WinCC v7.4 - up-to-date

| Technika

Niedawno wprowadzona została do sprzedaży nowa wersja sztandarowego systemu SCADA firmy Siemens - WinCC v7.4. Nowa edycja niesie za sobą sporo zmian w obszarze funkcjonalności, ergonomii oraz wydajności.

WinCC v7.4 - up-to-date

Zarówno z punktu widzenia inżyniera, jak i użytkownika końcowego aplikacji - wprowadzone udogodnienia mogą okazać się przydatne, ułatwiające tworzenie projektu, a nawet kluczowe na etapie wyboru systemu wizualizacji lub decyzji o migracji do wersji aktualnej. W niniejszym artykule opisane zostały wybrane elementy, które uległy zmianie w wersji WinCC v7.4 w stosunku do edycji poprzedniej.

KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA

Analizę zmian warto zacząć od komponentów instalacyjnych oraz ich wzajemnej kompatybilności. W dobie wartkich zmian wersji systemów operacyjnych ważną sprawą jest zgodność oprogramowania przemysłowego z aktualnymi środowiskami pracy. W związku z tym - WinCC w wersji v7.4 uzyskało zgodność z Windows 10 (również na serwerze w strukturze rozproszonej). Niezmiennie wspieranymi systemami pozostają Windows 7, 8.1 oraz wersje Server 2008/2012.

Kolejną dużą zmianą związaną z oprogramowaniem firmy Microsoft jest wprowadzenie nowej wersji bazy danych. Zarówno konfiguracja projektu, jak i dane gromadzone w trybie pracy aplikacji, przechowywane będą teraz w SQL Server 2014.

Z punktu widzenia użytkownika WinCC aktualizacja systemu bazodanowego nie ma większego znaczenia. Jeśli jednak mechanizmy przechowywania informacji zostaną rozszerzone o funkcjonalność zaawansowaną - jesteśmy w stanie uzyskać krótsze czasy odpowiedzi, mniejsze zużycie pamięci, a także ciekawe możliwości raportowania.

Patrząc przez pryzmat powiązań WinCC z produktami Microsoft, warto również wspomnieć o aktualizacji w zakresie współpracy z nowszymi wersjami pakietu MS Office, przeglądarki Internet Explorer czy środowiska wirtualnego Hyper-V. Usprawnione zostało również współdziałanie z narzędziem dostępu zdalnego Remote Desktop.

SPOSOBY INSTALACJI

Wiemy już, co i gdzie można zainstalować - pytanie zatem jak? Procedura oczywiście pozostaje niezmienna - nota instalacyjna i do dzieła!

Jednakże ciekawym udogodnieniem jest możliwość instalacji automatycznej, która nie tylko nie wymaga ingerencji użytkownika podczas pracy instalatora, ale również może zostać wywołana na dowolnej stacji w sieci przez utworzony uprzednio plik inicjujący - automatycznie z dysku sieciowego w pełni bezobsługowo przeprowadzona zostanie kompleksowa instalacja systemu.

Mechanizm ten może zaoszczędzić nam wiele czasu, zwłaszcza podczas instalacji w rozbudowanej strukturze klient-serwer.

INSTALACJA SYSTEMU PRZEBIEGŁA SPRAWNIE - STWÓRZMY PROJEKT

Jakie istotne zmiany czekają nas podczas pracy ze środowiskiem inżynierskim? Trudno będzie wymienić wszystkie. Pośród ciekawszych warto z pewnością wspomnieć o rozszerzonym obszarze możliwości zastosowania powszechnie znanej i lubianej funkcji drag & drop (np. bezpośrednio pomiędzy Configuration Studio a Graphics Designer - czyli z listy zmiennych na ekran procesowy), wzbogaconych mechanizmach przeszukiwania danych masowych czy też sposobności tworzenia skryptów VBA bezpośrednio w Configuration Studio (np. w celu automatycznego generowania zmiennych czy archiwów lub kompleksowej zmiany ich parametrów).

