Pierwsze szkolenie z bezpieczeństwa maszyn CMSE (Certified Machinery Safety Expert) z certyfikacją TÜV Nord ma już 10 lat!

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

W firmie Pilz tworzenie bezpiecznego środowiska pracy jest głównym celem, obowiązującym na całym świecie. Jednak same przepisy, normy i wytyczne nie wystarczą. Aby zagwarantować bezpieczne miejsce pracy zgodnie z wytycznymi aktualnie obowiązujących norm i przepisów, oprócz wysokich kompetencji i głębszego zrozumienia zagadnień, potrzebna jest odpowiednia wymiana wiedzy w tym zakresie.

Pierwsze szkolenie z bezpieczeństwa maszyn CMSE (Certified Machinery Safety Expert) z certyfikacją TÜV Nord ma już 10 lat!

Dziesięć lat temu, dzięki szkoleniu CMSE (Certified Machinery Safety Expert) firma Pilz ustanowiła nowe standardy przekazywania swoim klientom na całym świecie wiedzy na temat bezpieczeństwa maszyn. Dziś CMSE nadal jest jedynym międzynarodowym szkoleniem kompleksowo podchodzącym do zagadnień zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy zarówno dla projektantów, konstruktorów, służb BHP, jak i dla osób odpowiedzialnych za inwestycje w zakładzie oraz kadry zarządzającej wszystkich szczebli.

Nasze czterodniowe, złożone z pięciu głównych modułów szkolenie, prowadzone przez certyfikowanych trenerów z wieloletnią praktyką w obszarze oceny zgodności maszyn, zapewnia szerokie spojrzenie na temat bezpieczeństwa. Obejmuje ono zarówno wymagania formalno-prawne, jak i rozwiązania techniczne pozwalające na właściwe i zgodne z normami ograniczanie zagrożeń. Uzyskanie uznawanego na całym świecie certyfikatu jednostki TÜV NORD, która od początku jest naszym partnerem, nie tylko potwierdza posiadane kompetencje z zakresu bezpieczeństwa maszyn, ale także zwiększa konkurencyjność uczestników szkolenia na rynku pracy.

Dla firmy Pilz bezpieczeństwo to coś więcej niż tylko produkt: dzielimy się naszą wiedzą, naszym know-how oraz naszym doświadczeniem. Dzięki naszym międzynarodowym szkoleniom eksperckim chcemy nadal wnosić istotny wkład w zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy na wszystkich kontynentach. Rocznie nasza Akademia Pilz szkoli na całym świecie ok. 15 tys. osób, w trzydziestu krajach, w piętnastu językach, pod okiem 120 certyfikowanych trenerów!

W roku 2023 r. 10-tysięczny uczestnik pomyślnie przeszedł kwalifikację i będzie mógł używać tytułu Certified Machinery Safety Expert.

W Polsce szkolenie CMSE ma również dziesięć lat. Byliśmy jednym z pierwszych krajów, którego przedstawiciele uzyskali prawo do posługiwania się tym zaszczytnym tytułem i którego trenerzy uzyskali certyfikację umożliwiającą szkolenie klientów, potwierdzając tym samym wysokie kompetencje naszych pracowników. Do tej pory przeprowadziliśmy trzydzieści sesji szkolenia CMSE, w których ponad trzystu uczestników uzyskało tytuł Certified Machinery Safety Expert. W tym czasie szkolenie zbudowało sobie bardzo silną pozycję rynkową, o czym świadczy sukcesywnie zwiększana z roku na rok liczba sesji szkoleniowych, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb naszych klientów.

Ale CMSE to nie wszystko. Dziesięć lat to dobry czas do podsumowań, jak również do zmian. Nasza oferta certyfikowanych szkoleń wzbogaciła się o nową pozycję. Uruchomiliśmy zapisy na pierwszą sesję nowego szkolenia – CEFS (Certified Expert in Functional Safety), do prowadzenia którego nasi specjaliści uzyskali już wszelkie niezbędne certyfikaty.

Szkolenie Certified Expert in Functional Safety zapewni wszechstronną wiedzę na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn. Obejmie wszystkie aspekty projektowania układów bezpieczeństwa, do których należą m.in. architektura obwodów czy zapobieganie i kontrola awarii systemowych. W jego trakcie poruszane będą zagadnienia dotyczące praktycznego spojrzenia na kwestie łączenia ze sobą złożonych systemów bezpieczeństwa. Udział w szkoleniu zapewni uczestnikom wszechstronną wiedzę techniczną na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz walidacji systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego, kompetencje pozwalające zaprojektować złożone systemy bezpieczeństwa zgodnie z normami PN-EN ISO 13849 i PN-EN IEC 62061 oraz kwalifikacje umożliwiające wybór najbardziej efektywnego i ekonomicznego systemu sterowania. Dzięki szkoleniu uczestnik uzyska praktyczną wiedzę pozwalającą na tworzenie złożonych systemów bezpieczeństwa.

A w kolejce czekają już kolejne certyfikowane szkolenia, które będą również dostępne dla naszych klientów. W każdym z nich naszym partnerem jest TÜV Nord.

 

Pilz Polska
tel. 22 884 71 00
info@pilz.pl
https://www.pilz.com/pl-PL