VIII Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

| Konferencja

Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech to wydarzenie, które stwarza unikalną przestrzeń dyskusyjną, służącą zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, wymianie know-how, oraz popularyzacji innowacyjnego podejścia do rozwoju przedsiębiorstw. Ósma edycja imprezy odbędzie się w dniach 23-24 września, w Warszawie.

VIII Forum Nowoczesnej Produkcji. IndustryTech

Nad zakresem merytorycznym Forum czuwa Rada Programowa, w której zasiadają przedstawiciele zarządów największych firm produkcyjnych, reprezentanci administracji centralnej oraz eksperci w zakresie produkcji i nowych technologii.