Asix Energy i nie tylko - monitorowanie mediów energetycznych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Powoli kończą się zasoby naszej matki Ziemi – zdajemy sobie z tego sprawę. Musimy więc operować nimi z rozwagą i je oszczędzać. Zmuszają nas do tego odpowiednie regulacje prawne, a nawet gdyby tak nie było, to racjonalizm w wykorzystaniu zasobów leży w interesie każdego z nas. Jednak, by roztropnie nimi gospodarować, musimy mieć odpowiednie podstawy do podejmowania rozsądnych decyzji. Musimy wiedzieć "na czym stoimy". W firmie ASKOM dostrzegliśmy ten problem i postanowiliśmy się z nim zmierzyć. Efektem jest moduł Asix Energy.

Asix Energy i nie tylko - monitorowanie mediów energetycznych

Moduł powstał w ścisłej współpracy z naszymi klientami, bezpośrednio zainteresowanymi jego stosowaniem. Mamy więc pewność, że Asix Energy odpowiada wymaganiom tych, dla których jest przeznaczony. To narzędzie do budowania aplikacji klasy EMS – Energy Management System, ułatwiającej zapanowanie nad mediami wszelkiego rodzaju: od energii elektrycznej, przez wodę, ścieki, sprężone powietrze i inne, które mogą wynikać ze specyfiki konkretnego zakładu i jego profilu produkcji.

Aplikacje EMS to również narzędzia ułatwiające przeprowadzanie obowiązkowych audytów energetycznych oraz wsparcie przy ubieganiu się o tzw. białe certyfikaty, które dają się przeliczyć na konkretne pieniądze. Warto więc zainwestować w tego typu oprogramowanie, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w zużyciu energii. Wprowadzane wymagania dokumentowania śladu węglowego też narzucają konieczność precyzyjnego określania ilości energii włożonej w wytworzenie produktu, z dokładnością zależną od jego specyfiki. To oznacza potrzebę śledzenia produktu i wydatku energii, by móc określić jej zużycie na zamówienie, partię produktu, opakowanie czy pojedynczą sztukę wyrobu, w zależności od charakteru produkcji. Podstawą jednak jest zbieranie informacji o zużyciu energii we wszystkich kluczowych

Budując odpowiednie narzędzia w systemie Asix, zrobiliśmy wszystko, idąc własną drogą, a nie powielając pomysły konkurencji. Aplikacja EMS jest tworzona prawie w całości w sposób automatyczny: na podstawie odpowiednio przygotowanej listy sygnałów pomiarowych, oznaczonych co do ich natury (moc, przepływ, energia, przepływ skumulowany). Przygotowane przez nas skrypty budują przy tym aplikację, nie zamykając drogi do tworzenia własnych diagramów (ekranów), np. w celu scalenia z aplikacją "technologiczną". Taka konstrukcja aplikacji przekłada się na jej łatwą konserwację i rozbudowę: dodawanie nowych pomiarów oznacza jedynie rozszerzenie listy zmiennych w skoroszycie Excela i zbudowanie nowej listy zmiennych. Po przeładowaniu aplikacji nowe pomiary są od razu w niej widoczne i dostępne we wszystkich narzędziach. A tych narzędzi jest całkiem sporo i zostały pomyślane jako pomoc w bieżącej i okresowej kontroli zużycia mediów energetycznych.

Chodząc po drzewku

Nawigacja po aplikacji odbywa się za pomocą "drzewka" odwzorowującego przynależność pomiarów do określonych grup, wydzielonych w aspekcie technologicznym, organizacyjnym (np. budynki) czy kompetencyjnym (każdy użytkownik może sobie grupować pomiary, za które odpowiada). Na etapie tworzenia listy zmiennych pomiarowych są one przez projektanta dzielone na maksymalnie pięć warstw, co przekłada się na rozdrobnienie drzewka. To pomaga w poszukiwaniu żądanych pomiarów. Może jednak się zdarzyć, że użytkownik ma inne podejście do tego tematu i chciałby mieć inny podział na gałęzie drzewka. Zapewniamy mu taką opcję, dzięki czemu gałęzie mogą być niestandardowe i skupiać pomiary według innych reguł. Można też dostosować do indywidualnych wymagań listy pomiarów widoczne w tabelach, zestawiając na nich dowolnie wybrane zestawy pomiarów. Takie podejście do problemu grupowania i prezentacji pomiarów przekłada się na wysoką ergonomię naszej aplikacji. Ergonomię, o której często się zapomina w odniesieniu do oprogramowania.

Gdy już lista zmiennych jest gotowa i aplikacja została zbudowana, użytkownik może korzystać z wielu narzędzi analitycznych – zaczynając od najprostszego zestawienia tabelarycznego pomiarów i liczników w postaci tzw. wizytówek, zawierających bieżącą wartość pomiarową i uproszczony miniwykres. Stąd też łatwo da się uzyskać dostęp do szczegółowych informacji o pomiarze, pełnowymiarowego wykresu lub otworzyć go w programie AsTrend, który pozwala operatorowi na tworzenie swobodnie definiowanych list wyświetlanych krzywych. Skonfigurowana lista krzywych może być zapisana jako szablon do późniejszego użycia.

