Monitoring produkcji - rozwiązania znane i nieznane

| Technika

Coraz trudniej o pracowników, więc czas pracy ludzi i maszyn musi być dobrze wykorzystany. Warto pomyśleć o urządzeniach monitorujących produkcję. Jak wybrać urządzenia?

Monitoring produkcji - rozwiązania znane i nieznane

Każda firma ma własne metody oceny wyników pracy i motywacji załogi. Jest duża rozpiętość kosztów, jakie firmy są gotowe ponieść. Zależnie od potrzeb, skuteczny i wystarczający monitoring produkcji, to zarówno: prosty licznik wyrobów umieszczony przy stanowisku pracy, tablica ANDON na hali, jak i system urządzeń wraz z oprogramowaniem pozwalającym na złożone analizy wydajności i wykorzystania sprzętu.

Wszyscy są zgodni co do tego, że wyniki monitoringu muszą być dostępne nie tylko dla kadry zarządzającej ale również prezentowane w miejscu, gdzie praca jest wykonywana, bo to pracownicy mają decydujący wpływ na płynność pracy i wydajność. Dlatego urządzenia monitorujące muszą być uzupełniane o duże wyświetlacze i ekrany.

Najważniejsze wskaźniki oceny pracy to ilość wykonanych wyrobów, czas taktu i wydajność produkcji. Stąd popularność liczników i timerów, zwłaszcza tych z dużymi wyświetlaczami, na których wynik jest widoczny z dużej odległości. Specjalny licznik/timer produkcyjny może spełniać rolę licznika sztuk, miernika wydajności lub mierzyć czas taktu. Zależnie od ustawienia; mierzy czas operacji albo narzuca czas jej wykonania, czyli taktuje produkcję. Czas taktu i ilość sztuk mogą być wyświetlane naprzemiennie.

Poza zwykłymi licznikami najpopularniejsze są liczniki z podwójnym odczytem: PLAN / WYNIK. Liczniki produkcyjne, podwójne - produkowane przez SEM - mają też funkcję timera i mogą wyświetlać jednocześnie wynik aktualny i plan w sztukach lub czas operacji (taktu). Wszystkie liczniki SEM mogą udostępniać dane przez interfejs szeregowy lub Ethernet.

Szczegółowych danych o przebiegu pracy dostarczają monitory produkcji serii MP.

Monitor MP jest rejestratorem przebiegu pracy, a zarazem tablicą elektroniczną. Monitor zlicza wykonane sztuki, analizuje czas, tempo i regularność pracy, wylicza wskaźniki OEE oraz zapisuje zgłoszone przez operatora zdarzenia. Duży, trzy kolorowy ekran LED pozwala wyświetlać jednocześnie wyniki i komunikaty tekstowe.

W pamięci monitora są zapisywane dane o przebiegu pracy nawet 100 zmian. Są zapamiętywane nazwy produktów, identyfikatory brygad, daty i czasy zmian, a także przebieg pracy w funkcji czasu, w tym przestoje i awarie. Monitor jest urządzeniem sieciowym, ma wbudowany webserwer ułatwiający konfigurację, obsługę i podgląd danych z dowolnej lokalizacji.

Łącze Ethernet służy też do zapisu zebranych danych jako pliki na zewnętrznym serwerze. Dodatkowa aplikacja MS Excel pozwala odczytywać zgromadzone dane i obserwować wyniki w postaci tabelarycznej i graficznej.

Wybór urządzeń i oprogramowania do monitorowania produkcji jest indywidualnym zadaniem. Realizacja - wynikiem współpracy dostawcy sprzętu z technologami produkcji i automatykami. Rezultaty często zaskakują inwestorów, ujawniają błędy i ukryte rezerwy, wpływają na zmianę organizacji produkcji.

Marcin Świetliński
SEM