Wdrożenie systemu PcVue SCADA w firmie Dunn-Edwards

| Technika

Bez systemów SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) trudno sobie dziś wyobrazić sprawne funkcjonowanie wielu fabryk, realizujących złożone procesy technologiczne. Zapewnienie stałej, wysokiej jakości i bezpieczeństwa produkcji wymaga zbierania dużych ilości danych i ich efektywnego przetwarzania, oraz analizy. Firma WObit proponuje zastosowanie systemu PcVue francuskiej firmy ARC Informatique, która jest globalnym dostawcą systemów SCADA, z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Wdrożenie systemu PcVue SCADA w firmie Dunn-Edwards

SCADA PcVue charakteryzuje się elastycznością i daje niemalże nieograniczone możliwości w zakresie projektowania nowoczesnych systemów nadzorowania. PcVue dostarcza operatorom narzędzia ułatwiające monitorowanie i kontrolowanie procesów. System wyposażony jest w m.in. moduł DataExport służący do statystycznej analizy danych, które są prezentowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Inne narzędzie - TouchVue - zapewnia operatorowi dostęp z poziomu tabletu lub smartfona do danych procesowych dowolnej aplikacji PcVue, bez potrzeby programowania, sygnalizuje również użytkownikowi występujące alarmy.

Samo projektowanie aplikacji przebiega bardzo sprawnie dzięki przyjaznemu środowisku projektowemu, bogatym bibliotekom grafik 2D/3D oraz szablonów. Najnowsza wersja PCVue 11.1 wyposażona jest w trzy narzędzia pozwalające skrócić czas konfigurowania aplikacji: Application Architect (tworzenie szablonów), Application Exporter (konfiguracja i diagnostyka) oraz Smart Generator (import z innych środowisk).

Application Explorer wspomaga operacje diagnostyczne wyświetlając przepływ danych w obrębie samego PcVue, jak również pomiędzy PcVue i komponentami zewnętrznymi. Smart Generator realizuje import danych ze źródeł zewnętrznych (programy PLC, oprogramowanie CAD itp.), umożliwiając automatyczne generowanie aplikacji. Dane konfiguracyjne są synchronizowane, a błędy konfiguracyjne redukowane w pojedynczym kroku.

Jednym z przykładów zastosowania wspomnianego systemu, była implementacja PcVue w amerykańskiej firmie Dunn-Edwards, która jest wiodącym producentem i dostawcą farb zewnętrznych (elewacyjnych) i przemysłowych na południowym zachodzie USA. Dunn-Edwards ma swoją fabrykę w Tempe, Los Angeles, a od 2011 roku również w Phoenix. Fabryka w Tempe nie jest zautomatyzowana, ta w Los Angeles ma tylko niewielką część, która funkcjonuje automatycznie. Natomiast najnowszy obiekt w Phoenix został w pełni zautomatyzowany, aby zwiększyć wydajność oraz zapewnić wysoką jakość swoich produktów.

Farby to produkt szyty na miarę różnorodnych potrzeb klientów końcowych. Na przykład, użytkownicy przemysłowi mogą być szczególnie zainteresowani szybkoschnącą farbą, podczas gdy inni mogą potrzebować farby, która zapewnia dobre krycie. Farba przygotowywana dla klienta indywidualnego również może być dostosowana do jego wymagań.

Różnorodni producenci farb oferują szeroką paletę kolorów, przez co niemożliwym jest utrzymywanie dużych ilości każdej barwy. Aby spełnić zapotrzebowanie na "kamienny beż", "światło dnia", czy "promienny świt" producent wybiera bazę, która jest dopasowana do odcienia wymaganego koloru. W Dunn-Edwards baza jest opracowywana za pomocą systemu zawiesin oraz oprogramowania PcVue SCADA, co automatyzuje ten proces. Oprogramowanie jest zintegrowane z trzema sterownikami PLC bazującymi na ISaGRAF, które są w pełni zgodne z normami IEC61499 oraz IEC 61131.

Zautomatyzowany system mieszania zawiesin stosowany jest w siedzibie firmy w Los Angeles, co odciąża pracowników z obowiązku ręcznego dodawania składników do zbiorników mieszających farbę. Ta zaawansowana metoda przygotowywania farby zapewnia jej stałą jakość. Proces przeprowadzany jest niemal całkowicie komputerowo, w jego trakcie kontrolowanych jest ok. 1200 fizycznych punktów We/Wy oraz monitorowanych ok. 5000 zmiennych.