Analiza: maksymalna precyzja

Takie zestawienie wizytówek jest przydatne do przeglądania bieżących wartości pomiarów, ale nie o to w EMS chodzi! Asix Energy udostępnia osobom odpowiedzialnym za gospodarkę mediami narzędzia przydatne do precyzyjniejszej analizy. Tu trzeba wymienić kilka.

Ranking zużycia zapewnia natychmiastowy podgląd listy największych odbiorców energii (przepływów skumulowanych) w wybranej gałązce drzewa listy zmiennych. To świetne narzędzie do poszukiwania energożernych punktów w nadzorowanej technologii – od razu widać, gdzie potencjalne oszczędności są największe.

Inną możliwością kontroli zachowania się odbiorów energii jest porównanie jej zużycia w dwóch różnych odcinkach czasu. Daje to natychmiastową odpowiedź na pytanie o wpływ na pobór energii różnych czynników: stanu maszyn, skuteczności modernizacji, kompetencji personelu obsługującego.

W bieżącej praktyce produkcyjnej kluczowa może stać się informacja o porównaniu energochłonności podobnych urządzeń, linii produkcyjnych przy podobnym obciążeniu. Pozwala to optymalizować lokowanie produkcji na poszczególnych maszynach i liniach. To cenna wiedza do planowania produkcji tak w trybie ręcznym, jak i z użyciem systemów APS.

W wielu zakładach teren i urządzenia są podnajmowane przez inne podmioty gospodarcze, którym energię sprzedaje właściciel zakładu. Konieczne jest więc rozliczanie najemców z poborów energii. Również dla takiego przypadku Asix Energy dostarcza odpowiednie narzędzia w postaci taryfowania odbiorów według dowolnie zdefiniowanej taryfy. Narzędzie to pozwala również na estymacje własnych opłat za energię przy symulowaniu różnych taryf, co pomaga podjąć decyzję o doborze taryfy najodpowiedniejszej.

Z Asix Energy generowanie codobowych raportów nie stanowi problemu. Raporty można skonfigurować co do zawartości w wygodnym kreatorze. Są tworzone automatycznie i wysyłane do PTPiREE. Mogą też być generowane do plików CSV dla celów dokumentacyjnych lub dalszej analizy w MS Excel, np. w celu określania jednostkowego zużycia na jednostkę produktu. Lepszym jednak rozwiązaniem jest dostarczenie do aplikacji danych o produkcji w postaci zmiennych, zasilanych automatycznie ze sterownika lub systemu MES albo ustawianych ręcznie, co pozwala wyliczać on-line wskaźniki jednostkowych kosztów energetycznych wytworzenia produktu i wyznaczać jego ślad węglowy, którego podawanie, jak się wydaje, już niedługo będzie powszechnym obowiązkiem.

Nie wszystkie odbiory energii da się opomiarować, może to być też nieopłacalne przy założeniu pewnej dokładności pomiaru. Pomocą bywają tu wirtualne liczniki, definiowane na podstawie fizycznych pomiarów dostarczanych do aplikacji. Można więc zadeklarować w zasadzie dowolną formułę wyliczania wartości wirtualnego miernika, uzyskując żądane dane pomiarowe, traktowane odtąd na równi z tymi zmierzonymi w obiekcie.

Nie zapomnieliśmy również o opcji udokumentowania stanu obiektu. W aplikację wbudowane jest narzędzie raportowania z kilkudziesięcioma wzorcami raportów, dla których operator definiuje listę użytych zmiennych i zakres czasu raportu. Po wygenerowaniu raport jest dostępny w przeglądarce WWW z możliwością eksportu do plików w różnych formatach czy wydrukowania na drukarce. Daje to rzetelny dokument, nieskalany błędami ludzkimi i chęcią poprawienia wizerunku operatora w oczach kontrolującego go zwierzchnika.

Aplikację EMS można też połączyć z aplikacją "technologiczną", służącą do bieżącego nadzoru technologii, sterowania nią i wykonywania typowych funkcji systemu SCADA. Upraszcza się w ten sposób przepływ danych oraz zmniejsza liczbę systemów użytkowanych w zakładzie, a co za tym idzie – koszty ich konserwacji. Same plusy!

To trzeba mieć

Pokrótce przedstawiliśmy tu narzędzie, które jest "must have" dla głównych energetyków i innego personelu, korzystającego z informacji o zużyciu energii, rozliczającego produkcję i wyznaczającego ślad węglowy. To polski produkt, z polskim wsparciem technicznym. Zapraszamy też na naszą stronę o systemie Asix: www.asix.com.pl, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje i dane kontaktowe – specjaliści ASKOM-u udzielą odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Można też odwiedzić stronę samej firmy ASKOM (www.askom.pl), by sprawdzić, że nie wypadliśmy sroce spod ogona.

 

ASKOM
www.askom.pl