Sztuczna inteligencja jako przewodnik dla pracowników przemysłowych

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa przyczynia się do wzrostu automatyzacji i cyfryzacji produkcji, ale to nadal ludzie wykonują większość czynności w procesach wytwórczych. Sztuczna inteligencja i czujniki mogą jednak wspomóc pracowników, zwiększając bezpieczeństwo podczas mobilnych i produkcyjnych zadań.

Sztuczna inteligencja jako przewodnik dla pracowników przemysłowych

Wykorzystanie metod głębokiego uczenia i nowych form sztucznej inteligencji otwiera kolejne możliwości rozwiązywania złożonych problemów na podstawie rozpoznawania obrazu. Przykładem innowacyjnej koncepcji jest system ifm mate, który łączy technologię identyfikowania obiektów z indywidualnym śledzeniem każdej rozpoznanej ręki pracownika.

Dynamiczna rzeczywistość

Ręce jako obiekty dynamiczne u każdego człowieka wyglądają nieco inaczej, mając różne kształty, ułożenie, obracając się na różne sposoby i pod różnymi kątami. Inteligentne sieci neuronowe potrafią rozpoznawać każdy ich rodzaj, dzięki dużej ilości danych i detekcji obiektów w środowisku przemysłowym.

Zintegrowana kamera 2D/3D, będąca częścią systemu ifm mate, umożliwia precyzyjne wykrywanie miejsca, w którym pracownik wykonuje manualne czynności. Ludzka ręka pełni funkcję czujnika w polu widzenia kamery, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych urządzeń. W przypadku odstępstw od ustalonych kroków procesu system generuje alert w czasie rzeczywistym na monitorze.

Pomocny kolega

System trenera-pomocnika, znany jako mate (Manual Assembly Training Engineer), odgrywa rolę instruktora, minimalizując liczbę popełnianych błędów i pomagając doświadczonym pracownikom w szkoleniu nowych operatorów.

System ifm mate składa się z jednostki obliczeniowej, oprogramowania i kamery, zaś do jego uruchomienia niezbędny jest monitor dotykowy. Uzupełnienie stanowi wizualno-akustyczny nadajnik sygnału, informujący o odchyleniu. Całość pomaga osobie zatrudnionej osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa pracy na każdym jej etapie, ponieważ na monitorze wyświetlane są wszystkie istotne informacje o bieżącym kroku sekwencji danego procesu wykonywanego przez pracownika.

Spakowana technologia

W procesach pakowania ifm mate eliminuje błędy wynikające z nieuwagi lub niskiego poziomu koncentracji. Ukończone etapy procesu są oznaczane w czasie rzeczywistym na ekranie, a następna czynność jest wyróżniana kolorem. Każde odstępstwo od ustalonych etapów jest natychmiast komunikowane na monitorze, umożliwiając pracownikowi reakcję i wprowadzenie korekt.

„Ponadto interfejs użytkownika systemu ifm mate pozwala na szybkie programowanie sekwencji bezpośrednio na obrazie z kamery oraz zapisywanie ich. Jest to szczególnie istotne w przypadku procesów o dużej złożoności i różnorodności produktów. Dzięki temu pracownicy mogą dowolnie rozmieszczać elementy, takie jak akcesoria, pudełka i narzędzia, zgodnie z własnymi preferencjami. System ifm mate umożliwia także zapewnienie pracownikom ergonomicznych stanowisk pracy i zwiększa efektywność poprzez redukcję stresu i zapewnienie niezawodnej jakości produktu”, wskazuje Tomasz Placheta, Product Sales Manager w ifm electronic.

Jakość montażu

System ifm mate umożliwia także elastyczne przypisywanie pracowników do różnych etapów procesów montażowych oraz monitorowanie ich działań. Kontrola jakości odbywa się za pomocą czujnika wizyjnego, co daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa w przypadku nowych procesów, a także ich odciąża.

Łatwy do uruchomienia system można zintegrować z niemal każdym stanowiskiem pracy ręcznej. Pracownik wspomagany jest od początku do końca procesu, za który odpowiada. Otrzymuje szczegółowe wskazówki do poszczególnych kroków pracy. Cyfrowy system upraszcza procesy szkoleniowe i dostosowuje tempo instruktażu indywidualnie, w oparciu o szybkość nauki wykonywania nowych zadań. Stworzenie cyfrowego repozytorium procesów manualnych zapewnia wyższą jakość produktów, elastyczność załogi oraz dostępność wiedzy.

Podczas procesu szkolenia system ifm mate prowadzi pracownika przez wykonywany przez niego proces, wyświetlając wcześniej wykonane oraz kolejne kroki, wskazuje odstępstwa od zdefiniowanego procesu i dostarcza kontekstowe informacje dla każdego etapu działań.

Szkolenie w miejscu pracy z zastosowaniem ifm mate sprawia, że pracownik szybko przechodzi do rzeczywistego przebiegu procesu produkcji. Ponadto system daje osobom zatrudnionym – szczególnie tym działającym przy małych partiach produktów z dużą zmiennością wariantów – poczucie bezpieczeństwa dla nowych procesów pracy i odciążając ich. Wymierne korzyści dla firmy są również oczywiste: zmniejszony nakład pracy związanej ze szkoleniem załogi pomaga obniżyć koszty, jednocześnie umożliwiając przekazywanie kompletnych i jednolitych informacji o zoptymalizowanych przebiegach procesów nowym osobom lub nawet, w formie cyfrowej, do innych zakładów wytwórczych.

System ifm mate ma modularną budowę, otwartą na nowe funkcje. Ostatnim nowym rozwiązaniem jest interfejs komunikacyjny REST-API, umożliwiający połączenie z systemami ERP i wyższymi strukturami serwerowymi oraz dostęp do centralnej biblioteki instrukcji montażowych. Dzięki temu centralnie zarządzane dane zlecenia przesyłane są do poszczególnych stanowisk montażowych.

 


ifm electronic
www.ifm.com/pl/pl