Nowoczesny monitoring

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Firma Turck Beierfeld wykorzystuje własny system do monitoringu warunków klimatycznych przechowywania pasty lutowniczej przy produkcji elektroniki SMT, oparty na modułach monitoringu IM18-CCM50, czujnikach temperatury i wilgotności CMTH oraz pulpitach danych z Turck Cloud Solutions.

Nowoczesny monitoring

Mówi się, że szewc bez butów chodzi, a hydraulikom ciekną krany. A co z automatyzacją procesów w przypadku dostawcy technologii automatyzacji? Rzadko zdarza się, aby producenci byli w stanie natychmiast zastosować jakąkolwiek innowację we własnych procesach produkcyjnych. Z jednej strony, nowe rozwiązania muszą docelowo sprostać najnowszym wyzwaniom. Z drugiej, musi upłynąć wymagany czas na ich wdrożenie podczas bieżącej działalności. W zakładzie w Beierfeld udało się temu sprostać. Firma Turck była w stanie bezpośrednio wdrożyć u siebie niedawno wprowadzoną innowację i zautomatyzować proces użytkowania past lutowniczych w produkcji elektroniki.

Turck w Beierfeld posiada zakład produkcyjny SMT do płytek drukowanych, a także wiele innych linii produkcyjnych. SMT oznacza "technologię montowaną powierzchniowo" i odnosi się do procesu produkcyjnego, w którym elementy, takie jak rezystory lub kondensatory, są lutowane bezpośrednio na płytce drukowanej. Przeciwieństwem jest tradycyjny proces THT ("technologia przewlekana"), gdzie elementy wstawia się przez otwory w płytce drukowanej z małymi pinami z drutu, a następnie przylutowuje. W procesie SMT pasta lutownicza jest nakładana bardzo cienko (<150 mikrometrów) na płytki drukowane z drukarki. Płytkę z obwodem drukowanym następnie dopasowuje się do komponentów i lutuje w kolejnym procesie.

Warunki klimatyczne przechowywania past lutowniczych wpływają na jakość produkcji

Aby osiągnąć najlepszą możliwą jakość połączenia lutowanego, pasta lutownicza musi być przechowywana w określonym zakresie temperatur. Ponadto past z otwartych pojemników nie wolno używać dłużej niż 30 dni. Zanim zostaną zastosowane w drukarce, muszą być przechowywane w temperaturze pokojowej przez co najmniej cztery godziny przed otwarciem pojemników. Po tym etapie aklimatyzacji, aby zapobiec kondensacji, pasta musi być rozmieszana w ciągu kolejnych 60 do 90 sekund i to przez wstrząsanie, a nie mieszanie. Standardowo pastę należy przetwarzać tylko w temperaturze 23-27°C - przy wilgotności 40‒60% (w zależności od zaleceń producenta). Po wydrukowaniu płytek obwodów drukowanych nie może upłynąć więcej niż osiem godzin, zanim elementy płytki obwodów zostaną przylutowane w piecu.

 
Fot. 1. IM18-CCM50 monitoruje temperaturę i zamknięcie drzwi w każdej z czterech lodówek

Podsumowując, należy przestrzegać szeregu parametrów procesu, dla których każda ręczna kontrola za pomocą odręcznych notatek wymaga dużej uwagi i staranności pracownika. Podobnie jak w przypadku wszystkich procesów obsługiwanych przez ludzi, nie ma stuprocentowej pewności przy ręcznej kontroli stanu pasty lutowniczej. W razie niedokładnego przestrzegania określonych parametrów może dojść do obniżenia jakości produktu. Pasta nie spełnia wtedy optymalnie swojego zadania, polegającego na ułatwianiu procesu topienia i zapobieganiu utlenianiu, a w efekcie powstaje więcej odpadów.

Kierownicy produkcji w Beierfeld chcieli więc zautomatyzować, a tym samym zoptymalizować śledzenie past lutowniczych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, certyfikaty ISO 9001 i IATF 16949, które Turck Beierfeld musi spełnić jako dostawca systemów dla przemysłu motoryzacyjnego, przewidują ciągłe śledzenie procesów i produktów wstępnych.

Ręczne śledzenie past lutowniczych

Okresy przechowywania w lodówce były wcześniej rejestrowane ręcznie poprzez skanowanie pojemników z pastą. Wyjęcie i otwarcie odnotowywano notatkami na pojemnikach lub kartach dokumentacji. Lodówki miały już wewnętrzny monitoring temperatury, ale nie rejestrowały trendów, a jedynie wysyłały e-mail do logistyki, gdy temperatura przekroczyła lub spadła poniżej zdefiniowanego zakresu.

Zautomatyzowane rejestrowanie i dokumentowanie obsługi pasty zaplanował i wdrożył Christian Seliger, odpowiedzialny za jednostkę biznesowąBadań i Rozwoju w zakładzie w Beierfeld - wraz ze swoim zespołem oraz kierownikiem projektu Lindą Galle.

 
Fot. 2. Pasty lutownicze umieszcza się w przedniej części drukarki, a czujnik CMTH bezpośrednio obok niej wykrywa warunki otoczenia

"Aby móc osiągać szybkie sukcesy projektowe nawet podczas bieżącej działalności, podzieliliśmy projekt na kilka etapów", mówi Linda Galle. "Dzięki naszemu podejściu Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Wdróż zapewniamy pomyślne zakończenie każdego etapu przed rozpoczęciem kolejnego".

