Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Wytwórcy oraz prefabrykatorzy szaf elektrycznych to przedsiębiorstwa stanowiące dla sporej grupy dostawców branżowych kluczową grupę klientów. Są one odbiorcami obudów, osprzętu elektroinstalacyjnego, aparatury niskiego napięcia i innych produktów z zakresu elektrotechniki, zasilania oraz sterowania. Razem z producentami maszyn stanowią również trzon rynku produkcyjnego. Wraz z tym, jak firmy te wytwarzają wyroby dla przemysłu, klientów z obszaru infrastrukturalnego, energetyki i odbiorców z innych sektorów, różnorodność poszukiwanych przez nie podzespołów i urządzeń oraz wolumeny zakupowe mogą być znaczące. Zagadnienia te omawiamy w drugiej z analiz informatora IRA 2020.

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Obudowy, szafy oraz meble przemysłowe

Tytułowe produkty stanowią istotne elementy systemów rozdziału energii, układów elektroenergetycznych oraz sterujących. Dotyczy to zarówno tych wykorzystywanych w energetyce, aplikacjach infrastrukturalnych oraz budynkowych, jak też w szerokiej gamie zastosowań przemysłowych i innych.

W pierwszej analizie drugiej części bieżącego informatora przedstawiamy odbiorców szaf i obudów, a także spoglądamy na krajową branżę i jej kierunki rozwoju. Zwracamy przy tym uwagę, że informacje na temat popularnych w kraju obudów, wymogów klientów oraz czynników pozytywnych i regresywnych dla rynku przedstawione zostały w wydaniu IRA 2019.

Kim są odbiorcy obudów?

 
Główni krajowi odbiorcy obudów przemysłowych

Sektor produkcji i dystrybucji obudów to branża mającą wiele punktów podparcia, tj. taka, gdzie podaż pochodzi z różnych i jednocześnie dosyć stałych rynków końcowych. Są nimi przede wszystkim: przemysł (zakłady produkcyjne, producenci maszyn, prefabrykatorzy szaf sterowniczych, itd.), energetyka (w tym zastosowania związane z rozdziałem energii w różnych zastosowaniach), budownictwo (komercyjne i mieszkaniowe) oraz sektor transportu szynowego (infrastruktura kolejowa, tabor).

Do tego dochodzą zastosowania wojskowe, związane z produkcją elektroniki i naturalnie aplikacje w branży IT/telekomunikacyjnej/w centrach danych. Te ostatnie, choć stanowią wartościowo duże rynki, wymieniamy na końcu, bowiem są to branże oddzielne od rdzenia, który stanowi przemysł i energetyka, a i po części obsługiwane przez inną grupę dostawców.

Daniel Wolski

Rittal

 • Jak wyglądają kwestie customizacji szaf i obudów przemysłowych?

Niewątpliwie rosną, przez co również sam Rittal przechodzi zmiany. Niedawno otworzyliśmy nową, wysoce zautomatyzowaną fabrykę zgodną z Industry 4.0. Jest ona w pełni zdigitalizowana, zaś cała produkcja jest oparta na stanowiskach zrobotyzowanych. Wdrożyliśmy tam możliwość masowej customizacji - każdy wyrób może być inny, co jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów.

Z drugiej strony cały czas staramy się pokazywać, że wiele systemów można zbudować w sposób modułowy, korzystając z produktów standardowych. Nasza oferta obejmuje kilka tysięcy wyrobów, dzięki czemu można poskładać wiele różnych szaf o zupełnie innym wyglądzie i cechach. Owa modułowość jest poniekąd też pewnym rodzajem projektu pod kątem personalizacji.

Chciałbym dodać, że w branży zachodzą też procesy przeciwne do customizacji. Dobrym przykładem jest sprzedaż realizowana do firm OEM, które przekonujemy do stosowania produktów standardowych. W wielu przypadkach maszyny co 3-4 lata podlegają cyklowi modernizacji i są przeprojektowywane - czas ten jest najkorzystniejszy na dokonanie zmian. Korzyścią z tym związaną jest duża szybkość dostawy, brak konieczności trzymania zapasów w magazynie, a przede wszystkim możliwość standaryzacji i zagwarantowania wysokiej jakości.

