Monitorowanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej

| Technika

Budynki użyteczności publicznej do których należą między innymi szkoły, szpitale, obiekty sportowe, zakłady pracy, dworce czy lotniska muszą spełniać określone wymogi techniczne. Jednym z podstawowych wymogów jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno podczas normalnego użytkowania budynku, a także podczas sytuacji kryzysowych takich jak pożar.

Monitorowanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej

OŚWIETLENIE AWARYJNE

W przypadku zagrożenia istotne jest aby budynek spełniał wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jedną z nich, zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11, jest zapewnienie oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku oświetlenia podstawowego.

Dlatego oprawy oświetlenia awaryjnego, które zapewniają oświetlenie dróg ewakuacyjnych, znaków bezpieczeństwa oraz stref otwartych, zasilanie są niezależnie od źródła zasilania podstawowego oświetlenia. Dlatego doskonałym rozwiązaniem do szybkiego włączania oświetlenia awaryjnego jest zastosowanie przekaźnika monitorującego napięcie. Aby zapewnić odpowiednią jakość tego typu urządzenia warto przyjrzeć się produktom austriackiej firmy Tele-Haase, które w całości są produkowane w Europie.

Przekaźnik Tele-Haase E1YF400VT01 0.85 serii E1YF montowany na szynie DIN monitoruje napięcia sygnału przemiennego w 3 fazach. Gdy napięcie przekracza ustalony próg 85% napięcia znamionowego przekaźnik jest w pozycji ON, a dioda LED świeci na żółto. W momencie spadku napięcia na jednej z trzech faz poniżej histerezy przekaźnik przełącza się do pozycji OFF, a dioda LED przestaje świecić.

Czas zadziałania równy jest 200 ms, a więc po tak krótkim czasie zasilanie awaryjnego oświetlenia zostaje włączone. Ponadto przekaźnik posiada trzy zielone diody LED sygnalizujące napięcie zasilania na każdej fazie oraz funkcję test, która umożliwia ręczne odłączenie przekaźnika. Koszt takiego przekaźnika waha się w granicach 150-200 zł.

WENTYLACJA

Kolejnym ważnym wymogiem technicznym w budynkach użyteczności publicznej, zwłaszcza na halach produkcyjnych, jest zapewnienie prawidłowej wentylacji. W przypadku uszkodzenia lub zablokowania wentylatora wentylacja nie funkcjonuje, co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. Szczególnie narażeni na to są pracownicy w halach produkcyjnych, gdzie pochodną produkcji są spaliny i opary. Dlatego tak istotne jest monitorowanie pracy wentylatorów.

Takie zadanie może realizować przekaźnik Tele-Haase G2CM400V10AL20 monitorujący współczynnik mocy. Po włączeniu zasilania przekaźnik przełącza się w pozycję ON żółta dioda LED R świeci, a zielona LED U miga. Zmiany mierzonego współczynnika mocy (cosφ) w tym okresie nie mają wpływu na stan przekaźnika wyjściowego.

Po upływie tego okresu zielona dioda LED zaczyna świecić się ciągłym sygnałem, a wartość cosφ już ma wpływ na stan przekaźnika. Na obudowie przekaźnika serii G2CM można znaleźć 5 potencjometrów, dzięki którym ustawia się czas załączania, wartość minimalną i maksymalną współczynnika mocy, a także opóźnienie oraz odpowiednią funkcję. Powyższy model ma aż sześć funkcji: "NAD", "POD", "OKNO" oraz każdej z opcji razem z zatrzaskiem.

Tak szeroka gama ustawień powoduje, że powyższy przekaźnik monitorujący obciążenie może mieć wiele zastosowań.

Dacpol
www.dacpol.eu

Zobacz również