Szkolenie ze sterowników TRIO - podstawowe - Warszawa

| Szkolenie

Multiprojekt zaprasza na program szkoleniowy przeznaczony dla firm, osób pracujących w firmach związanych z automatyką przemysłową oraz studentów. Szkolenia dotyczą oferowanych przez naszą firmę produktów i oprogramowania. Prowadzone są grupowe szkolenia podstawowe w trybie stacjonarnym oraz online. W szkoleniach podstawowych mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które pracują w firmach z branży automatyki, robotyki i budowy maszyn lub prowadzą działalność dla takich firm.

Szkolenie ze sterowników TRIO - podstawowe - Warszawa

Szkolenie ze sterowników TRIO - podstawowe - Warszawa

Czas trwania - 8 godzin.
Termin i miejsce: 13.04.2023 - Warszawa.

Zapisz się: https://www.multiprojekt.pl/szkolenia/

Program

1. Przedstawienie oferty produktowej:
a) sterowniki ruchu:
- Rozróżnienie na kontrolery ruchu bazujące w sterowaniu na:
* sygnałach kroku i kierunku/sygnale analogowym i zamkniętej pętli regulacji
* protokole EtherCAT
b) Moduły rozszerzeń wejść/wyjść dyskretnych i analogowych
- FLEXSLICE
- CanOpen
c) Serwonapędy DX4
- omówienie serii
- pokazanie różnicy pomiędzy DX4, a innymi producentami – „plug and play” w DX4.

2. Program narzędziowy Motion Perfect: 
- nawiązanie połączenia z kontrolerem wraz z przypadkiem szczególnym nawiązania połączenia z symulatorem kontrolera
- ukazywanie i rozmieszczanie okien narzędziowych wraz z komentarzem a propos ich przeznaczenia
- tworzenie nowego projektu: komentarz a propos sposobu przechowywania projektu w kontrolerze oraz dysku komputera (zagadnienie synchronizacji projektów)

3. Tworzenie plików/programów składowych projektu kontrolera i ich uruchamianie jako procesy: 
- konfiguracja kontrolera – plik MC_CONFIG
- kreator pliku STARTUP
- autouruchamianie programów
- uruchamianie programu z poziomu innego programu
- programy a procesy w kontrolerach Trio - realizacja wielowątkowości

4. Konfiguracja osi kontrolowanych w EtherCAT 
- wykrywanie napędów podłączonych do kontrolera
- wybór profilu kontroli napędu

5. Ustawienia osi 
- STARTUP
- typy osi, 
- skalowanie osi, 
- limity osi, etc

6. Podstawowe komendy kontroli ruchu: 
- idea słowa kluczowego BASE
- jogowanie
- bazowanie
- załączenie sterowania dla osi (ze szczególnym uwzględnieniem pojedynczej osi)
- zatrzymywanie ruchu
- ruchy interpolowane liniowo, kołowo, helikalnie
- łączenie ruchów interpolowanych w ciągłą ścieżkę

7. Ruchy nadążne:
- proporcjonalne naśladowanie osi master
- MOVELINK - cięcie w locie
- krzywka CAMowska
- wykorzystanie wbudowanego oscyloskopu do przedstawienia działania powyższych funkcji

8. Stosowanie składni języka BASIC w programach kontrolera:
- mapa pamięci sterownika: VR, TABLE
- deklaracja zmiennych
- pętle i warunki
- zapis i wywoływanie pod-procedur

9. IEC
- przedstawienie sposobu budowania programów w językach LAD, ST, FBD
- omówienie Toolboxa, funkcji ruchu z biblioteki PLC OPEN
- pokazanie deklaracji powiązania pomiędzy zmiennymi po stronie IEC, a VR

10. Komunikacja w protokole Modbus TCP/IP
- konfiguracja dla Trio jako Master
- konfiguracja dla Trio jako Slave.