 • Jak wygląda konkurencja na rynku?

Moim zdaniem świadomość lokalnych klientów nieustannie rośnie i odbiorcy coraz częściej decydują się na rozwiązania jakościowe. Oczywiście na rynku zawsze będzie grupa firm robiących maszyny typu low-cost i szukających najtańszych komponentów. Wtedy argumenty takie jak krótki czas dostawy, możliwość rozbudowy szafy o klimatyzator systemowy czy szybkość montażu nie będą dla nich znaczące.

Nasz rozwój zawsze miał miejsce w obszarze segmentu jakościowego, gdzie wymogi klientów są największe. Zresztą sektory takie jak motoryzacja czy branża spożywcza - wszystkie one nastawione są na wysoką jakość i niezawodność produktów. Swoją drogą ciekawostką dla naszego rynku jest to, że nie ma na nim konkurencji dalekowschodniej, jeżeli chodzi o szafy przemysłowe. Prawdopodobny powód jest prozaiczny - ich transport byłby za drogi.

 
Koniunktura na omawianym rynku – ocena dostawców krajowych

Na rynek warto również spojrzeć przez pryzmat charakteru działalności firm kupujących szafy i obudowy. Ich statystykę przedstawiono na pierwszym z zamieszczonych wykresów i, dokonując niewielkiego uproszczenia, można stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z dosyć podobnym udziałem trzech grup odbiorców - producentów OEM, klientów końcowych oraz integratorów systemów.

W przypadku obudów metalowych nieco większy udział tych pierwszych wynika m.in. z faktu, że zaliczają się tutaj również prefabrykatorzy szaf rozdzielczych. Analogicznie w przypadku obudów z tworzyw sztucznych większą rolę odgrywają producenci - szczególnie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Trzecie spostrzeżenie dotyczy ogólnie roli firm OEM, która w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrosła. Tłumaczyć to można m.in. rozwojem eksportu rodzimych przedsiębiorstw, a także poprawą ogólnej koniunktury, która w naturalny sposób wpływa na zwiększanie się popytu ze strony producentów maszyn i urządzeń.

Grzegorz Jazowski

item Polska

 • Jak wygląda dzisiejsza oferta mebli przemysłowych, systemów modułowych i powiązanych z nimi narzędzi? Czego poszukują klienci?

Na rynku jest wiele przedsiębiorstw wytwarzających i dostarczających meble przemysłowe, a więc możemy założyć, że oferta jest dość szeroka i klienci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem rozwiązań dla potrzeb swojej firmy. Po szczegółowym rozpoznaniu przekonamy się jednak szybko, że oferta rynkowa nie jest tak bogata, jak można przypuszczać po pierwszym kontakcie z kolorowymi katalogami i stronami internetowymi.

Bazując na naszych doświadczeniach, mogę wysunąć opinię, iż odbiorcy oczekują innowacji w zakresie funkcjonalności oraz niezawodności i bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale także kompleksowości od przygotowania projektu do ostatecznego montażu. Uważam, że optymalizacja funkcjonalności stanowiska nie jest możliwa bez dobrze dobranych akcesoriów, które poprawiają jego użyteczność.

Gdy stanowisko robocze jest dobrze zaplanowane i wyposażone, praca staje się łatwiejsza, płynna i bardziej efektywna. Jednocześnie ulega poprawie ergonomia, a narzędzia są utrzymywane w odpowiednich miejscach. Stąd też oferujemy pełne wsparcie działu projektowego i montażowego, ale również udostępniamy innowacyjne narzędzia inżynieryjne w formie konfiguratorów do samodzielnego projektowania.