W fabryce jest jeden serwer PcVue komunikujący się z trzema stacjami klientów PcVue, po Ethernecie oraz Profibusie. Każdy etap procesu produkcyjnego jest kontrolowany przez podwójną sieć komputerową, w celu zapewnienia jej redundancji. PcVue stale monitoruje i umożliwia operatorowi dostosowanie dokładnej ilości surowca, potrzebnego aby wytworzyć partię idealnej farby.

Wszystkie wspomniane wyżej procesy zastosowano i rozbudowano również w nowej fabryce w Phoenix. Zakład ten zaprojektowano prorozwojowo. Aby poradzić sobie ze zwiększającą się objętością produkcji, w fabryce zastosowano najnowocześniejszą architekturę systemu SCADA, składającą się z dwóch serwerów PCVue, pracujących w redundantnej konfiguracji.

Serwery połączono z 10 zaawansowanymi technicznie kontrolerami procesowymi Centris (APCs), z których każdy pracuje na ISaGRAF przez TCP/IP. Serwery są podłączone do 12 paneli HMI PcVue umieszczonych w kluczowych dla operatora lokalizacjach, niektóre pracujące w WebVue w obiekcie. WebVue jest rozwiązaniem PcVue do zdalnego monitoringu i konserwacji za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej.

WebVue umożliwia pracownikom firmy Dunn-Edwards zdalne wyświetlanie i kontrolę procesu wytwarzania farb, za pośrednictwem Internetu i sieci wewnętrznej. Poprzez zarządzanie poziomem dostępu użytkownika oraz procesem autoryzacji, operatorzy mają dostęp w trybie odpytywania do wartości PcVue zmiennych, listy alarmów, wydarzeń, danych archiwalnych itp. w czasie rzeczywistym.

Wszystkie systemy produkcyjne Dunn-Edwards mogą być łatwo połączone do PcVue za pomocą standardowych połączeń, dających na bieżąco dostęp do danych archiwalnych, jak również do danych z produkcji. Pracownicy są w stanie wyznaczać trendy, kierunki, analizować i tworzyć raporty na podstawie szczegółowych danych pochodzących z poszczególnych stanowisk pracy, niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji dotyczących partii produkcyjnych.

Firma Dunn-Edwards wykorzystuje różnorodne środki i metody kontroli jakości. Składniki farb oraz proces produkcyjny podlegają rygorystycznym testom, sprawdzany jest również gotowy produkt, aby upewnić się o jego wysokiej jakości. W trakcie typowej kontroli gotowej farby sprawdza się: gęstość, stopień zmieszania, rozpraszanie oraz lepkość. Farba jest także nakładana na powierzchnię, po czym sprawdzana jest jej wytrzymałość, współczynnik schnięcia i faktura. W trakcie procesu kontroli jakości PcVue zbiera i zarządza tysiącami danych.

PcVue SCADA pozyskuje i zbiera dane z około 75000 punktów pomiarowych z SAP, które są wprowadzane do systemu ERP (system zarządzania zasobami) - przy udziale ok. 55000 punktów we/wy. SAP ma osadzony moduł Pico dla połączenia we/wy, który komunikuje się z systemem SCADA PcVue za pomocą OPC.

Produkcja farb jest procesem intensywnego przetwarzania materiału. Program SAP jest odpowiedzialny za księgowanie, badania, raportowanie, POS, sprzedaż, zakupy, inwentaryzację i produkcję, a PcVue zarządza całą kontrolą procesu i automatyzacją fabryki. Operatorzy za pomocą PcVue mogą zarządzać z dowolnego miejsca 10-20 partiami produktu.

Dzięki implementacji systemu SCADA i automatyzacji procesów produkcyjnych firma Dunn-Edwards zyskała szczegółowy wgląd w proces produkcji poszczególnych partii, oraz zapewniła przekazywanie informacji podczas produkcji do kadry zarządzającej. Pozwoliło to na lepszą kontrolę procesów wytwórczych, zapewniając ich właściwy zakres, a także zaplanowanie dalszego rozwoju i integracji z posiadanymi przez firmę systemami ERP oraz HMI. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach nowego systemu SCADA dostępnego w ofercie WObit zapraszamy do kontaktu ze specjalistami firmy, dzwoniąc pod numer telefonu 61 22 27 422.

P.P.H. WObit E. K. J. Ober s.c.
www.wobit.com.pl

Zobacz również