R2N, R3N, R4N - nowe, zmodernizowane przekaźniki firmy Relpol

| Energetab 2013

Oferta firmy Relpol S.A. została rozszerzona o nowe przekaźniki elektromagnetyczne R2N, R3N, R4N. Powstały one w wyniku unowocześnienia znanych na rynku i nadal pozostających w ofercie przekaźników R2, R3, R4.

R2N, R3N, R4N - nowe, zmodernizowane przekaźniki firmy Relpol

Nowe przekaźniki R2N, R3N, R4N różnią się od dotychczas produkowanych licznymi nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, a proces ich wytwarzania odbywa się według zmodernizowanej technologii. Efektem jest zaoferowanie elementów o zwiększonej niezawodności. Nowe przekaźniki zachowują zewnętrzne wymiary oraz rozstawy wyprowadzeń styków i cewek, a także cechy techniczne - adekwatnie do odpowiednich typów przekaźników R2, R3, R4.

Fot. 1. R4N

Fot. 2. R2N

Nowe przekaźniki wyróżnia nowoczesny design, podwyższona jakość i wysoka funkcjonalność. Produkowane są wg zmodernizowanej technologii. Główne zmiany konstrukcyjne w przekaźnikach:

  • zwiększenie funkcjonalności wskaźnika mechanicznego,
  • zastosowanie elektroniki w technologii S MD do wyposażenia dodatkowego L i D,
  • zwiększenie sprawności elektromagnesu,
  • wzmocnienie izolacji w obszarze płytki stykowej.

ZWIĘKSZENIE FUNKCJONALNOŚCI WSKAŹNIKA MECHANICZNEGO

Wskaźnik zadziałania - mechaniczny (W) i przycisk testujący - czołowy (T) informują o stanie przekaźnika, a przejrzystość i pewność ich funkcjonowania są bardzo istotne w kontroli zadziałania przekaźnika, realizującego różne funkcje w aplikacjach elektrycznych.

Zmieniono kształt i zawieszenie wskaźnika (W) - w nowym rozwiązaniu jest on zamontowany na podkładce izolacyjnej zestawu styków ruchomych. Zmiany, podyktowane innym sposobem i miejscem pracy wskaźnika, zapewniają jego właściwą pozycję w okienku na górze obudowy, niezależnie od liczby operacji wykonanych przez przekaźnik.

Fot. 3. R4

Fot. 4. R4N

Porównanie konstrukcji wskaźnika zadziałania

ZASTOSOWANIE ELEKTRONIKI WYKONANEJ W TECHNOLOGII SMT

Wyposażenie dodatkowe - wskaźnik zadziałania, świetlny L (dioda LED) i element tłumiący przepięcia D (dioda) umieszczono na płytce obwodu drukowanego. Technologia SMD (powierzchniowe lutowanie elektroniki) eliminuje ręczny montaż elementów oraz odsuwa wlutowanie płytki na najdalszą możliwą odległość od styków. Zmiana pozycji diody LED oraz optymalizacja jakości i intensywności jej świecenia dają pewność, że przekaźnik jest w stanie zadziałania, gdy LED świeci.

Fot. 5. R3

Fot. 6. R3N

Wyposażenie dodatkowe:
  • wskaźnik zadziałania, świetlny L (dioda LED)
  • element tłumiący przepięcia D (dioda)

ZWIĘKSZENIE SPRAWNOŚCI ELEKTROMAGNESU

W elektromagnesie zastosowano innowacyjną technologię łączenia elementów, która gwarantuje pewniejsze działanie przekaźnika.

Fot. 7. R3

Fot. 8. R3N

Porównanie łączenia elementów elektromagnesu oraz kształtów płytki stykowej

WZMOCNIENIE IZOLACJI W OBSZARZE PŁYTKI STYKOWEJ

Do wytworzenia płytki stykowej i przegrody izolacyjnej użyto tworzywa izolacyjnego najnowszej generacji - poliamidu PA66, wyróżniającego się wśród materiałów termoplastycznych bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi i elektrycznymi oraz najlepszymi własnościami termicznymi.

Relpol
www.relpol.com.pl