Rozwój cały czas trwa

 
Ocena zmian koniunktury w branży

Chociaż wygląd szaf i obudów jest od wielu lat podobny, różnice w oczekiwaniach klientów i możliwościach produkcyjnych sprawiły, że znacznie ewoluowała ich funkcjonalność, wzrosła też liczba niuansów technicznych z nimi związanych. O nowości zapytaliśmy respondentów redakcyjnej ankiety, zaś udzielone odpowiedzi tworzą następuje grupy zagadnień:

 • Zwiększanie możliwości indywidualizacji produktów - dotyczy tworzenia obudów customizowanych, tj. wytwarzanych na zamówienie klientów lub pod takie potrzeby dostosowywanych (za pomocą obróbki mechanicznej, zautomatyzowanego cięcia, spawania, malowania, itd.);
 • Rozbudowa oferty modułowej - szafy oraz większe obudowy często bazują na elementach zestawianych modułowo, gdzie korzysta się ze szkieletów uzupełnianych o ściany, podłogi, sufity i inne standaryzowane komponenty. Tego typu rozwiązania to wprawdzie nie nowość, ale zapotrzebowanie na nie, zdaniem respondentów, cały czas rośnie;
 • Nowoczesne wzornictwo - obudowy to nie tylko element funkcjonalny, chroniący wnętrze urządzenia czy systemu, ale też ważna część pod względem wzornictwa. Respondenci zwracają uwagę na obudowy designerskie, o ciekawej kolorystyce i projekcie. W tym przypadku 100% wypowiedzi dotyczyło wersji wykonywanych z tworzyw sztucznych;
 • Uniwersalność i ergonomia produktów - przemyślany projekt obudowy lub szafy, który zapewni łatwość montażu, serwisowania, a także dodatkowe możliwości modyfikacji i generalnie jak największą uniwersalność - to zdaniem wielu dostawców ważne dla ich klientów cechy;
 • Rozwój oferty systemowej - dotyczy zwiększania kompleksowości asortymentu i zaproponowania klientom nie tylko pojedynczych obudów lub ich typoszeregów, ale całościowego systemu obudów i szaf, w tym obejmującego elementy wyposażenia, osprzętu mechanicznego, układy wentylacji i chłodzenia oraz inne dodatkowe elementy;
 • Zaawansowane systemy chłodzenia - możliwość wydajnego odprowadzania ciepła z wnętrza szaf, szczególnie przy zachowaniu ich wysokiego stopnia ochrony, jest w wielu aplikacjach cechą bardzo pożądaną. Jej znaczenie wzrasta w kontekście miniaturyzacji urządzeń automatyki i elektroenergetycznych montowanych w szafach elektrycznych;
 • Digitalizacja - to hasło pojawiło się we wskazaniach po raz pierwszy i dotyczy możliwości łatwego projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD, korzystania z modeli cyfrowych oraz integracji łańcucha tworzenia wartości i logistyki;
 • Wymogi w zakresie odporności - czynniki takie jak: wytrzymałość mechaniczna, odporność na skrajne temperatury i promieniowanie UV, a przede wszystkim wysoki stopień ochrony IP i wodoszczelność wymieniane są cały czas jako kluczowe dla krajowych odbiorców obudów;
 • Obudowy specjalistyczne - oprócz wymogów co do odporności pojawiło się kilka wskazań dotyczących zapotrzebowania na wersje ze specjalistycznymi dopuszczeniami oraz obudów konfigurowanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

Meble przemysłowe i wyposażenie stanowisk pracy

Organizując stanowisko pracy, trzeba zapewnić jego przyszłym użytkownikom możliwość sprawnego realizowania zadań, bezpieczeństwo i wygodę. Stąd też wybierając wyposażenie - na przykład meble, warto stosować się do zasad ergonomii, dzięki którym pracownicy będą mniej obciążani.

