AndonLIGHT - Zachowaj procesy pod kontrolą

| Technika

Każdy proces produkcyjny, logistyczny lub transportowy narażony jest na powstawanie dużej ilości problemów i błędów. Często są one ściśle związane z awariami lub wadami jakościowymi produktu. Odchylenia od normy są zjawiskiem powszechnym, natomiast od użytkownika zależy, jak sobie z nimi poradzi. Możliwe są dwie sytuacje: w pierwszej z nich odchylenia są pod kontrolą i wszystko toczy się sprawnie, a w drugiej odchylenia wykraczają poza kontrolę, generując jeszcze więcej kłopotów.

AndonLIGHT - Zachowaj procesy pod kontrolą

NA CO POZWALA ANDONLIGHT?

System AndonLIGHT firmy WERMA pozwala w prosty sposób zoptymalizować procesy przemysłowe zgodnie z ideą lean management. Pracownicy dostają możliwość zgłaszania problemów na stanowisku pracy oraz przywoływania odpowiednich służb do stanowiska. System może pracować jako zestaw autonomicznych sygnalizatorów kolumnowych z panelem z przyciskami lub jako rozwiązanie sieciowe stosując moduły bezprzewodowego zbierania danych.

Fot. 1. System AndonLIGHT

Fot. 2. Tablica opisowa do KombiSIGN 72

DOSKONAŁA SYGNALIZACJA

Do sygnalizacji stanów pracy w systemie Andon firmy WERMA wykorzystuje się kolumny sygnalizacyjne KombiSIGN 72. Jest to najnowsza generacja tych urządzeń mająca wiele cech gwarantujących doskonałą czytelność nadawanych sygnałów. Kolumny sygnalizacyjne mają budowę modułową, co daje szerokie możliwości personalizacji produktu.

Moduły świetlne dostępne są w pięciu kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, białym oraz niebieskim. Moduły wykonane są w technologii TwinLIGHT. Za pomocą przełącznika DIP wybiera się rodzaj świecenia - światłem stałym lub migającym. Moduły świetlne dostępne są w pięciu kolorach: czerwonym, żółtym, zielonym, białym oraz niebieskim. Kolumna sygnalizacyjna może zostać zamontowana na podstawce z przyciskami AndonCONTROL lub oddzielnie: na rurze lub wsporniku.

Istnieje możliwość doposażenia kolumny sygnalizacyjnej w tablicę opisową, która dodatkowo zwiększa czytelność emitowanych sygnałów (fot. 2).

WYGODNA OBSŁUGA

System AndonLIGHT ma dwa rodzaje paneli sterowniczych do wyboru. Pierwszy z nich - AndonCONTROL (fot. 3) - to okrągła podstawka kolumny sygnalizacyjnej z podświetlanymi przyciskami. Drugi to panel Andon SmartBOX (fot. 4), który ma wyprowadzony przewód pozwalający na oddalone sterowanie sygnalizacją kolumny.

Fot. 3. Panel sterowniczy AndonCONTROL

Fot. 4. Panel sterowniczy Andon SmartBOX

Za pomocą systemu Andon firmy WERMA można sygnalizować do 8 różnych stanów na jednej kolumnie, wyposażonej w 4 poziomy sygnalizacji. Każdy poziom (kolor) może świecić światłem stałym po krótkim naciśnięciu danego przycisku na panelu sterowania lub światłem migającym po przytrzymaniu przycisku wciśniętego przez czas dłuższy niż 0,8 s.

Na panelach sterowniczych obok każdego przycisku zadbano o miejsce na przyklejenie naklejki objaśniającej funkcję i przedstawiającej kolor światła emitowanego po wciśnięciu. Wszystko w celu osiągnięcia maksymalnej przejrzystości dla osoby obsługującej.

ZASTOSOWANIE

Fot. 5. System Andon na stanowisku

System AndonLIGHT idealnie nadaje się do obsługi stanowisk pracy manualnej. Przyjmijmy za przykład sytuację z fotografii 5. Pracownik na stanowisku pracy manualnej zauważył, że kończy mu się materiał w postaci wkrętów, więc naciska odpowiedni przycisk na panelu sterowniczym, który sprawia, że na kolumnie sygnalizacyjnej włącza się niebieskie światło.

Sygnał ten zostaje odczytany przez pracownika zaopatrzenia, który jest odpowiedzialny za dostawy materiałów na poszczególne stanowiska i wie, że w tym przypadku musi dostarczyć wkręty osobie, która go wzywa. Dzięki temu potrzebny surowiec trafia na stanowisko pracy w odpowiednim czasie, zapobiegając generowaniu opóźnień i przestojów.

ANDONSPEED

Fot. 6. System AndonSPEED

Kolumny sygnalizacyjne z panelami sterowniczymi Andon można w prosty sposób wzbogacić o bezprzewodowy system zbierania danych AndonSPEED. Do najniższego poziomu kolumny wystarczy podpiąć moduł WIN slave, który jest nadajnikiem.

Sygnały z niego zostaną odebrane przez odbiornik WIN master, który należy podłączyć do komputera, aby zdalnie gromadzić dane na temat przebiegu procesów. Wszystkie informacje są przetwarzane na bieżąco, a w programie można na ich podstawie tworzyć wykresy, zestawienia oraz wizualizacje, mające na celu jak największą optymalizację produkcji.

KOMBISIGN 72

Fot. 7. Kolumny KombiSIGN 72 ClassicLOOK (po lewej) i DesignLOOK (po prawej)

Modułowe kolumny sygnalizacyjne KombiSIGN 72 dostępne są także poza systemem Andon. Urządzenia występują w dwóch wersjach stylistycznych: ClassicLOOK i Design-LOOK (fot. 7).

W ofercie znajdują się moduły TwinLIGHT (światło stałe lub migające) oraz moduły TwinFLASH pozwalające wygenerować sygnał świetlny błyskowy lub sygnał błyskowy o nieregularnej częstotliwości EVS. Kolumny są zasilane napięciem 24 VAC/DC i posiadają stopień ochrony IP65. Dużą zaletą jest również szeroki zakres temperatur pracy, który mieści się w granicach od -30°C do +60°C, co pozwala stosować je np. w chłodniach.

POZOSTAŁE PRODUKTY

Opisany w tym artykule system Andon oraz kolumny KombiSIGN 72 stanowią jedynie ułamek szerokiej gamy produktów oferowanych przez firmę WERMA oraz spółkę INS-TOM, która od 22 lat jest wyłącznym przedstawicielem firmy WERMA w Polsce. Więcej informacji na temat oferty produktów firmy INS-TOM znajdą Państwo pod adresem: handlowy@instom.com.pl.

INS-TOM sp. z o.o.
www.instom.com.pl

Zobacz również