W pierwszym etapie początkowym zadaniem było monitorowanie i centralne dokumentowanie warunków klimatycznych w lodówkach oraz drukarkach i stanowiskach do podgrzewania. Jeśli istnieją wartości krytyczne, system musi generować odpowiednie komunikaty lub alarmy. W kolejnym etapie projektu zostanie wdrożona rejestracja pojemników pasty lutowniczej wspomagana przez RFID oraz połączenie z systemem realizacji produkcji (MES). Monitorowanie temperatury w lodówkach wdrożono za pomocą modułów monitorowania IM18-CCM50. Moduły z zainstalowanym systemem Linux znajdują się w każdej z pięciu lodówek. Dzięki zintegrowanym czujnikom wykrywają odległość do drzwi lodówki i temperaturę w szafce. Urządzenia są również w stanie mierzyć wilgotność powietrza, ale w tej aplikacji nie ma to większego znaczenia, ponieważ w lodówkach znajdują się tylko zamknięte pojemniki na pastę.

Z drugiej strony, temperatura i wilgotność w drukarkach są bardzo istotne, dlatego czujnik temperatury i wilgotności CMTH rejestruje tam te zmienne. Każdą z trzech samodzielnych drukarek pasty lutowniczej wyposażono w jeden z tych czujników monitorujących stan, a inny czujnik rejestruje warunki na stanowisku roboczym, na którym przechowywane są pasty w celu aklimatyzacji. Każdy czujnik CMTH jest podłączony do kompaktowej stacji I/O TBEN-S IO-Link, która przesyła dane do sieci produkcyjnej. Switch zarządzalny IP67 TBEN-L5-SE-M2 integruje również wszystkie IM18-CCM50 z siecią produkcyjną.

Dzięki systemowi Linux urządzenia IM18-CCM50 umożliwiają użytkownikom wdrażanie własnych rozwiązań programowych. Są sercem systemu, który obsługuje zbieranie i przechowywanie danych oraz komunikację z czujnikami, siecią i chmurą Turck Cloud. Do monitorowania lodówek na platformie monitorowania stanu zainstalowano jedynie sterowniki sieciowe i skrypty do zbierania danych z czujników. IM18-CCM50 przesyła dane zintegrowanych czujników, a także czujników CMTH bezpośrednio przez Ethernet do chmury Turck.

 
Fot. 3. Czujnik CMTH przesyła wartości temperatury i wilgotności do urządzenia nadrzędnego IO-Link za pośrednictwem IO-Link

Przejrzyste pulpity nawigacyjne w Turck Cloud wyświetlają parametry warunków klimatycznych

Obecnie pierwsza faza projektu śledzenia pasty lutowniczej jest zautomatyzowana, tak aby dać pewność, że temperatury w lodówkach, na stanowisku aklimatyzacyjnym oraz w drukarkach są zgodne ze specyfikacjami. Czasy, w których pasty przechowuje się i usuwa, nadal dokumentuje się ręcznie lub rejestruje poprzez skanowanie kodów QR na pojemnikach. Wzrost wilgotności albo temperatury jest sygnalizowany pracownikom na pulpicie operatorskim w Turck Cloud. Oprócz aktualnych wartości można również zidentyfikować trendy długoterminowe. W przyszłości możliwe byłoby podłączenie systemu MES w celu wykrywania trendów i analizy korelacji między seriami danych.

"Wdrożone rozwiązanie do monitorowania stanu oparte na IM18-CCM było dopiero pierwszym krokiem na drodze do w pełni zautomatyzowanego monitorowania przechowywania i stosowania past lutowniczych. W kolejnym kroku podłączymy nasz system MES i dokończymy cyfryzację oraz automatyzację produkcji. W ten sposób możemy utrzymać jakość na najwyższym poziomie nawet przy maksymalnej wydajności i uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych ze źle zastosowaną pastą lutowniczą", podsumowuje Christian Seliger.

 
Fot. 5. Graficzny pulpit nawigacyjny umożliwia szybkie sprawdzenie stanu lodówek i innych stacji roboczych
 
Fot. 6. Konserwacja predykcyjna: obserwacja temperatury i wilgotności przez długi czas pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat zużycia uszczelek

Bezproblemowe śledzenie pasty lutowniczej z obsługą RFID

W drugim etapie rozbudowy śledzenie past będzie realizowane bezpośrednio za pomocą tagów RFID na każdym kontenerze, co jednocześnie umożliwia rejestrację prawidłowej aklimatyzacji przed otwarciem kontenerów. Ponieważ urządzenia IM18-CCM komunikują się następnie bezpośrednio z systemem MES, który kontroluje zlecenia produkcyjne dla drukarek, system może natychmiast sprawdzić, czy używany pojemnik na pastę był prawidłowo przechowywany i aklimatyzowany przed wydrukowaniem płytek PCB, lub zablokować użycie, jeśli jest to wymagane – kiedy warunki klimatyczne nie zostały zachowane. Jeżeli wszystkie dane są dostępne w MES, da się z niego również uzyskać dalsze informacje, np. w celu wykrycia słabych punktów i źródeł błędów.

 
Fot. 7. Kompaktowy master TBEN-S IO-Link przenosi dane z czujnika do sieci produkcyjnej – dzięki bezszafowej ochronie IP67
 
Fot. 8. Mózg systemu: oparty na Linuksie IM18-CCM (CCM oznacza Cabinet Condition Monitoring) wypełnia lukę między OT a IT

 

Turck
www.turck.pl