Zaprocentuje to większą wydajnością, mniejszą zapadalnością na choroby zawodowe oraz ograniczy liczbę wypadków. Informacje na omawiany temat publikujemy w artykule "Meble przemysłowe i wyposażenie stanowisk w nowoczesnym przemyśle". W szczególności omawiamy w nim przegląd tych zaleceń oraz trendy w konstrukcji nowoczesnych mebli, systemów montażowych i narzędzi dla przemysłu.

Branża w liczbach i jej przyszłość

Zainteresowanie dostawców omawianą branżą wynika m.in. z faktu, że popyt na obudowy pochodzi z wielu sektorów, a i same produkty - szczególnie wersje metalowe - są relatywnie kosztownymi wyrobami. W ostatnim badaniu respondenci szacowali wartość krajowego rynku szaf i obudów metalowych na kwoty od kilku do kilkuset mln zł, przy czym średnia (zależnie od uwzględnienia wartości skrajnych w grupie odpowiedzi) wynosiła pomiędzy 70 a 130 mln zł. W poprzednich badaniach rynku dla tego sektora podawaliśmy średnie kwoty na poziomie 130 i 140 mln zł.

 
Dostawcy obudów i szaf przemysłowych

W przypadku obudów z tworzyw sztucznych wyniki są bardziej spójne z dawniej publikowanymi rezultatami - wyliczona średnia to 30-40 mln zł przy podawanych przez respondentów kwotach z zakresu od 3 do 140 mln zł. Poprzednie dwa badania przynosiły wskazania kwot od 20 do 50 mln zł. Podobnie jak dawniej rozrzut odpowiedzi był duży, przy czym można zauważyć ogólne obniżenie się szacowanych wartości.

Andrzej Rogowski

Armel

 • Jakie wymagania techniczne powinna spełniać obudowa?

Współcześnie wygląd zewnętrzny oraz jakość wykonania są elementami odgrywającymi kluczową rolę na rynku. Klient, widząc urządzenie, ocenia je w pierwszej kolejności po jego obudowie. Jeśli wygląd zewnętrzny budzi wątpliwości, to czy ma on ochotę zaznajamiać się dalej z parametrami produktu?

Wymagania są najczęściej jednak zindywidualizowane w zależności od charakterystyki urządzenia. Zdecydowanie precyzja i dokładność wykonania obudowy są moim zdaniem kluczowe. Obok tych wymagań bardzo ważnymi elementami technicznymi, jakie powinna mieć obudowa, jest chłodzenie i wentylacja.

Najlepszym rozwiązaniem tutaj są obudowy aluminiowe, które nie wymagają zastosowania chłodzenia, a jakość do ceny jest bardzo konkurencyjna. Ważnym aspektem technicznym obudowy jest też rodzaj materiału, z którego ma zostać ona wykonana oraz rodzaj powłoki na powierzchni (np. niklowanie, anoda, lakier). Innym wartym uwagi wymogiem technicznym jest mocowanie: samodzielne urządzenie (obudowa na półce) lub współpracujące z innymi urządzeniami (rozwiązania modułowe: system kasetowy RACK lub szyna DIN Ts35).

 • Jakich obudów poszukują obecnie klienci?

Odbiorca, zlecając obudowę, szuka zawsze produktu w pełni spersonalizowanego, chcąc umiejscowić w obudowie elektronikę i uzyskać gotowy produkt. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze. Niemniej projektując wnętrze obudowy oraz płytkę, należy wziąć pod uwagę dostępność obudów będących w sprzedaży, gdyż wykonanie otworowania obudowy produkowanej seryjnie stanowi tylko minimalne zwiększenie ceny oraz brak konieczności wykonywania specjalistycznej dokumentacji.

Inaczej musimy liczyć się z poniesieniem dużych kosztów wykonania prototypu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie kompleksowo doradzić każdemu klientowi w doborze odpowiedniej obudowy. Oferujemy wsparcie techniczne oraz różne sprawdzone rozwiązania projektów dla wielu dziedzin, takich jak: wojsko, aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, branża IT, elektronika konsumpcyjna.

