrach danych nie było kwestionowane. Jednak te czasy już bezpowrotnie minęły, ponieważ zapotrzebowanie na energię takiej infrastruktury stale rośnie. Nadal można znaleźć jednak potencjalne oszczędności - jedną z nich jest OT (Operational Technology), czyli technologia operacyjna centrum danych. Nowy pakiet RiZone OTM Suite firmy Rittal umożliwia optymalne zarządzanie warstwą OT i monitorowanie systemów fizycznych. Rozwiązanie to nastawione jest na dostępność, bezpieczeństwo i optymalizację zużycia energii w centrum danych.

Większa efektywność energetyczna centrum danych

Zapotrzebowanie na energię w centrum danych szybko rośnie i stanowi ogromny koszt dla operatorów – zwłaszcza w czasach wysokich cen energii. Czynnikiem, który ma na to wpływ jest m.in. cyfryzacja, a przez to rosnący przepływ danych oraz zwiększone potrzeby związane z wykorzystaniem chmury. Centra danych pobierają też coraz więcej mocy, aby umożliwić szybsze i bardziej wydajne przetwarzanie danych. Dlatego firma Rittal wprowadziła na rynek innowacyjne rozwiązanie - RiZone OTM Suite, którego celem jest m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię przy jednoczesnym zapewnieniu wyższej dostępności i bezpieczeństwa warstwy OT w centrum danych.

Nowy pakiet RiZone OTM Suite umożliwia optymalne zarządzanie warstwą OT i monitorowanie systemów fizycznych - takich jak szafy, zasilanie i chłodzenie. Rozwiązanie to umożliwia monitorowanie energii, a tym samym przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej.

- Tylko wtedy, kiedy posiadamy dokładną wiedza o zużyciu energii, można je zoptymalizować i zarządzać jej zużyciem. Dzięki RiZone OTM Suite skutecznie możemy zwiększyć transparentność poprzez rejestrację i pomiar danych energetycznych, które następnie można poddać szczegółowej ocenie i analizie. Na przykład widoczne są obciążenia szczytowe, więc można zainicjować odpowiednie środki w celu oszczędzania energii. Nie tylko wychodzi to na dobre operatorom centrów obliczeniowych, ale dzięki zastosowaniu RiZone OTM Suite zmniejszony zostaje ślad węglowy - mówi Thorsten Weller, Business Owner Management Software w Rittal.

Przyszłościowa architektura mikrousług

RiZone OTM Suite obejmuje różne moduły dostosowane do specyficznych potrzeb centrów danych, jak np. OT Device Monitoring, Power Management i Dynamic Cooling Optimisation. W zakresie fizycznej ochrony danych bezpieczne działanie i możliwość kontroli zapewnia system zarządzania dostępem na poziomie szaf. Dodatkowo system RiZone OTM Suite korzysta z technologii ONCITE DPS firmy German Edge Cloud. Oznacza to, że łatwo integruje się z istniejącym środowiskiem dzięki elastycznej architekturze mikrousług i interfejsom API (Application Programming Interface) oraz umożliwia poziome skalowanie w zależności od potrzeb. Daje to dużą elastyczność i znacznie wyprzedza rozwiązania konkurencyjne, które opierają się na sztywnej monolitycznej architekturze oprogramowania.