W narzędziu Graphics Designer wprowadzona została możliwość wyświetlenia listy ekranów synoptycznych z opcją podglądu, natomiast wśród obiektów ActiveX ukazał się ciekawy element, o który nierzadko pojawiały się zapytania, a mianowicie - systemowa kontrolka prezentacji danych w formie słupkowej (bar chart).

Do listy elementów aktywnych dołączona została również kontrolka diagnostyki systemowej sterowników S7-1200/1500, znana z WinCC Professional V13 oraz paneli operatorskich z rodziny Comfort.

MOŻLIWOŚCI KOMUNIKACYJNE

Strategiczne dla otwartości oraz rozpiętości projektów WinCC są modyfikacje w zakresie możliwości komunikacyjnych. O ile inkluzja całkowicie nowego kanału komunikacyjnego OPC UA Client można nazwać udogodnieniem, o tyle zwiększenie maksymalnej ilości podłączonych do stacji wizualizacyjnej sterowników S7-1500 trzeba już nazwać koniecznością - obecnie liczba ta została zwiększona do 128 równoległych połączeń!

Dla osób lubiących "zabawę" ze skryptami, a zarazem chcących zaoszczędzić ilość zmiennych licencyjnych z pewnością atrakcyjna będzie sposobność zastosowania mechanizmu wymiany danych przez zmienne typu RawData - teraz również dla sterowników z rodziny S7-1500. Interesującym dodatkiem jest możliwość ustanawiania oraz zamykania połączenia w trybie pracy aplikacji.

CO WNOSI NOWA WERSJA WINCC Z PUNKTU WIDZENIA OPERATORA?

Podczas pracy z projektem w trybie Runtime dostrzegalne będą zmiany graficzne takie, jak możliwość dostosowania rozmiaru pasków narzędziowych kontrolek ActiveX czy też rozszerzone funkcje wyboru oraz nazewnictwa ulubionych ekranów procesowych - konfigurowalne w trybie pracy. Uzupełnieniem interesujących innowacji w obszarze elementów aktywnych jest sposobność systemowej indykacji wystąpienia alarmu analogowego bezpośrednio na wykresie wartości zmiennych.

Dla użytkowników korzystających z nowoczesnych rozwiązań sprzętowych z matrycami typu multi-touch (polecamy rozwiązania IPC firmy Siemens), których funkcjonalność jest wspierana przez WinCC już od kilku wersji wstecz, również pojawiły się nowe możliwości.

Gesty wielodotykowe - takie jak powiększanie czy oddalanie widoku oraz przesuwanie obszaru roboczego - są teraz dostępne również w zakresie kontrolek systemowych ActiveX. Matryca dotykowa pozwoli nam również odzwierciedlić zdarzenie kliknięcia prawego przycisku myszy.

W wersji v7.3 ukazał się pakiet dostępu zdalnego do wizualizacji przez niezależne platformy mobilne - WebUX. Funkcjonalność została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez klientów, niestety liczba elementów, które można było przenieść na telefon komórkowy bądź tablet - do teraz była stosunkowo mała. W wersji v7.4 na potrzeby rosnącego zainteresowania niniejszą opcją - wprowadzona została obsługa większości elementów ActiveX, a także akcji skryptowych Visual Basic na urządzeniach klienckich.

W pakiecie RT niezmiennie dołączana jest bez dodatkowych opłat jedna licencja na zdalny podgląd projektu przez WebUX. Warto wspomnieć, że upgrade systemu z wersji v7.x do v7.4 wykonywany jest w jednym kroku zarówno z punktu widzenia licencji, jak i projektu.

Pełny opis zmian wprowadzonych do aktualnej wersji WinCC można znaleźć w dokumentacji systemowej znajdującej się na płycie instalacyjnej systemu. Wersję demonstracyjną oraz więcej informacji na temat wizualizacji, a także innych produktów Simatic można uzyskać w regionalnych biurach sprzedaży Siemens lub pod adresem mailowym simatic.pl@siemens.com.

Radosław Krzyżanowski
Siemens

www.automatyka.siemens.pl