 
Branże krajowe będące najczęstszymi odbiorcami szaf i obudów

Ponieważ na rynku związanym z szafami i obudowami przemysłowymi działa spora grupa przedstawicielstw firm zagranicznych, producentów lokalnych oraz dystrybutorów, również konkurencja jest tu niezmiennie duża. W poprzednich latach typowo dwóch na trzech ankietowanych stwierdzało, że jest ona silna, mniejszość uważała, że jest słaba.

Typowo również z większą konkurencją mieliśmy do czynienia w przypadku grupy obudów z tworzyw sztucznych niż wyrobów metalowych (dwa lata temu aż 72% respondentów uznało ten rynek za silnie konkurencyjny). Wyniki bieżącego badania wpisują się w omawiane statystyki, aczkolwiek odsetek wskazań "silna" nieco zmalał. To ostatnie można przypisać dobrej koniunkturze na rynku, która wpływa zarówno na sam biznes dostawców obudów, jak też na subiektywne postrzeganie sytuacji przez przedstawicieli tych firm.

Kończąc rozdział dotyczący rynku, spójrzmy jeszcze w przyszłość, prognozując, skąd pochodziło będzie w kolejnych latach zapotrzebowanie na szafy i obudowy. W przypadku produktów metalowych do kluczowych branż respondenci zaliczyli: przemysł, energetykę, kolejnictwo (ogólnie transport szynowy) oraz budownictwo i sektor wojskowy.

Z kolei przedstawiciele firm działających w branży produkcji i dystrybucji obudów z tworzyw sztucznych najczęściej wskazywali energetykę (do tej kategorii zalicza się też ogół zastosowań związanych z rozdziałem energii, montażem urządzeń elektrycznych, itp.) oraz budownictwo. Przemysł, wojsko i medycyna oraz zastosowania teleinformatyczne zajęły kolejne miejsca.

Marzena Szczotkowska-Topić

Renex

 • Jaki jest wpływ ergonomii stanowisk pracy na produkcję?

Ergonomiczne stanowiska pracy zapobiegające wymienionym schorzeniom układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej stają się standardem w nowoczesnych firmach. Przykładem są stanowiska umożliwiające pracownikowi płynną zmianę pozycji pracy z siedzącej na stojącą.

Najlepszymi rozwiązaniami w tym zakresie są konstrukcje stołów, które zapewniają elektryczną regulację wysokości blatu. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na zmianę pozycji pracy, ale również na precyzyjne ustawienie wysokości blatu do wzrostu pracownika. Kolejnym aspektem, jaki należy uwzględnić, jest ergonomia rozumiana jako odpowiednie ustawienie półek i innych akcesoriów w bezpośrednim zasięgu pracownika, co eliminuje zbędne czynności.

Możliwość regulacji wysokości półek i urządzeń oraz umieszczenie ich na wysokości wzroku pracownika znacząco przyśpiesza pracę i poprawia wydajność. Podsumowując - ergonomiczna konstrukcja mebli ma bezpośredni pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa i wydajność pracy.

 • Jakie znaczenie ma modułowa budowa mebli na stanowisku pracy?

Modułowa budowa umożliwia konfigurację mebli na stanowisku pracy zgodnie z potrzebami pracownika i ich rozbudowę wraz z rozwojem firmy. Oczywistym jest, że powinno się zawsze uwzględniać możliwości rozbudowywania i modyfikacji istniejącej infrastruktury. Wybierając dostawcę mebli powinniśmy zwrócić uwagę na wielkość oferty i różnorodność dodatkowego wyposażenia.

Takie rozwiązania umożliwiają łatwą modyfikację lub rozbudowę stanowiska w zależności od potrzeb. Dzięki temu firma zyskuje możliwość elastycznej zmiany konfiguracji pojedynczych stanowisk i dopasowania go do aktualnych potrzeb i zmianę organizacji strefy pracy. Należy zwrócić również uwagę na funkcjonalność wybranych komponentów stanowiska pracy.